Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: vuacuvo - Tham gia: 04/05/2010
Điện thoại: 0989697253
Ngày đăng: 06.03.2013  Lượt xem: 800

mũi khoan thẳng, mũi khoan gỗ, mũi khoét, mũi khoan thẳng

Đơn giá:1,000 VNĐ
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:1000
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
 LƯỠI CƯA FORD

098 96 97 253 MR Quốc

Panel saw:       120 x 2.8-3.2 x 20 x (12+12)T

Panel saw:       300 x 3.2 x 30 x 96T

       160 x 3.0 x 25.4 x 40T

       180 x 3.0 x 25.4 x 40T

        205 x 3.0 x 25.4 x 40T

       230 x 3.0 x 25.4 x 40T

        255 x 2.0 x 25.4 x 30T

        255 x 3.0 x 25.4 x 40T

        255 x 3.0 x 25.4 x 60T

       255 x 3.0 x 25.4 x 80T

         255 x 3.0 x 25.4 x 100T

      305 x 3.0 x 25.4 x 36T

      305 x 3.0 x 25.4 x 40T

      305 x 3.0 x 25.4 x 60T

Ripsaw:  305 x 4.0 x 25.4 x 48T

Ripsaw:   355 x 5.0 x 50.8 x 70T

Ripsaw:   405 x 5.0 x 50.8 x 60T

Ripsaw:    455 x 5.0 x 50.8 x 60T

280 x 3.0 x 70 x 30T x 4Z

305 x 3.0 x 70 x 36T x 4Z

330 x 3.0 x 70 x 36T x 4Z

350 x 3.5 x 70 x 36T x 4Z

405 x 3.5 x 70 x 36T x 4Z

       305 x 3.0 x 25.4 x 100T

       305 x 2.8 x 25.4 x 100T

      305 x 3.0 x 25.4 x 120T

     355 x 3.2 x 25.4 x 40T

      355 x 3.2 x 25.4 x 60T

       355 x 3.0 x 25.4 x 100T

       355 x 3.0 x 25.4 x 120T

    405 x 3.2 x 25.4 x 40T

    405 x 3.2 x 25.4 x 60T

     405 x 3.2 x 25.4 x 100T

     405 x 3.2 x 25.4 x 120T

  455 x 3.4 x 25.4 x 40T

  455 x 3.4 x 25.4 x 60T

    455 x 3.4 x 25.4 x 100T

    455 x 3.4 x 25.4 x 120T

  510 x 4.0 x 25.4 x 40T

    610 x 4.0 x 25.4 x 120T

098 96 97 253 MR Quốc

 

LƯỠI CƯA NAKAMURA

Panel saw:    120 x 2.8-3.2 x 20 x (12+120)T

Panel saw:    300 x 3.2 x 30 x 96T

180 x 3.0 x 25.4 x 40T

255 x 3.0 x 25.4 x 40T

305 x 3.0 x 25.4 x 40T

305 x 3.0 x 25.4 x 60T

305 x 4.0 x 25.4 x 48T

305 x 4.0 x 25.4 x 60T

305 x 3.0 x 25.4 x 100T

305 x 3.2 x 50 x 36T + 4Z

355 x 3.5 x 50 x 36T + 4Z

  305 x 3.0 x 25.4 x 120T

355 x 5.0 x 50.8 x 70T

  355 x 3.0 x 25.4 x 100T

  355 x 3.0 x 25.4 x 120T

  405 x 3.2 x 25.4 x 100T

  405 x 3.2 x 25.4 x 120T

455 x 5.0 x 50.8 x 60T

  455 x 3.4 x 25.4 x 120T

LƯỠI CƯA LỌNG 

4P

3P

2P5

2P

1P5

098 96 97 253 MR Quốc

 

LƯỠI CƯA LỌNG CHỈ      

# 16

  #17

    #18

      #19

DAO MIẾNG RỜI (Insert)    : 

098 96 97 253 MR Quốc

 

14 x 14 x 2.0

14.6 x 14.6 x 2.5

  15 x 15 x 2.5

   30 x 12 x 1.5

   50 x 12 x 1.5

DAO BÀO GỖ ( THÉP GIÓ)

098 96 97 253 MR Quốc

 

610 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

510 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

410 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

310 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

LƯỠI  BÀO GỖ ( HK)

610 x 38 x 6mm ( bào 2 mặt)

LƯỠI  BÀO GỖ ( T_C_T )

610 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

510 x 30 x 3mm( Bộ 3 con)

DAO FINGER JOINT:  

098 96 97 253 MR Quốc

 

                       160 x 50 x 4 x 2T

                       160 x 50 x 10 x 2T

DAO FINGER JOINT:  

                       160 x 50 x 4 x 2T

                       160 x 50 x 9 x 2T

ĐÁ MÀI LƯỠI CƯA

   150 x 16 x 6 x 1.0

   150 x 16 x 6 x 2.0

     150 x 16 x 10 x 2.0

MŨI ROUTER THẲNG

098 96 97 253 MR Quốc

 

Þ3 x 12mm

Þ4 x 12mm

Þ5 x 12mm

Þ6 x 12mm

   Þ6 x 12.7mm

   Þ6.5 x 12mm

Þ7 x 12mm

Þ8 x 12mm

   Þ8 x 12.7mm

Þ9 x 12mm

  Þ10 x 12mm

   Þ10 x 12.7mm

Þ11 x 12mm

Þ12 x 12mm

 Þ12x 12.7mm

Þ13 x 12mm

Þ14 x 12mm

Þ15 x 12mm

Þ16 x 12mm

Þ18 x 12mm

Þ20 x 12mm

Þ21x 12mm

Þ22x 12mm

Þ24x 12mm

Þ25x 12mm

Þ30x 12mm

Mũi router bo ( R):

½ x 1/4”

½ x 5/16”

½ x 3/8”

½ x ½”

½ x 5/8”

½ x ¾”

½ x 7/8”

½ x 1”

MŨI ROUTER ĐUI ÉN : 15 x 12

MŨI ROUTER MANG CÁ 

M9 x 14

 M9 x 15

MŨI KHOAN 2 TẦNG  ( SALA )

8 x 4 x 100 x 120

8.5 x 4 x 100 x 120

8.5 x 4.5 x 100 x 120

9 x 4 x 100 x 120

9.5 x 4 x 100 x 120

9 x 4.5 x 100 x 120

10 x 4.5 x 100 x 120

10 x 5 x 100 x 120

10 x 5 x 100 x 130

10 x 5 x 120 x 140

10 x 5 x 150 x 180

10 x 5.5 x 100 x 120

12 x 6 x 100 x 120

13 x 6.5 x 100 x 120

13.5 x 6.5 x 100 x 120

15 x 6.5 x 100 x 120

15.5 x 6.5 x 100 x 120

15 x 8 x 100 x 120

15 x 8.5 x 100 x 120

15.5 x 8.5 x 100 x 120

14 x 7 x 100 x 120

13.5 x 7 x 100 x 120

13 x 9 x 100 x 20

13 x 8 x 100 x 20

14 x 9 x 100 x 120

16 x 8 x 100 x 120

16.5 x 8 x 100 x 120

16.5 x 9 x 100 x 120

16 x 9 x 100 x 120

14 x 8 x 50 x 130

20 x 8 x 80 x 100RH

22 x 8 x 80 x 100RH

19 x 10 x 60 x 100RH

19 x 12 x 60 x 100R

24 x 10 x 80 x 100RH

25 x 10 x 60 x 100RH

25 x 12 x 60 x 100RH

MŨI KHOAN 2 TẦNG ĐUI REN ( SALA ) 

M8 x 8 x 4 x 100 x 120

  M8 x 10 x 5 x 100 x 120

 M8 x 10 x 5 x 120 x 140

   M10 x 10 x 5 x 120 x 140

                    M8 x 9 x 4 x 100 x 120

MŨI ĐỤC MỘNG ÂM :

D6 x S12 x 3T

D8 x S12 x 3T

D8 x S12 x 4T

D10 x S12 x 3T

D10 x S12 x 4T

D12 x S12 x 3T

D12 x S12 x 4T

D14 x S12 x 3T

D14 x S12 x 4T

D16 x S12 x 3T

D18 x S12 x 3T

D 20x S12 x 3T

D 22 x S12 x 3T

D 24 x S12 x 3T

D6 x S13 x 3T

D8 x S13 x 3T

D10 x S13 x 3T

D12 x S13 x 3T

D14 x S13 x 3T

D16 x S13 x 3T

D18 x S13 x 3T

D 20x S13 x 3T

D 22 x S13 x 3T

D 24 x S13 x 3T

D6 x S16 x 3T

D8 x S16 x 3T

D8 x S16 x 4T

D10 x S16 x 3T

D10 x S16 x 4T

D12 x S16 x 3T

D12 x S16 x 4T

D14 x S16 x 3T

D14 x S16 x 4T

D15x S16 x 3T

D16x S16 x 3T

MŨI KHOAN ĐUI REN ( TRÁI, PHẢI)

M8 x 4 x100

M8 x 4.5 x100

M8 x 5.2 x100

M8 x 5.5 x100

M8 x 5.8 x100

M8 x 6.2 x100

M8 x 6.5 x100

M8 x 6 x100

M8 x 7 x100

M8 x 7.5 x100

M8 x 7.8 x100

M8 x 7.9 x100

M8 x 8 x100

M8 x 8.2 x100

M8 x 8.5 x100

M8 x 8.9 x100

M8 x 9 x100

M8 x 9.2 x100

M8 x 9.5 x100

M8 x 10 x100

M8 x 10.2 x100

M8 x 10.5 x100

M8 x 10.8 x100

M8 x 11 x100

M8 x 11.5 x100

M8 x 12 x100

M8 x 12.5 x100

M8 x 13 x100

M8 x 13.5 x100

M8 x 14 x100

M8 x 14.5 x100

M8 x 15 x100

M8 x 8 x120

M8 x 8.5 x120

M8 x 10 x120

M8 x 10.5 x120

M8 x 12 x120

M10 x 4 x100

M10 x 4.5 x100

M10 x 5.2 x100

M10 x 5.5 x100

M10 x 5.8 x100

M10 x 6.2 x100

M10 x 6.5 x100

M10 x 6 x100

M10 x 7 x100

M10 x 7.5 x100

M10 x 7.8 x100

M10 x 7.9 x100

M10 x 8 x100

M10 x 8.2 x100

M10 x 8.5 x100

M10 x 8.9 x100

M10 x 9 x100

M10 x 9.2 x100

M10 x 9.5 x100

M10 x 10 x100

M10 x 10.2 x100

M10 x 10.5 x100

M10 x 10.8 x100

M10 x 11 x100

M10 x 11.5 x100

M10 x 12 x100

M10 x 12 x120

MŨI KHOAN THẲNG:    

098 96 97 253 MR Quốc

 

                                   4 x 100

                                   4 x 120

                                   4.5 x 120

                                   4.5 x 130

                                   5 x 100

                                   5 x 120

                                   5 x 140

                                   6 x 100

                                   6 x 120

                                   6.5 x 100

                                   6 x 120

                                   7 x 100

                                   7 x 120

                                   7.8 x 100

                                   8 x 100

                                   8 x 120

                                   8.5 x 100

                                   9 x 100

                                   10 x 100

                                   10 x 120

                                   10 x 140

                                   12 x 12 x100

                                   13 x12 x 100

                                   14 x 12 x 100

                                   16 x12 x 100

                                   18 x12 x 90

                                   20 x12 x 90

                                   22 x12 x 90

                                   24 x12 x 90

                                   26x12 x 90

                                   28 x12 x 90

                                   30 x12 x 90

                                   35 x12 x 90

MŨI KHOAN LIÊN KẾT ( MÀU CAM, ĐEN)

098 96 97 253 MR Quốc

 

                     TCT 3 x 70 ( R/L )

                      TCT 4 x 70 (R/L )

                      TCT 5 x 70 (R/L)

                      TCT 5.5 x 70 (R/L)

                      TCT 6 x 70 (R/L )

                      TCT 6.5 x 70 (R/L)

                      TCT 7 x 70 (R/L)

                      TCT 7.5 x 70 (R/L)

                      TCT 8 x 70 (R/L )

                      TCT 8.5 x 70 (R/L)

                      TCT 10 x 70 (R/L )

                      TCT 10.5 x 70 (R/L)

                      TCT 12 x 70 (R/L )

                      TCT 14 x 70 (R/L )

                      TCT 15 x 70 (R/L )

                      TCT 18 x 70 (R/L)

                      TCT 20 x 70 (R/L)

                      TCT 25 x 70 (R/L)

                      TCT 30 x 70 (R/L)

                      TCT 35 x 70 (R/L)

                      TCT 4 x 57 (R/L )

                      TCT 5 x 57 (R/L )

                      TCT 6 x 57 (R/L )

                      TCT 8 x 57 (R/L )

                      TCT 10 x 57 (R/L )

                      TCT 12 x 57 (R/L )

MŨI ROUTER THẲNG (T-C-T)   098 96 97 253 MR Quốc

 

                      TCT 12 x 2 x L8

                      TCT 12 x 3 x L12

                      TCT 12 x 4 x L15

                      TCT 12 x 5 x L15

                      TCT 12 x 5 x L20

                      TCT 12 x 6 x L15

                      TCT 12 x 6 x L20

                      TCT 12 x 6 x L25

                      TCT 12 x 7 x L30

                      TCT 12 x 8 x L30

                      TCT 12 x 9 x L30

                      TCT 12 x 10 x L30

                      TCT 12 x 12 x L40

DAO PHAY NGÓN  CNC

098 96 97 253 MR Quốc

 

3 X 12X 6X 60

4 X 15 X 6X 60

5 X 15 X 6X 60

6 X 15 X 6 X 60

6 X 20 X 6 X 60

8 X 25 X 8 X 70

10 X 35 X 10 X 90

12 X 35 X 12 X 90

14 X 45 X 14 X 110

16 X 55 X 16 X 110

18X 60 X 18X 120

20 X 60 X 18 X 120

DAO CHUỐT CHỐT: 

6mm

12mm

18mm

Ỗ DAO CHUỐT CHỐT

6mm

12mm

18mm

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

                          L606

                          MMC 220

SÚNG PHUN SƠN  –  IWATA098 96 97 253 MR Quốc

 

W71 ( LOẠI 2 )

W71 ( LOẠI 1)

W101

KIM SÚNG SƠN

ĐẦU BEX

BƠM SƠN MÀNG

A-10

CHỈ MAY VENEER

KẸP TUBI

220WLH

203F

303E

TY KẸP TUBI        220WLH

ĐẾ CHÀ NHÁM RUNG 5”

SÚNG BẮN ĐINH

F30

    U1022

  P625

F50

MÁY CHÀ NHÁM RUNG  098 96 97 253 MR Quốc

 

313H

FT-209

FT-126

FT-815

TRỤC MOUSE:

4” X 4”

4” X 6”

MÁY MÀI  LƯỠI CƯA

MÁY ĐƯA PHÔI : 4 X 100

MÁY ĐƯA PHÔI : 4 X 120

XE NÂNG TAY 3 TẤN

BẤNH XE NÂNG ( NHỎ)

BẤNH XE NÂNG (LỚN)

098 96 97 253 MR Quốc

 

Cảo chử C 6”

Trục chổi 6”

Trục chổi 4”

Trục hơi 9 x 13.5

Bánh xe đưa phôi  100 X 60 X 20

Bánh xe đưa phôi  120 X 60 X 35

Bánh xe máy bào 4 mặt 140 X 50 X 35

Bánh xe sắt 1” máy bào 4 mặt Þ140

Bánh xe sắt 2” máy bào 4 mặt Þ140

Trục cao su trơn 6 x 13.5

Trục cao su xoắn 6 x 13.5

Trục cao su 3” x 3”

DAO ĐÁNH MỘNG DƯƠNG( OVAL)

THANH HỢP KIM

DA BƠM

THÙNG QUẬY SƠN 40L ( T40A)

THÙNG PAIN TANK 20L

THÙNG PAIN TANK 40L

Các sản phẩm khác của thành viên
kẹp tubi, cảo đẩy, cảo c, 098 96 97 253 - 0906341363
dao mảnh rời, dao miếng rời, dao bào 4 mặt, dao bào tkg
mũi khoan m8 x 100, mũi khoan 2 tầng, mũi sala
keo hạt, keo hạt dán cạnh, keo dán cạnh, keo dán chỉ,
dao finger dài loan, chỉ may veneer, chỉ may venia, keo hạt
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi bonnuocinoxsonha
3,800,000 VNĐ

Đăng bởi sieuthiodu
1 VNĐ

Đăng bởi dulichnhatrangtour
0 USD

Đăng bởi worldwide-express
7 USD

Đăng bởi pinkulan
5,000,000 VNĐ

Đăng bởi baoholaodongmaiduong
0 USD

Đăng bởi vongnhiet
0 USD

Đăng bởi congnghemoihoangtung
0 USD

Đăng bởi maivangdatviet.com
130,000 VNĐ

Đăng bởi anhkhoa
0 USD

Đăng bởi maychasan
2,700,000 VNĐ

Đăng bởi plywood
0 USD

Đăng bởi sanphamchucnang
115 VNĐ

Đăng bởi phutungotogiare
300,000 VNĐ

Đăng bởi baoholaodongmaiduong
0 USD

Đăng bởi myphamlamdep
95,000 VNĐ

Đăng bởi lamkientoan
0 VNĐ

Đăng bởi shopnhuttran
0 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent