Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: nhasachthehemoi - Tham gia: 02/11/2010
Điện thoại: 0947809541
Ngày đăng: 12.02.2016  Lượt xem: 132

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015

Đơn giá:335,000 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước
 Mã sản phẩm: 1353350095
 Tên sản phẩm : Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước
 Tác giả : Nhiều tác giả
 Nhà xuất bản : Tài chính quí I /2015
 Năm xuất bản : 2015
 Kích thước : 20x28cm
 Trọng lượng : 2500g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 450
 Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ
   Nội dung:
 
 
Chi tiết thông tin
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC áp dụng 1/2/2015 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH, MUA SẮM, SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước của nước ta là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế - xã hội do Nhà nước thực hiện nhằm phục vụ cho việc lập, dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước. Với chức năng đó, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 192/2014/TT-BTC ngày 12-12-2014 Quy định bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-02-2015). Bên cạnh đó, còn có nhiều quy định mới khác như: NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; TT số159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; TT số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05-12-2014 Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước...

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách; chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định; thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước... Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

"HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (THI HÀNH NGÀY 01-02-2015) HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH, MUA SẮM, SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung áp dùng từ 01/02/2015

Phần II. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015;

Phần III. Chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính;

Phần IV. Chế độ quản lý mua sắm, sử dụng, tính hao mòn tài sản công và thẩm quyền, thủ tục xác lập sở hữu tài sản nhà nước;

Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Phần VI. Công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VII. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản và kho bạc nhà nước.

Hy vọng nội dung cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với cán bộ lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và các cán bộ thuộc các đơn vị, tổ chức trực tiếp làm các công việc liên quan đến ngân sách nhà nước.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 450 trang; Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Cẩm nang hướng dẫn chi tiêu mua sằm tiếp khách hội họp tính hao mòn , sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - TABMIS - Dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoat động công tác quản lý ngân sách tài chính xã phường thị trấn
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Những quy định mới nhất về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 , chế độ mua sắm quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Nghiệp vụ hạch toán kế toán và chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng ngày 01/02/2015 phương pháp hạch toán , kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Sổ tay tra cứu nhanh các tình huống về chế độ mua sắm, chi tiêu, tiếp khách, hội họp, quản lý tài sản, tài chính công và các chi phí phát sinh khác trong cơ quan đơn vị hành chính sự nghệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp những điều cần biết về công tác quản lý , sử dụng và thanh toán , quyết toán ngân sách nhà nước
Tác Giả: Vũ Ngọc Thiên Ngân
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 398
Giá bán: 345,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hoàn thiện gỡ rối chứng từ, sổ sách kế toán và phương pháp hạch toán, thiết lập sơ đồ tài khoản , lập ,trình bày báo cáo tài chính quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đơn vị hành chính sự n
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, những quy định mới về quản lý thu, chi ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
hướng dẫn tra cứu chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và hệ thống mục lục ngân sách
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 472
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Chế độ kế toán ngân sách nhà nước nghiệp vụ kho bạc tabmis quy trình thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 480
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Kế toán mới đơn vị hành chính sự nghiệp chế độ tự chủ tự chịu trách nghiệm về quản lý kinh phí hành chính trong các cơ quan nhà nước sử dụng mục lục ngân sách nhà nước
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 50
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hương dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 quy chế chi tiêu nội bộ đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Nghiệp vụ quản lý tài sản công và những quy định mới nhất về việc xác lập sở hữu cấp thẩm quyền mua sắm tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2014
Tác Giả: Bộ tài chính 7/2014
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 440
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ thống tài khoản phương pháp hạch toán kế toán quy trình tổ chức phối hợp thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức tính dụng
Tác Giả: Bộ tài chính 7/2014
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc kiểm soát thanh toáncác khoản chi cam kết chi ngân sách qua kho bạc nhà nước năm 2014
Tác Giả: Bộ tài chính 7/2014
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 342
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước tyrong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2014
Tác Giả: Bộ tài chính 7/2014
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân sách tài chính xã , phường thị trấn , và một số công việc cần phải thực thi năm 2014 -2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 440
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước các quy đính dự toán thu chi ngân sách mới nhất 2014 - 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 480
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn đấu thầu mua sắm quản lý định mức chi tiêu nội bộ tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 480
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Mục lục ngân sách nhà nước và những quy định mới nhất về thanh toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong cơ quan đơn vị nhà nước
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Cẩm nang dành cho chủ tài khoản và kế toán định mức mua sắm quản lý tài sản nhà nước , hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước
Tác Giả: Quí Lâm - Kim Phượng
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 435
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
chỉ dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp , quản lý sử dụng nguồn kinh phí hạch toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định mới nhất
Tác Giả: Nhiều tác giả.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
1001 tình huống quản lý mua sắm chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Sơ Đồ Quy Trình Nghiệp Vụ Kế Toán Nhà Nước, Phương Pháp Kế Toán, Phân Bổ Dự Toán Ngân Sách Dành Cho Các Cơ Quan, Đơn Vị Giao Dịch Với Kho Bạc Nhà Nước
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 2x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách tạm ứng vốn kho bạc trong các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước 2013- 2014
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 520
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Cẩm Nang Hoàn Thiện Hệ Thống Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp - Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2014
Tác Giả: Thùy Linh - Việt Trinh
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2014
Tác Giả: Bộ Tài Chính.
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc nhà nước chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách tạm ứng vốn kho bạc trong cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Quy trình tổ chức tổng hợp, quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, quy tắc ưu tiên trừ nợ, phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán các khoản chi qua kho bạc nhà nư��
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẩn công tác quản lý tài chính sử dụng kinh phí kiểm soát các khoản chi và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định mới nhất
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x20 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quản Trị Áp Dụng Trong Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Những Quy Định Mới Về Quản Lý Tài Chính Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp 2013
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 426
Giá bán: 330,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc ( TABMIS)
Tác Giả: Bộ Tài Chính. 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẩn thực hiện nghiệp vụ kế toán nhà nước ( TabMis), chế độ định mức chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản phương tiện trong cơ quan hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 452
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Chiến Lược Phát Triển Kế Toán - Kiểm Toán Quy Trình Thanh Tra, Kiểm Tra Ngân Sách Nhà Nước Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Mới Nhất 2013
Tác Giả: Vũ Hoa Tươi 
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 1950g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 430
Giá bán: 330,000 VNĐ | Chi tiết
 
Kế toán ngân sách nhà nước chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi qua kho bạc nhà nước 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2250g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Chế độ kế toán ngân sách nhà nước xã,tiêu chuẩn định mức chi tiêu nội bộ dành cho phường, thị trấn
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Chế độ kế toán đơn vĩ hành chính sự nghiệp mới nhất
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 464
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẩn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách, nghiệp vụ kho bạc và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư mới nhất năm 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 330,000 VNĐ | Chi tiết
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 464
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Quy định mới về sửa đổi bổ sung chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu chi tài chính qua hệ thống kho bạc nhà nước đối với xã, phướng, thị trấn
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 1950g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 532
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
những vấn đề cốt yếu dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp và 615 câu giải và đáp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 480
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
300 Câu Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Và Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Năm 2012
Tác Giả: Quý Long, Kim Thư ( Sưu tầm Và Hệ Thống) 
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 498
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
hướng dẫn mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu dành cho cơ quan hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Qúy Long - Kim Thư
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 1950g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 446
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2012-Các Quy Chế Mới Nhất Về Quản Lý,Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 1950g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 496
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 502
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng Dẫn Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Lập Chứng Từ Ghi Sổ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự NGhiệp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 1950g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 386
Giá bán: 250,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2013 và quy chế quản lý tài chính kế toán mới trong các cơ quan đơn vị hành chính dự nghiệp
Tác Giả: bộ tài chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 620
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Giải đáp về thực hiện chứng từ, sổ sách, hình thức kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Thu Huyền, Ái Phương
Năm xuất bản: 2010
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2450g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 524
Giá bán: 298,000 VNĐ | Chi tiết
 
Nghiệp vụ kế toán ngân sách tài chính, sơ đồ kế toán hạch toán xã, phường, thị trấn
Tác Giả: Nhều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19x27 cm
Trọng lượng: 2450g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hệ Thống Hóa Những Kiến Thức Cơ Bản, Chuyên Sâu Về Nghiệp Vụ Kế Toán Xã- Phường- Thị Trấn 2013
Tác Giả: Thùy Linh, Việt Trinh 
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19x27 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 482
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Tài Chính - Kế Toán Trường Học Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Tác Giả: Nhều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19x27 cm
Trọng lượng: 2050g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 328
Giá bán: 240,000 VNĐ | Chi tiết
 
Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán kế toán HCSN
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19x28 Cm
Trọng lượng: 2100g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 550
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẩn chế độ sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2550g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 480
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Trình tự đấu thầu mua sắm tài sản hàng hóa tại đơn vị HCSN
Tác Giả: Nhều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 470
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Tuyển tập các tình huống quy trình kiểm toán Nhà nước 2012
Tác Giả: Nhều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 470
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Quy chế tổ chức đấu thầu đầu tư mua sắm tài sản hàng hóa dịch vụ theo phương thức tập trung tại cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác Giả: Nhều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 470
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2012
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2350g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 470
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn mới nhất Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2012
Tác Giả: Nhều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28 cm
Trọng lượng: 2450g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 470
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
 
Các sản phẩm khác của thành viên
Luật lao động tiếng Hoa 2017
Đông y toàn tập
Biểu thuế song ngữ 2011
Chính sách thuế song ngữ anh Việt
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
 
https://beach-villas.vn/malibu-hoi-an/
Dự án nghỉ dưỡng Resort Villas Malibu Hội An view biển được sở hữu sổ đỏ lâu dài cam kết chia sẻ Lợi nhuận Cao 90 10,Hỗ Trợ Vay 70%
https://vimhomes.vn/vinhomes-ocean-park/
Thành phố đại dương Vinhomes Ocean Park tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi sachthehemoi
335,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachnganle
350,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
550,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
450,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
198,000 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
470,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
298,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
450,000 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent