Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: nhasachthehemoi - Tham gia: 02/11/2010
Điện thoại: 0947809541
Ngày đăng: 20.06.2015  Lượt xem: 124

Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử ph

Đơn giá:880,000 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
 
 
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực
 Mã sản phẩm: 8800095
 Tên sản phẩm : Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực
 Tác giả : Nhiều tác giả
 Nhà xuất bản : Lao động
 Năm xuất bản : 2015
 Kích thước : 20x28cm
 Trọng lượng : 4000g
 Hình thức bìa : Mềm
 Số trang : 880000
 Giá sản phẩm: 880,000 VNĐ
   Nội dung:
 
 
Chi tiết thông tin
Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của 

Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động 

và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện 

pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ 

quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà 

không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 

Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong 

cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy 

định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG MỌI 

LĨNH VỰC”, bao gồm 2 tập.

Nội dung TẬP 1 gồm những phần chính sau: Phần I. Quy định chung về xử lý vi phạm hành 

chính; Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tệ nạn xã hội và văn hóa 

- du lịch; Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề; Phần IV. Xử 

phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ; Phần V. Xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực điện và khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão; 

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Phần VII. Xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng; Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Phần IX. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã; Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo 

hiểm xã hội; Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; Phần XII. Xử phạt vi 

phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung TẬP 2 gồm những phần chính sau: Phần I. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả; Phần II. Xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai và xây dựng; Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Phần V. 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tiền tệ, ngân hàng; Phần VI. Xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan; Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng khoán; Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Phần IX. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân 

bón, hoạt động ngành nông nghiệp và vật liệu nổ; Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

dầu khí, kinh doanh xăng dầu; hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ; Phần XI. Xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và năng lượng nguyên tử.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, là một tài liệu thực sự 

cần thiết cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các bạn đọc tìm hiểu và thực hiện đúng các quy 

định về công tác xử lý vi phạm hành chính. 

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 1428 trang, Giá: 880.000đ/ bộ (Tập 1 giá: 450.000đ; Tập 2 giá: 

430.000đ) . Nộp lưu chiểu quý III / 2015.
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 4000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 880000
Giá bán: 880,000 VNĐ | Chi tiết
 
Cẩm nang pháp luật về công tác thực hiện tiêu chí các mục tiêu quốc gia xây dựng chuẩn nông thôn mới
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 420
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Luật giao thông đường bộ và công tác chấn chỉnh , trách nhiệm xử lý kiểm soát xử phạt vi phạm hành chính
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 428
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015
Tác Giả: Bộ tài chính 
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Gấp
Số trang: 768
Giá bán: 420,000 VNĐ | Chi tiết
 
Quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng , hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư , xác định đơn giá , hợp đồng quản lý chất lượng bảo trì công trình
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 448
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu , lặp hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ,hồ sơ mời thầu xây lắp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 576
Giá bán: 375,000 VNĐ | Chi tiết
 
Luật bảo hiểm xã hội (áp dụng từ ngày 01-01-2016 ) và hướng dẫm mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp , chế độ chi trả bảo hiểm
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 440
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Tìm hiểu pháp luật về luật kinh doanh tại Việt Nam, cẩm nang công tác xuất nhập khẩu cần biết , quy định về thủ tục hải quan , giám sát , thủ tục hải quan , thuế xuất nhập khẩu hàng hóa ,hồ sơ t
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 0
Giá bán: 425,000 VNĐ | Chi tiết
 
Bộ luật lao động Hoa - Việt - Hàn - Nhật
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 600
Giá bán: 450,000 VNĐ | Chi tiết
 
Những quy định mới về những chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định giá nhân công năm 2015
Tác Giả: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450000
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn xác định đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình định mức dự toán phần xây dựng và phần lắp đặt
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 440
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
Luật công đoàn - điều lệ công đoàn quản lý tài chính chế độ chi tiêu nội bộ dành cho hoạt động công đoàn các cấp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 19x27cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 416
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ chính sách đối với cán bộ , công chức , viên chức , người lao động dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 400
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
Học tập chuyên đề nắm 2015 - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về trung thực trách nhiệm gắng bó với nhân dân , đoàn kết xây dựng đảng trung thực vững mạnh
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 400
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
Luật doanh nghiệp hiệu lực 01 - 07 - 2015 Những điểm mới cần lưu về các luật thuế , xử lý tài chính , xác định giá trị doanh nghiệp năm 2015
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
 
Cẩm nang công tác quản lý dành cho hiệu trường trường học
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Luật phòng cháy chữa cháy được quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn , quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 436
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất , hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 412
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Luật đấu thầu và chỉ đạo chấn chỉnh công tác đấu thầu , hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu , hồ sơ mời thầu , hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
 
Cẩm nang pháp luật dành cho ngành công an nhân dân
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 436
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Các sản phẩm khác của thành viên
Luật lao động tiếng Hoa 2017
Đông y toàn tập
Biểu thuế song ngữ 2011
Chính sách thuế song ngữ anh Việt
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
750,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
395,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
335,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
1,845,000 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachnganle
350,000 USD

Đăng bởi sachnganle
350,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
350,000 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
298,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
395,000 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent