Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: nhasachthehemoi - Tham gia: 02/11/2010
Điện thoại: 0947809541
Ngày đăng: 16.07.2016  Lượt xem: 74

Luật bảo hiểm xã hội 2016 -2017 và hồ sơ quy trình thủ tục

Đơn giá:350,000 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
 Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hồ sơ quy trình thủ tục giải quyết chi trả ,hưởng chế độ bảo hiểm - Giá: 350.000 VND - Điện thoại liên hệ: 0947 809 541

Luật bảo hiểm xã hội 2016
Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hồ sơ quy trình thủ tục giải quyết chi trả ,hưởng chế độ bảo hiểm , luật bảo hiểm y tế luật việc làm , bảo hiểm thất nghiệp và công tác hướng dẫn thực hiện 

Cùng với sự phát triển của đất nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không
ngừng được sửa đổi, bổ sung phù hợp để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động. Việc thực hiện chi
trả bảo hiểm xã hội cũng được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết hưởng các chính
sách về bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp
thời các chế độ bảo hiểm xã hội.
Bản chất của bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người
lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất
nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Trên cơ sở đóng góp vào quỹ Bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức
thực hiện. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm mang tính cộng đồng chia sẻ sâu sắc được áp dụng trong
lĩnh vực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà
nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.
Những vấn đề này được Chính phủ và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn trong những quy định như: Luật
bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20-11- 2014; NÑ số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5- 2016 Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm; NĐ số 134/2015/NĐ-
CP ngày 29-12- 2015 quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện; NĐ số
115/2015/NĐ-CP ngày 11-11- 2015 Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt
buộc; TT số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-02- 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện; QĐ số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05-04- 2016 Về mức chi
phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018; NĐ số
30/2016/NĐ-CP ngày 28-4- 2016 quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp; NQ số 93/2015/QH13 ngày 22-06- 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng
BHXH một lần đối với người lao động; NĐ số 21/2016/NĐ-CP ngày 31-03- 2016 quy định việc thực hiện
chức năng thanh tra chuyên ngành …
Để quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới
trên Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ HỒ SƠ, QUY
TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHI TRẢ, HƯỞNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM (LUẬT BẢO HIỂM
Y TẾ, LUẬT VIỆC LÀM, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN THỰC
HIỆN)".
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, TỰ NGUYỆN; Phần
II. LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ; Phần
III. HƯỚNG DẪN LUẬT VIỆC LÀM VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; Phần VI.
CHÍNH SÁCH CHI TRẢ VÀ HỒ SƠ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO
HIỂM XÃ HỘI; Phần V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ
ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU; Phần VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT
NGHIỆP; Phần VII. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO
HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; Phần VIII. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ PHẠT VI
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM.
Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của Quý cơ quan
đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và tất cả các bạn đọc.Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016.

, bảo hiểm thất nghiệp và công tác hướng dẫn thực hiện
, luật bảo hiểm y tế luật việc làm, 1

Luật bảo hiểm xã hội 2016 - Giá: 335.000 VND - Điện thoại liên hệ: 0947 809 541

Mua sách gọi :09 47.809.541 ; thehemoibooks@gmail.com www.sachnganle.com


Mã sản phẩm: 2063350095

Tên sản phẩm :LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII (CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01-01-2016) - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Tác giả :Nhiều tác giả

Nhà xuất bản :Hồng đức 11/2015

Năm xuất bản : 2015

Kích thước : 20x28cm

Trọng lượng : 2500g

Hình thức bìa : Mềm

Số trang : 450

Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

Nội dung:ách LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII (CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01-01-2016) - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Nội dung cuốn sách gồm 9 phần sau:

- Phần I: Bộ Luật lao động - Luật Việc làm - Luật Công đoàn
- Phần II: Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ
- Phần III: Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động
- Phần IV: Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công
- Phần V: Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Phần VI: Danh mục những công việc được sử dụng và không được sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em
- Phần VII: Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động
- Phần VIII: Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp
- Phần IX: Luật Bảo hiểm xã hội (áp dụng ngày 01-01-2016) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và các chính sách nổi bật khác.

Luật bảo hiểm xã hội 2016, 1

Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp , chế độ chi trả bảo hiểm - Giá: 335.000 VND - Điện thoại liên hệ: 0947 809 541

Mã sản phẩm: 4925203350095
Tên sản phẩm : Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp , chế độ chi trả bảo hiểm .
Tác giả :Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Lao động 07 /2015
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 440
Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

Nội dung:
Cuốn sách Luật bảo hiểm xã hội (áp dụng từ ngày 01-01-2016) và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm gồm những phần chính sau:

Phần I. Bộ luật lao động - Luật Việc làm và hướng dẫn thi hành mới nhất

Phần II. Luật Bảo hiểm xã hội và chỉ đạo mới nhất thực hiện

Phần III. Luật Bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn chi tiết thi hành

Phần IV. Hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chi trả hưởng chế độ bảo hiểm

Phần V. Công tác quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Phần VI. Chính sách tiền lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp và các tổ chức khác

Phần VII. Hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội .

Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp , chế độ chi trả bảo hiểm, 1

Các sản phẩm khác của thành viên
Luật lao động tiếng Hoa 2017
Đông y toàn tập
Biểu thuế song ngữ 2011
Chính sách thuế song ngữ anh Việt
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
 
https://beach-villas.vn/malibu-hoi-an/
Dự án nghỉ dưỡng Resort Villas Malibu Hội An view biển được sở hữu sổ đỏ lâu dài cam kết chia sẻ Lợi nhuận Cao 90 10,Hỗ Trợ Vay 70%
https://vimhomes.vn/vinhomes-ocean-park/
Thành phố đại dương Vinhomes Ocean Park tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
450,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
195,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
298,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
450,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
298,000 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent