Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: nhasachthehemoi - Tham gia: 02/11/2010
Điện thoại: 0947809541
Ngày đăng: 07.03.2017  Lượt xem: 250

Hướng dẫn thực hành kế toán Excel 2011

Đơn giá:195,000 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:10
Bảo hành:12
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Dùng Kèm Đĩa CD)
Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,… gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.

Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng quản lý khác nhau thì quá trình thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn các công cụ hỗ trợ để thực hiện các quy trình này.

Hiện nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế sản xuất nói chung và công tác kế toán nói riêng trở nên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của mày tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay không ít các doanh nghiệp ở nước ta đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp

Cuốn sách vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau. Hy vọng cuốn sách này là tài liệu bổ ích cho người khác

Mục lục:

Lời mở đầu

Chương 1: Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Chương 2: Tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán

Hướng dẫn mở tài khoản sử dụng - phản ánh số dư đầu kỳ

Hướng dẫn định khoản kế toán trên excel

Tổng hợp số phát sinh các tài khoản chi tiết từ SOKTMAY và BDMTK

Định khoản các bút toán kế chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ

Lập phiếu thu, phiếu chi

Chương 3: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức “nhật ký chung”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức sổ kế toán “nhật ký chung”

Kỹ thuật lập 5 sổ nhật ký

Lập sổ cái các tài khoản

Lập sổ quỹ tiền mặt – sổ tiền gửi ngân hàng

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản nguyên vật liệu (thành phẩm – hàng hoá)

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131, 331, và tài khoản khác

Lập các sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Lập bảng cân đối số phát sinh

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng

Lập bảng cân đối tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương 4: Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái” và hình thức “chứng từ ghi sổ”

A. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình htức “Nhật ký sổ cái”

Lập sổ nhật ký sổ cái

B. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Lập các chứng từ ghi sổ

Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Lập sổ cái tài khoản theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Chương 5: Thực hành sổ kế toán; lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều kỳ

Chuyển sổ kế toán sang kỳ sau

Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo

Chương 6: Bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức

Bảo vệ dữ liệu

Bảo mật công thức

Phụ lục: lý thuyết Microsoft Excel

Định dạng các thông số thể hiện trong Excel bằng chương trình Control Panel

Cửa sổ giao diện, một số thành phần cơ bản trên cửa sổ

Một số thao tác cơ bản về tập tin

Một số thao tác về bảng tính

Một số hàm thông dụng cơ bản trong Ecel

Một số chương trình thường trú trong Excel.

Mời bạn đón đọc.Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,… gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.

Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng quản lý khác nhau thì quá trình thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn các công cụ hỗ trợ để thực hiện các quy trình này.

Hiện nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế sản xuất nói chung và công tác kế toán nói riêng trở nên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của mày tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay không ít các doanh nghiệp ở nước ta đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp

Cuốn sách vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau. Hy vọng cuốn sách này là tài liệu bổ ích cho người khác

Mục lục:

Lời mở đầu

Chương 1: Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Chương 2: Tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán

Hướng dẫn mở tài khoản sử dụng - phản ánh số dư đầu kỳ

Hướng dẫn định khoản kế toán trên excel

Tổng hợp số phát sinh các tài khoản chi tiết từ SOKTMAY và BDMTK

Định khoản các bút toán kế chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ

Lập phiếu thu, phiếu chi

Chương 3: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức “nhật ký chung”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức sổ kế toán “nhật ký chung”

Kỹ thuật lập 5 sổ nhật ký

Lập sổ cái các tài khoản

Lập sổ quỹ tiền mặt – sổ tiền gửi ngân hàng

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản nguyên vật liệu (thành phẩm – hàng hoá)

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131, 331, và tài khoản khác

Lập các sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Lập bảng cân đối số phát sinh

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng

Lập bảng cân đối tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương 4: Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái” và hình thức “chứng từ ghi sổ”

A. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình htức “Nhật ký sổ cái”

Lập sổ nhật ký sổ cái

B. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Lập các chứng từ ghi sổ

Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Lập sổ cái tài khoản theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Chương 5: Thực hành sổ kế toán; lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều kỳ

Chuyển sổ kế toán sang kỳ sau

Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo

Chương 6: Bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức

Bảo vệ dữ liệu

Bảo mật công thức

Phụ lục: lý thuyết Microsoft Excel

Định dạng các thông số thể hiện trong Excel bằng chương trình Control Panel

Cửa sổ giao diện, một số thành phần cơ bản trên cửa sổ

Một số thao tác cơ bản về tập tin

Một số thao tác về bảng tính

Một số hàm thông dụng cơ bản trong Ecel

Một số chương trình thường trú trong Excel.

Mời bạn đón đọc.Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,… gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.

Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng quản lý khác nhau thì quá trình thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn các công cụ hỗ trợ để thực hiện các quy trình này.

Hiện nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế sản xuất nói chung và công tác kế toán nói riêng trở nên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của mày tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay không ít các doanh nghiệp ở nước ta đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp

Cuốn sách vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau. Hy vọng cuốn sách này là tài liệu bổ ích cho người khác

Mục lục:

Lời mở đầu

Chương 1: Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Chương 2: Tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán

Hướng dẫn mở tài khoản sử dụng - phản ánh số dư đầu kỳ

Hướng dẫn định khoản kế toán trên excel

Tổng hợp số phát sinh các tài khoản chi tiết từ SOKTMAY và BDMTK

Định khoản các bút toán kế chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ

Lập phiếu thu, phiếu chi

Chương 3: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức “nhật ký chung”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức sổ kế toán “nhật ký chung”

Kỹ thuật lập 5 sổ nhật ký

Lập sổ cái các tài khoản

Lập sổ quỹ tiền mặt – sổ tiền gửi ngân hàng

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản nguyên vật liệu (thành phẩm – hàng hoá)

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131, 331, và tài khoản khác

Lập các sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Lập bảng cân đối số phát sinh

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng

Lập bảng cân đối tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương 4: Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái” và hình thức “chứng từ ghi sổ”

A. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình htức “Nhật ký sổ cái”

Lập sổ nhật ký sổ cái

B. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Lập các chứng từ ghi sổ

Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Lập sổ cái tài khoản theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Chương 5: Thực hành sổ kế toán; lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều kỳ

Chuyển sổ kế toán sang kỳ sau

Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo

Chương 6: Bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức

Bảo vệ dữ liệu

Bảo mật công thức

Phụ lục: lý thuyết Microsoft Excel

Định dạng các thông số thể hiện trong Excel bằng chương trình Control Panel

Cửa sổ giao diện, một số thành phần cơ bản trên cửa sổ

Một số thao tác cơ bản về tập tin

Một số thao tác về bảng tính

Một số hàm thông dụng cơ bản trong Ecel

Một số chương trình thường trú trong Excel.

Mời bạn đón đọc.
Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,… gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.

Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng quản lý khác nhau thì quá trình thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn các công cụ hỗ trợ để thực hiện các quy trình này.

Hiện nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế sản xuất nói chung và công tác kế toán nói riêng trở nên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của mày tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay không ít các doanh nghiệp ở nước ta đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp

Cuốn sách vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau. Hy vọng cuốn sách này là tài liệu bổ ích cho người khác

Mục lục:

Lời mở đầu

Chương 1: Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Chương 2: Tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán

Hướng dẫn mở tài khoản sử dụng - phản ánh số dư đầu kỳ

Hướng dẫn định khoản kế toán trên excel

Tổng hợp số phát sinh các tài khoản chi tiết từ SOKTMAY và BDMTK

Định khoản các bút toán kế chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ

Lập phiếu thu, phiếu chi

Chương 3: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức “nhật ký chung”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức sổ kế toán “nhật ký chung”

Kỹ thuật lập 5 sổ nhật ký

Lập sổ cái các tài khoản

Lập sổ quỹ tiền mặt – sổ tiền gửi ngân hàng

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản nguyên vật liệu (thành phẩm – hàng hoá)

Lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131, 331, và tài khoản khác

Lập các sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Lập bảng cân đối số phát sinh

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng

Lập bảng cân đối tài sản

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương 4: Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái” và hình thức “chứng từ ghi sổ”

A. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “nhật ký sổ cái”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình htức “Nhật ký sổ cái”

Lập sổ nhật ký sổ cái

B. Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Lập các chứng từ ghi sổ

Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Lập sổ cái tài khoản theo hình thức “chứng từ ghi sổ”

Chương 5: Thực hành sổ kế toán; lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều kỳ

Chuyển sổ kế toán sang kỳ sau

Thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo

Chương 6: Bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức

Bảo vệ dữ liệu

Bảo mật công thức

Phụ lục: lý thuyết Microsoft Excel

Định dạng các thông số thể hiện trong Excel bằng chương trình Control Panel

Cửa sổ giao diện, một số thành phần cơ bản trên cửa sổ

Một số thao tác cơ bản về tập tin

Một số thao tác về bảng tính

Một số hàm thông dụng cơ bản trong Ecel

Một số chương trình thường trú trong Excel.

Mời bạn đón đọc. 
Các sản phẩm khác của thành viên
Luật lao động tiếng Hoa 2017
Đông y toàn tập
Biểu thuế song ngữ 2011
Chính sách thuế song ngữ anh Việt
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi sachthehemoi
335,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
1,845,000 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
395,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachnganle
350,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
200,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
335,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
395,000 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent