Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: thanhphtien - Tham gia: 24/10/2009
Điện thoại: 0906339685
Ngày đăng: 10.05.2010  Lượt xem: 627

TT678 - Xe chà rửa sân bay, nhà xưởng rộng người ngồi lái

Đơn giá:0 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:2
Bảo hành:24 tháng
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
XE LAU SÀN CHÀ NHÀ NGƯỜI NGỒI LÁI

Liên hệ : A. Phạm Tiến Thanh
Sales Manager - Numatic UK

Mobile    :   0917.166.357

Cell fone :  0906.339.685

Email  : tienthanh@lamson.vn

Email2: thanhtienhcm@gmail.com

Yahoo:  industrialdiamond   hoặc Nik Skype: thanh.phamtien

                             ---------------- online 24/24 ----------------CHI TIẾT : numatic.co.uk

Video player : numatic.co.uk/play_vid.aspx

Vario
 
Scrubber Driers - Twintec Vario - TTV-678

Xe chaø röûa saøn, lau nhaø, beänh vieän, ngöôøi ngoài laùi, 3 chöùc naêng chaø röûa saøn, lau saøn huùt buïi, huùt nöôùc saïch 100 %. ( vôùi chöùc naêng chaø + huùt hieân hôïp). Söû duïng chöùc naêng ñieàu khieån töï ñoäng baèng bo maïch ñieän töû giuùp ngöôøi ñieàu khieån deã daøng laøm vieäc, thoaûi maùi.

Thích hôïp duøng cho nhöõng nôi coù dieän tích roäng nhö Beänh vieän, sieâu thò, nhaø xöôûng …

Thoâng soá kyõ thuaät :

- Tyû leä laøm saïch : 3,5 km/h

- Thôøi gian laøm vieäc lieân tuïc : 3,5 h ( 3,5-8 h )

- Saïc ñaày : 8 h

- Toác ñoä chaïy : 7 km/h

- Löïc huùt : 600 W

- Coâng suaát motor chaø : 3 x 24 V – 400 W

- Coâng suaát motor huùt : 24 V – 400 W

- Bình ñieän : 6 x 12 V ( 24 V ) = 300 A/h

- Soá baøn chaûi chaø saøn : 3

- Ñöôøng kính cuïm baøn chaûi chaø : 650 - 750 – 850 mm

- Toác ñoä voøng quay baøn chaûi : 50/100/125/200 voøng/phuùt

- Ñoä leo doác :  goùc 11 ñoä

- Thuøng chöùa nöôùc : 120 lít

- Bình chöùa hoùa chaát : 4 lít

- Löu löôïng nöôùc phun : 1 – 4 Lít/ phuùt

- Tyû leä pha troän nöôùc + hoùa chaát laø : 25:1, 50 : 1,                              75 : 1, 100 : 1

- Ñoä oàn : < 68 DB

- Troïng löôïng xe : 500 kg

- Kích thöôùc : 1676 x 1425 x 1054 mm
 
 
Các sản phẩm khác của thành viên
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP DÙNG BÌNH ACQUY ĐẲNG CẤP ANH, ITALIA
Máy hút bụi và hút nước công nghiệp Anh Quốc WV900- NVQ900-2
Máy hút bụi công nghiệp sản xuất tại Anh - hãng NUMATIC .UK
CT470-2 Máy giặt thảm sàn dung tích nhỏ giặt ghế sofa
Máy giặt thảm CT 470-22 siêu sạch
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi ctyhuydo
0 USD

Đăng bởi xenanghangtphcm
5,300,000 VNĐ

Đăng bởi cokhianpha
0 USD

Đăng bởi daidongthanh
1,000 USD

Đăng bởi kechuahangnava
0 USD

Đăng bởi hanoiscale
1,000 VNĐ

Đăng bởi mayvesinh
6,500,000 VNĐ

Đăng bởi thietbiphongthinghiemtrungquoc
6,300,000 VNĐ

Đăng bởi bomcongnghiep
0 USD

Đăng bởi thongdiensupermarket
0 USD

Đăng bởi thietbiphongthinghiemtrungquoc
5,200,000 VNĐ
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent