Luật lao động tiếng Hoa 2016 , Luật lao động tiếng Hàn 2016 , Luật lao động tiếng Nhật 2016
Sách Bộ Luật Lao Động Anh – Hoa – Hàn – Việt – Nhật 2016
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Anh Hoa việt 2016 - GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG THỰC TẾ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM 2016 (Multi language)
Pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội là một lĩnh vực vô cùng quan trọng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Nhằm mục đích giúp bạn đọc có tư liệu để tham khảo về lĩnh vực lao động và bảo hiểm nói chung. Nhà Xuất bản Thế Giới cho xuất bản bộ tư liệu:
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2016 - GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG THỰC TẾ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM 2016 (Multi language)
Cuốn sách với một số phần chính sau:
PHẦN I. Chế độ bảo hiểm - Mức đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ, các khoản tiền lương và phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội - Insurance regime
Phần II: Giải đáp tình huống thực tế
PHẦN III: Bộ luật lao động - The labour code - 越南社会主义共和国之劳动法章程
PHẦN IV: Hệ thống đầy đủ Nghị định của chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động - Detailed guidance Law enforcement of labor
PHẦN V: Chế độ tiền lương - Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương - Wage regime
Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác tổ chức cán bộ và đông đảo bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng, nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong việc thực thi các chế độ, chính sách đối với người lao động và cán bộ công chức đang công tác trong mọi lĩnh vực.

Sách được in trên giấy ngoại nhập trình bày trang nhã - Tiện tra cứu .Quí I /2016
Giá bìa: 450.000 đồng