Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: vuacuvo - Tham gia: 04/05/2010
Điện thoại: 0989697253
Ngày đăng: 06.03.2013  Lượt xem: 598

dao bào 4 mặt, dao bào tkg, dao bào hợp kim, dao bào 1 mặt

Đơn giá:1,000 VNĐ
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:1000
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
 LƯỠI CƯA FORD - 098 96 97 253 -MR Quốc

Panel saw:       120 x 2.8-3.2 x 20 x (12+12)T

Panel saw:       300 x 3.2 x 30 x 96T

       160 x 3.0 x 25.4 x 40T

       180 x 3.0 x 25.4 x 40T

        205 x 3.0 x 25.4 x 40T

       230 x 3.0 x 25.4 x 40T

        255 x 2.0 x 25.4 x 30T

        255 x 3.0 x 25.4 x 40T

        255 x 3.0 x 25.4 x 60T

       255 x 3.0 x 25.4 x 80T

         255 x 3.0 x 25.4 x 100T

      305 x 3.0 x 25.4 x 36T

      305 x 3.0 x 25.4 x 40T

      305 x 3.0 x 25.4 x 60T

Ripsaw:  305 x 4.0 x 25.4 x 48T

Ripsaw:   355 x 5.0 x 50.8 x 70T

Ripsaw:   405 x 5.0 x 50.8 x 60T

Ripsaw:    455 x 5.0 x 50.8 x 60T

280 x 3.0 x 70 x 30T x 4Z

305 x 3.0 x 70 x 36T x 4Z

330 x 3.0 x 70 x 36T x 4Z

350 x 3.5 x 70 x 36T x 4Z

405 x 3.5 x 70 x 36T x 4Z

       305 x 3.0 x 25.4 x 100T

       305 x 2.8 x 25.4 x 100T

      305 x 3.0 x 25.4 x 120T

     355 x 3.2 x 25.4 x 40T

      355 x 3.2 x 25.4 x 60T

       355 x 3.0 x 25.4 x 100T

       355 x 3.0 x 25.4 x 120T

    405 x 3.2 x 25.4 x 40T

    405 x 3.2 x 25.4 x 60T

     405 x 3.2 x 25.4 x 100T

     405 x 3.2 x 25.4 x 120T

  455 x 3.4 x 25.4 x 40T

  455 x 3.4 x 25.4 x 60T

    455 x 3.4 x 25.4 x 100T

    455 x 3.4 x 25.4 x 120T

  510 x 4.0 x 25.4 x 40T

    610 x 4.0 x 25.4 x 120T

LƯỠI CƯA NAKAMURA

Panel saw:    120 x 2.8-3.2 x 20 x (12+120)T

Panel saw:    300 x 3.2 x 30 x 96T

180 x 3.0 x 25.4 x 40T

255 x 3.0 x 25.4 x 40T

305 x 3.0 x 25.4 x 40T

305 x 3.0 x 25.4 x 60T

305 x 4.0 x 25.4 x 48T

305 x 4.0 x 25.4 x 60T

305 x 3.0 x 25.4 x 100T

305 x 3.2 x 50 x 36T + 4Z

355 x 3.5 x 50 x 36T + 4Z

  305 x 3.0 x 25.4 x 120T

355 x 5.0 x 50.8 x 70T

  355 x 3.0 x 25.4 x 100T

  355 x 3.0 x 25.4 x 120T

  405 x 3.2 x 25.4 x 100T

  405 x 3.2 x 25.4 x 120T

455 x 5.0 x 50.8 x 60T

  455 x 3.4 x 25.4 x 120T

LƯỠI CƯA LỌNG 

4P

3P

2P5

2P

1P5

LƯỠI CƯA LỌNG CHỈ      

# 16

  #17

    #18

      #19

DAO MIẾNG RỜI (Insert)    : 

14 x 14 x 2.0

14.6 x 14.6 x 2.5

  15 x 15 x 2.5

   30 x 12 x 1.5

   50 x 12 x 1.5

DAO BÀO GỖ ( THÉP GIÓ)

610 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

510 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

410 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

310 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

LƯỠI  BÀO GỖ ( HK)

610 x 38 x 6mm ( bào 2 mặt)

LƯỠI  BÀO GỖ ( T_C_T )

610 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

510 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

DAO FINGER JOINT:  

                       160 x 50 x 4 x 2T

                       160 x 50 x 10 x 2T

DAO FINGER JOINT:  

                       160 x 50 x 4 x 2T

                       160 x 50 x 9 x 2T

ĐÁ MÀI LƯỠI CƯA

   150 x 16 x 6 x 1.0

   150 x 16 x 6 x 2.0

     150 x 16 x 10 x 2.0

MŨI ROUTER THẲNG

Þ3 x 12mm

Þ4 x 12mm

Þ5 x 12mm

Þ6 x 12mm

   Þ6 x 12.7mm

   Þ6.5 x 12mm

Þ7 x 12mm

Þ8 x 12mm

   Þ8 x 12.7mm

Þ9 x 12mm

  Þ10 x 12mm

   Þ10 x 12.7mm

Þ11 x 12mm

Þ12 x 12mm

 Þ12x 12.7mm

Þ13 x 12mm

Þ14 x 12mm

Þ15 x 12mm

Þ16 x 12mm

Þ18 x 12mm

Þ20 x 12mm

Þ21x 12mm

Þ22x 12mm

Þ24x 12mm

Þ25x 12mm

Þ30x 12mm

Mũi router bo ( R):

½ x 1/4”

½ x 5/16”

½ x 3/8”

½ x ½”

½ x 5/8”

½ x ¾”

½ x 7/8”

½ x 1”

MŨI ROUTER ĐUI ÉN : 15 x 12

MŨI ROUTER MANG CÁ 

M9 x 14

 M9 x 15

MŨI KHOAN 2 TẦNG  ( SALA )

8 x 4 x 100 x 120

8.5 x 4 x 100 x 120

8.5 x 4.5 x 100 x 120

9 x 4 x 100 x 120

9.5 x 4 x 100 x 120

9 x 4.5 x 100 x 120

10 x 4.5 x 100 x 120

10 x 5 x 100 x 120

10 x 5 x 100 x 130

10 x 5 x 120 x 140

10 x 5 x 150 x 180

10 x 5.5 x 100 x 120

12 x 6 x 100 x 120

13 x 6.5 x 100 x 120

13.5 x 6.5 x 100 x 120

15 x 6.5 x 100 x 120

15.5 x 6.5 x 100 x 120

15 x 8 x 100 x 120

15 x 8.5 x 100 x 120

15.5 x 8.5 x 100 x 120

14 x 7 x 100 x 120

13.5 x 7 x 100 x 120

13 x 9 x 100 x 20

13 x 8 x 100 x 20

14 x 9 x 100 x 120

16 x 8 x 100 x 120

16.5 x 8 x 100 x 120

16.5 x 9 x 100 x 120

16 x 9 x 100 x 120

14 x 8 x 50 x 130

20 x 8 x 80 x 100RH

22 x 8 x 80 x 100RH

19 x 10 x 60 x 100RH

19 x 12 x 60 x 100R

24 x 10 x 80 x 100RH

25 x 10 x 60 x 100RH

25 x 12 x 60 x 100RH

MŨI KHOAN 2 TẦNG ĐUI REN ( SALA ) 

M8 x 8 x 4 x 100 x 120

  M8 x 10 x 5 x 100 x 120

 M8 x 10 x 5 x 120 x 140

   M10 x 10 x 5 x 120 x 140

                    M8 x 9 x 4 x 100 x 120

MŨI ĐỤC MỘNG ÂM :

D6 x S12 x 3T

D8 x S12 x 3T

D8 x S12 x 4T

D10 x S12 x 3T

D10 x S12 x 4T

D12 x S12 x 3T

D12 x S12 x 4T

D14 x S12 x 3T

D14 x S12 x 4T

D16 x S12 x 3T

D18 x S12 x 3T

D 20x S12 x 3T

D 22 x S12 x 3T

D 24 x S12 x 3T

D6 x S13 x 3T

D8 x S13 x 3T

D10 x S13 x 3T

D12 x S13 x 3T

D14 x S13 x 3T

D16 x S13 x 3T

D18 x S13 x 3T

D 20x S13 x 3T

D 22 x S13 x 3T

D 24 x S13 x 3T

D6 x S16 x 3T

D8 x S16 x 3T

D8 x S16 x 4T

D10 x S16 x 3T

D10 x S16 x 4T

D12 x S16 x 3T

D12 x S16 x 4T

D14 x S16 x 3T

D14 x S16 x 4T

D15x S16 x 3T

D16x S16 x 3T

MŨI KHOAN ĐUI REN ( TRÁI, PHẢI)

M8 x 4 x100

M8 x 4.5 x100

M8 x 5.2 x100

M8 x 5.5 x100

M8 x 5.8 x100

M8 x 6.2 x100

M8 x 6.5 x100

M8 x 6 x100

M8 x 7 x100

M8 x 7.5 x100

M8 x 7.8 x100

M8 x 7.9 x100

M8 x 8 x100

M8 x 8.2 x100

M8 x 8.5 x100

M8 x 8.9 x100

M8 x 9 x100

M8 x 9.2 x100

M8 x 9.5 x100

M8 x 10 x100

M8 x 10.2 x100

M8 x 10.5 x100

M8 x 10.8 x100

M8 x 11 x100

M8 x 11.5 x100

M8 x 12 x100

M8 x 12.5 x100

M8 x 13 x100

M8 x 13.5 x100

M8 x 14 x100

M8 x 14.5 x100

M8 x 15 x100

M8 x 8 x120

M8 x 8.5 x120

M8 x 10 x120

M8 x 10.5 x120

M8 x 12 x120

M10 x 4 x100

M10 x 4.5 x100

M10 x 5.2 x100

M10 x 5.5 x100

M10 x 5.8 x100

M10 x 6.2 x100

M10 x 6.5 x100

M10 x 6 x100

M10 x 7 x100

M10 x 7.5 x100

M10 x 7.8 x100

M10 x 7.9 x100

M10 x 8 x100

M10 x 8.2 x100

M10 x 8.5 x100

M10 x 8.9 x100

M10 x 9 x100

M10 x 9.2 x100

M10 x 9.5 x100

M10 x 10 x100

M10 x 10.2 x100

M10 x 10.5 x100

M10 x 10.8 x100

M10 x 11 x100

M10 x 11.5 x100

M10 x 12 x100

M10 x 12 x120

MŨI KHOAN THẲNG:    

                                   4 x 100

                                   4 x 120

                                   4.5 x 120

                                   4.5 x 130

                                   5 x 100

                                   5 x 120

                                   5 x 140

                                   6 x 100

                                   6 x 120

                                   6.5 x 100

                                   6 x 120

                                   7 x 100

                                   7 x 120

                                   7.8 x 100

                                   8 x 100

                                   8 x 120

                                   8.5 x 100

                                   9 x 100

                                   10 x 100

                                   10 x 120

                                   10 x 140

                                   12 x 12 x100

                                   13 x12 x 100

                                   14 x 12 x 100

                                   16 x12 x 100

                                   18 x12 x 90

                                   20 x12 x 90

                                   22 x12 x 90

                                   24 x12 x 90

                                   26x12 x 90

                                   28 x12 x 90

                                   30 x12 x 90

                                   35 x12 x 90

MŨI KHOAN LIÊN KẾT ( MÀU CAM, ĐEN)

                     TCT 3 x 70 ( R/L )

                      TCT 4 x 70 (R/L )

                      TCT 5 x 70 (R/L)

                      TCT 5.5 x 70 (R/L)

                      TCT 6 x 70 (R/L )

                      TCT 6.5 x 70 (R/L)

                      TCT 7 x 70 (R/L)

                      TCT 7.5 x 70 (R/L)

                      TCT 8 x 70 (R/L )

                      TCT 8.5 x 70 (R/L)

                      TCT 10 x 70 (R/L )

                      TCT 10.5 x 70 (R/L)

                      TCT 12 x 70 (R/L )

                      TCT 14 x 70 (R/L )

                      TCT 15 x 70 (R/L )

                      TCT 18 x 70 (R/L)

                      TCT 20 x 70 (R/L)

                      TCT 25 x 70 (R/L)

                      TCT 30 x 70 (R/L)

                      TCT 35 x 70 (R/L)

                      TCT 4 x 57 (R/L )

                      TCT 5 x 57 (R/L )

                      TCT 6 x 57 (R/L )

                      TCT 8 x 57 (R/L )

                      TCT 10 x 57 (R/L )

                      TCT 12 x 57 (R/L )

MŨI ROUTER THẲNG (T-C-T)  

                      TCT 12 x 2 x L8

                      TCT 12 x 3 x L12

                      TCT 12 x 4 x L15

                      TCT 12 x 5 x L15

                      TCT 12 x 5 x L20

                      TCT 12 x 6 x L15

                      TCT 12 x 6 x L20

                      TCT 12 x 6 x L25

                      TCT 12 x 7 x L30

                      TCT 12 x 8 x L30

                      TCT 12 x 9 x L30

                      TCT 12 x 10 x L30

                      TCT 12 x 12 x L40

DAO PHAY NGÓN  CNC

3 X 12X 6X 60

4 X 15 X 6X 60

5 X 15 X 6X 60

6 X 15 X 6 X 60

6 X 20 X 6 X 60

8 X 25 X 8 X 70

10 X 35 X 10 X 90

12 X 35 X 12 X 90

14 X 45 X 14 X 110

16 X 55 X 16 X 110

18X 60 X 18X 120

20 X 60 X 18 X 120

DAO CHUỐT CHỐT: 

6mm

12mm

18mm

Ỗ DAO CHUỐT CHỐT

6mm

12mm

18mm

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

                          L606

                          MMC 220

SÚNG PHUN SƠN  –  IWATA

W71 ( LOẠI 2 )

W71 ( LOẠI 1)

W101

KIM SÚNG SƠN

ĐẦU BEX

BƠM SƠN MÀNG

A-10

CHỈ MAY VENEER

KẸP TUBI

220WLH

203F

303E

TY KẸP TUBI        220WLH

ĐẾ CHÀ NHÁM RUNG 5”

SÚNG BẮN ĐINH

F30

    U1022

  P625

F50

MÁY CHÀ NHÁM RUNG 

313H

FT-209

FT-126

FT-815

TRỤC MOUSE:

4” X 4”

4” X 6”

MÁY MÀI  LƯỠI CƯA

MÁY ĐƯA PHÔI : 4 X 100

MÁY ĐƯA PHÔI : 4 X 120

XE NÂNG TAY 3 TẤN

BẤNH XE NÂNG ( NHỎ)

BẤNH XE NÂNG (LỚN)

Cảo chử C 6”

Trục chổi 6”

Trục chổi 4”

Trục hơi 9 x 13.5

Bánh xe đưa phôi  100 X 60 X 20

Bánh xe đưa phôi  120 X 60 X 35

Bánh xe máy bào 4 mặt 140 X 50 X 35

Bánh xe sắt 1” máy bào 4 mặt Þ140

Bánh xe sắt 2” máy bào 4 mặt Þ140

Trục cao su trơn 6 x 13.5

Trục cao su xoắn 6 x 13.5

Trục cao su 3” x 3”

DAO ĐÁNH MỘNG DƯƠNG( OVAL)

THANH HỢP KIM

DA BƠM

THÙNG QUẬY SƠN 40L ( T40A)

THÙNG PAIN TANK 20L

THÙNG PAIN TANK 40L


0906 341 363 Mr Quoc

Các sản phẩm khác của thành viên
kẹp tubi, cảo đẩy, cảo c, 098 96 97 253 - 0906341363
dao mảnh rời, dao miếng rời, dao bào 4 mặt, dao bào tkg
mũi khoan m8 x 100, mũi khoan 2 tầng, mũi sala
keo hạt, keo hạt dán cạnh, keo dán cạnh, keo dán chỉ,
dao finger dài loan, chỉ may veneer, chỉ may venia, keo hạt
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi maybodam
250 USD

Đăng bởi thongdienq11
0 VNĐ

Đăng bởi xts
700,000 VNĐ

Đăng bởi dutoang8
4,000,000 VNĐ

Đăng bởi diinhvihopchuan
4,350,000 VNĐ

Đăng bởi bientan
0 USD

Đăng bởi allmart
2,379,000 VNĐ

Đăng bởi bansungbandancaosurg88
0 USD

Đăng bởi aseanpc
159,000 VNĐ

Đăng bởi ngotuantn
42,000 VNĐ

Đăng bởi ctytnhhksmc
0 VNĐ

Đăng bởi maylamda
0 VNĐ

Đăng bởi siliconi
205,000 VNĐ

Đăng bởi chysfashion
190,000 VNĐ
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent