Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: sodepvietnam - Tham gia: 04/04/2008
Điện thoại: 0979 883 888 - 0909.01.0000 - (04) 39999911
Ngày đăng: 12.01.2010  Lượt xem: 3,618

Sim đẹp Viettel Giá Rẻ 0988

Đơn giá:1,000,000 VNĐ
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:30
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm

BẢNG SIM SỐ ĐẸP VIETTEL ĐẦU SỐ 0988

0988 65 4849    :::    1,6 tr    ====    0988 622 760    :::    850
0988.15.15.75    :::    2,5 tr    ====    0988 622 936    :::    850
0988.15.15.96    :::    2,5 tr    ====    0988 602 178    :::    850
0988.34.8032    :::    1,2 tr    ====    0988 60 12 81    :::    850
0988.34.8320    :::    1,2 tr    ====    0988 600 820    :::    850
0988.34.84.15    :::    1,2 tr    ====    0988 945 570    :::    850
0988.34.84.16    :::    1,2 tr    ====    0988 606 944    :::    850
0988.34.84.22    :::    1,2 tr    ====    0988 94 7875    :::    850
0988.34.8518    :::    1,2 tr    ====    0988 950 776    :::    850
0988.34.8521    :::    1,2 tr    ====    0988 95 1108    :::    850
0988.34.86.44    :::    1,5 tr    ====    0988 95 1182    :::    850
0988.34.86.53    :::    1,2 tr    ====    0988 950 260    :::    850
0988.34.86.57    :::    1,2 tr    ====    0988 950 290    :::    850
0988.34.86.81    :::    1,7 tr    ====    0988 950 356    :::    850
0988.34.86.82    :::    1,7 tr    ====    09889 505 97    :::    850
0988.34.86.85    :::    1,7 tr    ====    0988 389 360    :::    850
0988.34.87.23    :::    1,2 tr    ====    0988 390 226    :::    850
0988.34.8926    :::    1,2 tr    ====    0988 390 769    :::    850
0988.34.89.27    :::    1,2 tr    ====    0988 392 033    :::    850
0988.34.89.57    :::    1,2 tr    ====    0988 39 2897    :::    850
0988.34.89.85    :::    1,7 tr    ====    0988 393 596    :::    850
0988.34.90.15    :::    1,2 tr    ====    0988 393 597    :::    850
0988.34.90.32    :::    1,2 tr    ====    0988 393 661    :::    850
0988.34.9120    :::    1,2 tr    ====    0988 394944    :::    850
0988.34.91.34    :::    1,2 tr    ====    0988 397 112    :::    850
0988.34.9159    :::    1,5 tr    ====    0988 954 335    :::    850
0988.34.9163    :::    1,2 tr    ====    0988 9545 33    :::    850
0988.34.9185    :::    1,5 tr    ====    0988 980 756    :::    850
0988.34.91.93    :::    1,7 tr    ====    0988 980 769    :::    850
0988.34.9230    :::    1,2 tr    ====    0988 980 796    :::    850
0988.34.9278    :::    1,5 tr    ====    09889 808 50    :::    850
0988.34.92.97    :::    1,2 tr    ====    0988 980 925    :::    850
0988.34.9326    :::    1,2 tr    ====    098 898 09 72    :::    850
0988.34.9330    :::    1,2 tr    ====    098 898 09 74    :::    850
0988.34.9381    :::    1,2 tr    ====    098 898 10 73    :::    850
0988.34.94.25    :::    1,2 tr    ====    098 898 10 84    :::    850
0988.34.94.38    :::    1,2 tr    ====    098 898 11 74    :::    850
0988.34.94.71    :::    1,2 tr    ====    098 898 01 82    :::    850
0988.34.94.76    :::    1,2 tr    ====    098 898 01 83    :::    850
0988.34.95.12    :::    1,2 tr    ====    098 898 01 87    :::    850
0988.34.95.13    :::    1,2 tr    ====    0988 617971    :::    850
0988.34.95.20    :::    1,2 tr    ====    0988 61 8281    :::    850
0988.34.95.30    :::    1,2 tr    ====    0988 95 1252    :::    850
0988.34.95.37    :::    1,2 tr    ====    0988 95 1393    :::    850
0988.34.9560    :::    1,2 tr    ====    0988 95 2070    :::    850
0988.34.95.62    :::    1,2 tr    ====    0988 9495 49    :::    850
0988.34.95.93    :::    1,5 tr    ====    0988 949 877    :::    850
0988.34.9609    :::    2,5 tr    ====    0988 949890    :::    850
0988.34.9615    :::    1,2 tr    ====    0988 9499 35    :::    850
0988.34.96.53    :::    1,2 tr    ====    0988 9499 85    :::    850
0988.34.9685    :::    1,5 tr    ====    09889 50039    :::    850
0988.34.97.20    :::    1,2 tr    ====    0988 93 1800    :::    850
0988.34.97.22    :::    1,2 tr    ====    09889 32265    :::    850
0988.34.97.35    :::    1,2 tr    ====    0988 3989 11    :::    850
0988.34.97.44    :::    1,2 tr    ====    0988 3989 63    :::    850
0988.34.9785    :::    1,2 tr    ====    0988 4004 28    :::    850
0988.34.9795    :::    1,5 tr    ====    0988 4004 76    :::    850
0988.34.9815    :::    1,2 tr    ====    0988 400801    :::    850
0988.34.98.44    :::    1,2 tr    ====    0988 155 648    :::    850
0988.34.98.51    :::    1,2 tr    ====    0988 155 608    :::    850
0988.34.98.92    :::    1,5 tr    ====    0988 22 1906    :::    850
0988.34.99.04    :::    1,2 tr    ====    0988 22 1926    :::    850
0988.34.9905    :::    1,2 tr    ====    0988 22 1917    :::    850
0988.34.9906    :::    1,2 tr    ====    0988 219916    :::    850
0988.34.9912    :::    1,5 tr    ====    0988 166 408    :::    850
0988.34.9915    :::    1,2 tr    ====    0988 166 593    :::    850
0988.34.9991    :::     1,6 tr    ====    0988 166650    :::    850
0988.35.0002    :::     1,6 tr    ====    0988 166 718    :::    850
0988.35.0024    :::    1,2 tr    ====    0988 166 726    :::    850
0988.35.00.46    :::    1,5 tr    ====    0988 1668 09    :::    850
0988.35.00.64    :::    1,2 tr    ====    0988 1668 92    :::    850
0988.35.00.83    :::    1,5 tr    ====    0988 166 926    :::    850
0988.35.00.84    :::    1,2 tr    ====    0988 166 284    :::    850
0988.35.00.91    :::    1,5 tr    ====    0988 6268 59    :::    850
0988.35.0145    :::    1,2 tr    ====    0988 410 769    :::    850
0988.35.0157    :::    1,5 tr    ====    0988 21 9897    :::    850
0988.35.0166    :::    2,5 tr    ====    0988 167 256    :::    850
0988.35.01.76    :::    1,5 tr    ====    0988 168 948    :::    850
0988.35.02.07    :::    1,5 tr    ====    0988 168 982    :::    850
0988.35.0231    :::    1,2 tr    ====    0988 169 330    :::    850
0988.35.0249    :::    1,2 tr    ====    0988 1719 38    :::    850
0988.35.0261    :::    1,5 tr    ====    09889 40026    :::    850
0988.35.02.73    :::    1,2 tr    ====    09889 40023    :::    850
0988.35.0279    :::    2,5 tr    ====    09889 40015    :::    850
0988.35.02.91    :::    1,5 tr    ====    0988 9399 62    :::    850
0988.35.0331    :::    1,5 tr    ====    0988 94 1363    :::    850
0988.35.04.02    :::    1,2 tr    ====    0988 94 3138    :::    850
0988.35.04.03    :::    1,2 tr    ====    0988 94 3252    :::    850
0988.35.04.25    :::    1,2 tr    ====    0988 94 32 94    :::    850
0988.35.04.73    :::    1,2 tr    ====    0988 94 3303    :::    850
0988.35.05.14    :::    1,2 tr    ====    0988 943384    :::    850
0988.35.05.29    :::    1,5 tr    ====    0988 94 3537    :::    850
0988.35.05.70    :::    1,5 tr    ====    09889 41 557    :::    850
0988.35.05.80    :::    1,5 tr    ====    0988 941598    :::    850
0988.35.06.04    :::    1,2 tr    ====    0988 94 1619    :::    850
0988.35.06.22    :::    1,5 tr    ====    0988 94 1646    :::    850
0988.36.21.21    :::    3,8 tr    ====    0988 941 700    :::    850
0988.36.22.77    :::    3,8 tr    ====    0988 94 1772    :::    850
0988.37.08.74    :::    1,2 tr    ====    0988 94 2181    :::    850
0988.37.09.02    :::    1,2 tr    ====    0988 94 2232    :::    850
0988.37.0913    :::    1,2 tr    ====    0988 94 2359    :::    850
0988.37.0933    :::    1,2 tr    ====    09889 42481    :::    850
0988.37.09.35    :::    1,2 tr    ====    09889 42487    :::    850
0988.37.09.56    :::    1,2 tr    ====    0988 94 2535    :::    850
0988.37.09.62    :::    1,2 tr    ====    0988 94 2577    :::    850
0988.37.09.79    :::    2,5 tr    ====    0988 94 2639    :::    850
0988.37.09.85    :::    1,5 tr    ====    0988 9339 15    :::    850
0988.37.1090    :::    1,7 tr    ====    09889 34 012    :::    850
0988.37.11.07    :::    1,5 tr    ====    09889 34 070    :::    850
0988.37.11.09    :::    1,5 tr    ====    0988 93 4145    :::    850
0988.37.1110    :::    990    ====    0988 93 4148    :::    850
0988.37.1131    :::    1,5 tr    ====    09889 34 177    :::    850
0988.37.1140    :::    1,2 tr    ====    0988 93 4252    :::    850
0988.37.1142    :::    1,2 tr    ====    0988 93 4262    :::    850
0988.37.1153    :::    1,2 tr    ====    09889 34381    :::    850
0988.37.1163    :::    1,2 tr    ====    09889 34430    :::    850
0988.37.11.78    :::    1,5 tr    ====    09889 34481    :::    850
0988.37.11.87    :::    1,5 tr    ====    09889 34498    :::    850
0988.37.1200    :::    1,5 tr    ====    0988 64.1994    :::
0988.37.1206    :::    1,5 tr    ====    09889 345 18    :::    850
0988.37.12.14    :::    1,2 tr    ====    09889 345 26    :::    850
0988.37.1253    :::    1,2 tr    ====    0988 62.9996    :::
0988.37.1263    :::    1,5 tr    ====    09889 345 71    :::    850
0988.37.1279    :::    1,8 tr    ====    0988 61.51.91    :::
0988.37.12.87    :::    1,5 tr    ====    09889 34 881    :::    850
0988.37.13.27    :::    1,2 tr    ====    0988 47 61 47    :::    850
0988.37.1336    :::    2,5 tr    ====    0988 60.61.63    :::
0988.37.1348    :::    1,7 tr    ====    0988 475 993    :::    850
0988.37.1353    :::    1,2 tr    ====    0988 406 200    :::    850
0988.37.1354    :::    1,2 tr    ====    0988 40 6773    :::    850
0988.37.1395    :::    1,2 tr    ====    0988 407003    :::    850
0988.37.1406    :::    1,2 tr    ====    0988 407 119    :::    850
0988.37.14.27    :::    1,2 tr    ====    0988 4080 46    :::    850
0988.37.14.34    :::    1,2 tr    ====    0988 4727 81    :::    850
0988.37.14.35    :::    1,2 tr    ====    0988 67.0268    :::
0988.37.14.54    :::    1,2 tr    ====    0988 472744    :::    850
0988.37.14.84    :::    1,2 tr    ====    0988 47 1016    :::    850
0988.37.1496    :::    1,2 tr    ====    0988 411 296    :::    850
0988.37.15.03    :::    1,2 tr    ====    0988 411420    :::    850
0988.37.15.46    :::    1,2 tr    ====    0988 1686 02    :::    850
0988.37.1552    :::    1,5 tr    ====    0988 1686 07    :::    850
0988.37.15.95    :::    1,5 tr    ====    0988 1686 11    :::    850
0988.37.1598    :::     1,6 tr    ====    0988 1686 91    :::    850
0988.37.1600    :::    1,5 tr    ====    0988 1688 23    :::    850
0988.37.1650    :::    1,2 tr    ====    0988 2325 84    :::    850
0988.37.1654    :::    1,2 tr    ====    0988 2326 98    :::    850
0988.37.16.56    :::    1,5 tr    ====    0988 1556 93    :::    850
0988.37.17.62    :::    1,2 tr    ====    0988 166 275    :::    850
098.83.717.84    :::    1,5 tr    ====    0988 166 278    :::    850
0988.37.18.35    :::    1,2 tr    ====    0988 166 058    :::    850
0988.37.1836    :::     1,2 tr    ====    09889 48863    :::    850
0988.37.18.44    :::    1,2 tr    ====    09889 48871    :::    850
0988.37.18.73    :::    1,2 tr    ====    0988 948 358    :::    850
0988.37.1913    :::    1,2 tr    ====    0988 949 182    :::    850
0988.37.1924    :::    1,2 tr    ====    0988 949 267    :::    850
0988.37.20.13    :::    1,2 tr    ====    0988 94 6867    :::    850
0988.37.20.17    :::    1,2 tr    ====    098 898 0064    :::    850
0988.37.20.34    :::    1,2 tr    ====    09889 789 20    :::    850
0988.37.2117    :::     1,2 tr    ====    0988 960618    :::    850
0988.37.21.24    :::     1,2 tr    ====    0988 9799 04    :::    850
0988.37.22.08    :::    1,5 tr    ====    0988 979 587    :::    850
0988.37.2221    :::    1,5 tr    ====    0988 979 492    :::    850
0988.37.2263    :::    1,5 tr    ====    0988 978846    :::    850
0988.37.23.12    :::     1,2 tr    ====    09889 78794    :::    850
0988.37.2335    :::    1,5 tr    ====    09889 78781    :::    850
0988.37.24.06    :::     1,2 tr    ====    09889 78 359    :::    850
0988.37.2440    :::     1,2 tr    ====    0988 977 580    :::    850
0988.37.25.02    :::    1,2 tr    ====    09889 70076    :::    850
0988.37.25.60    :::    1,5 tr    ====    09889 70073    :::    850
0988.37.25.70    :::    1,2 tr    ====    09889 67003    :::    850
0988.37.25.73    :::    1,2 tr    ====    0988 965 936    :::    850
0988.37.26.03    :::    1,2 tr    ====    0988 96 1932    :::    850
0988.37.26.22    :::    1,2 tr    ====    0988 166 096    :::    850
0988.37.26.23    :::    1,2 tr    ====    09886 24 887    :::    850
0988.37.2650    :::    1,2 tr    ====    09889 46 596    :::    850
0988.37.27.03    :::    1,2 tr    ====    09889 46680    :::    850
0988.37.27.38    :::    1,5 tr    ====    09889 43794    :::    850
0988.37.27.80    :::    1,2 tr    ====    0988 94 3929    :::    850
0988.37.28.01    :::    1,2 tr    ====    0988 944 091    :::    850
0988.37.2816    :::    1,5 tr    ====    09889 44576    :::    850
0988.37.28.36    :::    1,5 tr    ====    0988 944 687    :::    850
0988.37.29.30    :::    1,5 tr    ====    0988 9449 06    :::    850
0988.37.29.42    :::    1,2 tr    ====    0988 944941    :::    850
0988.37.29.83    :::    1,5 tr    ====    0988 94 5070    :::    850
0988.37.2996    :::    1,2 tr    ====    09889 45227    :::    850
0988.37.31.30    :::    1,5 tr    ====    09886 00978    :::    850
0988.37.32.17    :::    1,2 tr    ====    09886 01167    :::    850
0988.37.32.87    :::    1,2 tr    ====    09886 05022    :::    850
0988.37.33.26    :::    1,5 tr    ====    0988 605 955    :::    850
0988.37.33.59    :::    1,2 tr    ====    0988 606 157    :::    850
0988.37.3457    :::    1,7 tr    ====    0988 606 390    :::    850
0988.37.35.97    :::    1,2 tr    ====    0988 606 936    :::    850
0988.37.36.51    :::    1,2 tr    ====    0988 412041    :::    850
0988.37.37.51    :::    1,5 tr    ====    0988 452055    :::    850
0988.37.38.62    :::    1,5 tr    ====    0988 45 3035    :::    850
0988.37.39.13    :::    1,5 tr    ====    0988 45 3315    :::    850
0988.37.4044    :::    1,2 tr    ====    0988 45 3396    :::    850
0988.37.4200    :::    1,2 tr    ====    0988 455 137    :::    850
0988.37.42.12    :::    1,2 tr    ====    0988 167 338    :::    850
0988.37.42.18    :::    1,2 tr    ====    0988 167 259    :::    850
0988.37.4221    :::    1,2 tr    ====    0988 167 252    :::    850
0988.37.4224    :::    2,5 tr    ====    0988 167 238    :::    850
0988.37.42.62    :::    1,2 tr    ====    0988 167 236    :::    850
0988.37.43.41    :::     1,2 tr    ====    0988 16 7174    :::    850
0988.37.43.81    :::     1,2 tr    ====    0988 167 092    :::    850
0988.37.44.10    :::     1,2 tr    ====    0988 166 982    :::    850
0988.37.44.24    :::     1,2 tr    ====    0988 166 945    :::    850
0988.37.44.26    :::     1,2 tr    ====    0988 166 936    :::    850
0988.37.4436    :::     1,2 tr    ====    0988 1677 59    :::    850
0988.37.45.06    :::     1,2 tr    ====    0988 1676 95    :::    850
0988.37.45.10    :::     1,2 tr    ====    0988 1676 35    :::    850
0988.37.45.19    :::     1,2 tr    ====    0988 17 0575    :::    850
0988.37.4557    :::     1,2 tr    ====    0988 17 0558    :::    850
0988.37.46.26    :::     1,2 tr    ====    0988 170317    :::    850
0988.37.46.38    :::     1,2 tr    ====    0988 170 252    :::    850
0988.37.4660    :::     1,2 tr    ====    0988 170097    :::    850
0988.37.46.97    :::     1,2 tr    ====    0988 1699 78    :::    850
0988.37.47.26    :::     1,2 tr    ====    0988 169 539    :::    850
0988.37.47.65    :::     1,2 tr    ====    0988 169 245    :::    850
0988.37.48.15    :::     1,2 tr    ====    0988 169 255    :::    850
0988.37.48.23    :::     1,2 tr    ====    0988 169 272    :::    850
0988.37.48.51    :::     1,2 tr    ====    0988 169 284    :::    850
0988.37.48.53    :::     1,2 tr    ====    0988 9399 01    :::    850
0988.37.48.62    :::     1,2 tr    ====    0988 939895    :::    850
0988.37.48.67    :::     1,2 tr    ====    0988 9398 03    :::    850
0988.37.48.76    :::     1,2 tr    ====    0988 9397 82    :::    850
0988.37.48.94    :::    1,2 tr    ====    0988 9397 33    :::    850
0988374.905    :::    1,2 tr    ====    0988 9390 76    :::    850
0988.37.4936    :::    1,2 tr    ====    0988 9390 72    :::    850
0988.37.5030    :::    1,2 tr    ====    0988 940 596    :::    850
0988.37.5131    :::    1,2 tr    ====    0988 940 930    :::    850
0988.37.51.84    :::    1,2 tr    ====    09889 323 22    :::    850
0988.37.5205    :::    1,2 tr    ====    0988 932343    :::    850
0988.37.52.31    :::    1,2 tr    ====    09889 32378    :::    850
0988.37.52.61    :::    1,2 tr    ====    09889 333 54    :::    850
0988.37.52.97    :::    1,2 tr    ====    0988 230 665    :::    850
0988.37.5300    :::    1,2 tr    ====    0988 59 2771    :::    850
0988.37.53.11    :::    1,2 tr    ====    0988 476635    :::    850
0988.37.5316    :::    1,2 tr    ====    0988 477 980    :::    850
0988.37.53.61    :::    1,2 tr    ====    0988 479 181    :::    850
0988.37.54.04    :::    1,2 tr    ====    0988 479980    :::    850
0988.37.5440    :::    1,2 tr    ====    0988 480 085    :::    850
0988.37.54.50    :::    1,2 tr    ====    0988 480 600    :::    850
0988.37.55.64    :::    1,2 tr    ====    098 8486 318    :::    850
0988.37.56.34    :::    1,2 tr    ====    098 8486 408    :::    850
0988.37.56.40    :::    1,2 tr    ====    098 8486 445    :::    850
0988.37.56.50    :::    1,2 tr    ====    098 8486 717    :::    850
0988.37.5699    :::    2,5 tr    ====    0988 470 980    :::    850
0988.37.57.34    :::    1,2 tr    ====    0988 504 880    :::    850
0988.37.57.36    :::    1,2 tr    ====    0988 504 997    :::    850
0988.37.57.52    :::    1,2 tr    ====    0988 507044    :::    850
0988.37.57.79    :::    2,5 tr    ====    0988 5355 28    :::    850
0988.37.57.81    :::    1,2 tr    ====    0988 5355 73    :::    850
0988.37.58.02    :::    1,2 tr    ====    0988 540 200    :::    850
0988.37.58.10    :::    1,2 tr    ====    0988 5445 92    :::    850
0988.37.58.13    :::    1,2 tr    ====    0988 5565 03    :::    850
0988.37.58.30    :::    1,2 tr    ====    0988 5565 47    :::    850
0988.37.58.43    :::    1,2 tr    ====    0988 167795    :::    850
0988.37.58.50    :::    1,2 tr    ====    0988 167791    :::    850
0988.37.58.70    :::    1,2 tr    ====    0988 169 059    :::    850
0988.37.58.71    :::    1,2 tr    ====    0988 169 005    :::    850
0988.37.58.94    :::    1,2 tr    ====    0988 169 001    :::    850
0988.37.59.14    :::    1,2 tr    ====    0988 168 944    :::    850
0988.37.59.24    :::    1,2 tr    ====    0988 1688 94    :::    850
0988.37.59.26    :::    1,5 tr    ====    0988 1688 92    :::    850
0988.37.59.41    :::    1,2 tr    ====    0988 1688 64    :::    850
0988.37.59.82    :::    1,2 tr    ====    0988 1668 57    :::    850
0988.37.6110    :::    1,5 tr    ====    09889 33013    :::    850
0988.37.61.63    :::    1,5 tr    ====    09889 33032    :::    850
0988.37.61.64    :::    1,2 tr    ====    09889 33165    :::    850
0988.37.61.85    :::    1,5 tr    ====    0988 94 1060    :::    850
0988.37.62.01    :::    1,2 tr    ====    0988 94 1279    :::    850
0988.37.62.07    :::    1,2 tr    ====    0988 437900    :::    850
0988.37.62.71    :::    1,2 tr    ====    0988 4423 65    :::    850
0988.37.6280    :::    1,5 tr    ====    0988 433 892    :::    850
0988.37.62.85    :::    1,5 tr    ====    0988 444 652    :::    850
0988.37.63.04    :::    1,2 tr    ====    0988 449 158    :::    850
0988.37.63.12    :::    1,2 tr    ====    0988 4494 08    :::    850
0988.37.64.84    :::    1,2 tr    ====    0988 45 0970    :::    850
0988.37.65.33    :::    1,2 tr    ====    098 8979 475    :::    850
0988.37.65.34    :::    1,2 tr    ====    09886 31126    :::    850
0988.37.65.82    :::    1,2 tr    ====    0988 631162    :::    850
0988.37.6610    :::    1,5 tr    ====    0988 63 1245    :::    850
0988.37.66.34    :::    1,2 tr    ====    09886 37 909    :::    850
0988.37.66.41    :::    1,2 tr    ====    09886 38 151    :::    850
0988.37.67.32    :::    1,2 tr    ====    09886 38 176    :::    850
0988.37.67.50    :::    1,2 tr    ====    09889 35167    :::    850
0988.37.67.93    :::    1,5 tr    ====    09886 40675    :::    850
0988.37.6810    :::    1,5 tr    ====    09886 44349    :::    850
0988.37.6831    :::    990    ====    0988 644 987    :::    850
0988.37.68.39    :::     1,8 tr    ====    09886 45 987    :::    850
0988.37.68.43    :::    1,2 tr    ====    0988 646 847    :::    850
0988.37.68.47    :::    1,5 tr    ====    09886 47 336    :::    850
0988.37.68.51    :::    1,2 tr    ====    09886 48474    :::    850
0988.37.68.63    :::    2,5 tr    ====    09886 48661    :::    850
0988.37.6919    :::    1,5 tr    ====    09886 50615    :::    850
0988.37.6933    :::    1,5 tr    ====    098 898 04 81    :::    850
0988.37.69.38    :::    1,5 tr    ====    098 898 0619    :::    850
0988.37.69.57    :::    1,2 tr    ====    098 898 0733    :::    850
0988.37.69.60    :::    1,5 tr    ====    098 898 0738    :::    850
0988.37.70.71    :::    1,5 tr    ====    0988 941 336    :::    850
0988.3773.14    :::    1,2 tr    ====    0988 935 191    :::    850
0988.3773.54    :::    1,2 tr    ====    0988 935 394    :::    850
0988.3.77650    :::    1,2 tr    ====    0988 93 6061    :::    850
09883.777.10    :::    1,5 tr    ====    0988 93 6171    :::    850
09883.777.14    :::    1,2 tr    ====    0988 936 256    :::    850
09883.777.41    :::    1,2 tr    ====    0988 936 319    :::    850
09883.777.59    :::    2,5 tr    ====    0988 936 344    :::    850
0988.37.79.08    :::    1,2 tr    ====    0988 936353    :::    850
0988.37.79.10    :::    1,2 tr    ====    0988 9363 84    :::    850
0988.37.79.21    :::    1,2 tr    ====    0988 936 439    :::    850
0988.37.79.40    :::    1,2 tr    ====    0988 93 6494    :::    850
0988.37.8260    :::    1,2 tr    ====    0988 936 773    :::    850
0988.37.8263    :::    1,2 tr    ====    0988 936 865    :::    850
0988.37.82.84    :::    1,2 tr    ====    0988 936 944    :::    850
0988.37.84.23    :::    1,2 tr    ====    0988 937 073    :::    850
0988.37.85.17    :::    1,2 tr    ====    0988 937 155    :::    850
0988.37.85.94    :::    1,2 tr    ====    0988 937 335    :::    850
0988.37.86.07    :::    1,2 tr    ====    0988 937 458    :::    850
0988.37.8611    :::    1,5 tr    ====    0988 937 559    :::    850
0988.37.86.14    :::    1,2 tr    ====    0988 937792    :::    850
0988.37.86.15    :::    1,5 tr    ====    0988 375 993    :::    850
0988.37.86.17    :::    1,2 tr    ====    0988 375 996    :::    850
0988.37.8620    :::    1,5 tr    ====    0988 414120    :::    850
0988.37.86.27    :::    1,2 tr    ====    0988 415519    :::    850
0988.37.86.45    :::    1,2 tr    ====    0988 415539    :::    850
0988.37.87.03    :::      1,2 tr    ====    0988 41 7072    :::    850
0988.37.87.11    :::      1,2 tr    ====    0988 41 7759    :::    850
0988.37.87.13    :::      1,2 tr    ====    0988 07.12.12    :::
0988.37.87.42    :::      1,2 tr    ====    0988 420056    :::    850
0988.37.87.60    :::      1,2 tr    ====    0988 420076    :::    850
0988.37.87.63    :::      1,2 tr    ====    0988 61.55.61    :::
0988.3.789.00    :::    2,5 tr    ====    0988 42 3006    :::    850
09883.789.02    :::     1,2 tr    ====    098 898 02 75    :::    850
09883.789.26    :::    1,5 tr    ====    0988 60.1168    :::
09883.789.31    :::    1,5 tr    ====    098 898 02 85    :::    850
09883.789.56    :::    1,5 tr    ====    098 898 0306    :::    850
09883.789.82    :::    1,7 tr    ====    0988 4256 82    :::    850
09883.789.92    :::    1,7 tr    ====    0988 42 6860    :::    850
0988379.217    :::      1,2 tr    ====    0988 42 6929    :::    850
0988.37.9327    :::    1,5 tr    ====    0988 427 442    :::    850
0988.37.93.94    :::    1,5 tr    ====    0988 427 660    :::    850
0988.37.94.96    :::    1,5 tr    ====    0988 42 7900    :::    850
0988.37.97.92    :::    1,5 tr    ====    0988 4282 67    :::    850
0988.37.98.43    :::      1,2 tr    ====    0988 436 334    :::    850
098837.98.94    :::      1,2 tr    ====    0988 933 846    :::    850
0988.37.99.57    :::    1,5 tr    ====    0988 167 598    :::    850
0988.37.9960    :::    1,5 tr    ====    0988 933837    :::    850
0988.37.99.83    :::    1,5 tr    ====    0988 167 596    :::    850
0988.38.00.27    :::    1,5 tr    ====    0988 167 556    :::    850
0988.38.00.32    :::    1,5 tr    ====    0988 167 525    :::    850
098.838.00.60    :::    1,2 tr    ====    09889 41173    :::    850
0988.38.00.63    :::    1,5 tr    ====    0988 07.11.66    :::
0988.38.00.82    :::    1,5 tr    ====    0988 63.63.80    :::
0988.38.0115    :::    1,5 tr    ====    0988 60.60.86    :::
0988.38.0136    :::    1,5 tr    ====    0988 206 221    :::    850
0988.38.0152    :::      1,2 tr    ====    0988 2090 26    :::    850
0988.38.01.74    :::      1,2 tr    ====    0988 376757    :::    850
0988.38.01.94    :::      1,2 tr    ====    0988 236 739    :::    850
0988.38.01.95    :::      1,2 tr    ====    0988 237 069    :::    850
0988.38.03.01    :::    1,5 tr    ====    0988 377674    :::    850
0988.38.03.11    :::    1,5 tr    ====    0988 168 377    :::    850
0988.38.03.16    :::    1,5 tr    ====    0988 168 346    :::    850
0988.38.0323    :::     1,2 tr    ====    0988 4699 32    :::    850
0988.38.04.01    :::    1,2 tr    ====    0988 230070    :::    850
0988.38.04.16    :::    1,5 tr    ====    0988 168 411    :::    850
0988.38.04.82    :::    1,5 tr    ====    0988 4688 35    :::    850
0988.38.04.98    :::    1,5 tr    ====    0988 469 232    :::    850
0988.38.05.03    :::    1,5 tr    ====    0988 168 404    :::    850
0988.38.05.21    :::    1,2 tr    ====    0988 168 414    :::    850
098.838.0569    :::    1,8 tr    ====    0988 168 236    :::    850
0988.38.05.74    :::    1,2 tr    ====    0988 156 026    :::    850
0988.38.05.97    :::    1,2 tr    ====    0988 168 030    :::    850
0988.38.07.06    :::    1,5 tr    ====    098868 0509    :::    850
0988.38.07.21    :::    1,2 tr    ====    098868 0095    :::    850
0988.38.07.61    :::    1,2 tr    ====    0988 467 331    :::    850
0988.38.07.63    :::    1,2 tr    ====    09884 60603    :::    850
0988.38.08.25    :::    1,5 tr    ====    0988 4648 56    :::    850
0988.38.09.07    :::    1,2 tr    ====    0988 46 5958    :::    850
0988.38.0951    :::    1,2 tr    ====    0988 466 259    :::    850
098.838.09.62    :::    1,2 tr    ====    0988 467 224    :::    850
098.838.09.67    :::    1,2 tr    ====    0988 158 129    :::    850
098.838.09.74    :::    1,2 tr    ====    0988 933 812    :::    850
098.838.1005    :::    990    ====    0988 4565 37    :::    850
098.838.10.20    :::    1,8 tr    ====    0988 168 330    :::    850
0988.38.10.27    :::    1,2 tr    ====    0988 038 438    :::    850
0988.38.10.28    :::    1,5 tr    ====    0988 939 011    :::    850
0988.38.10.37    :::    1,2 tr    ====    0988 938 997    :::    850
098.838.1051    :::    1,2 tr    ====    0988 938 994    :::    850
0988.38.10.64    :::    1,2 tr    ====    098 8383 681    :::    850
098.838.10.74    :::    1,2 tr    ====    098 8383 670    :::    850
098.838.11.04    :::    1,5 tr    ====    0988 382 146    :::    850
098.838.11.07    :::    1,5 tr    ====    0988 379790    :::    850
098.838.11.31    :::    990    ====    0988 378 396    :::    850
098.838.1134    :::    1,5 tr    ====    0988 378 112    :::    850
098.838.12.42    :::    1,5 tr    ====    0988 378 011    :::    850
098.838.1310    :::    1,2 tr    ====    0988 3747 83    :::    850
098.838.1360    :::    1,6 tr    ====    09889 37875    :::    850
0988.38.14.19    :::    1,2 tr    ====    09889 379 84    :::    850
0988.38.14.36    :::    1,5 tr    ====    0988 619 232    :::    850
098.838.1449    :::    1,2 tr    ====    0988 619 687    :::    850
0988.38.14.84    :::    1,2 tr    ====    0988 619 880    :::    850
0988.38.14.93    :::    1,2 tr    ====    0988 619901    :::    850
0988.38.14.97    :::    1,2 tr    ====    0988 62 0323    :::    850
098.838.1500    :::    1,5 tr    ====    0988 62 0717    :::    850
098.838.15.13    :::    1,2 tr    ====    0988 621121    :::    850
098.838.15.33    :::    1,2 tr    ====    0988 621163    :::    850
098.838.1558    :::    2,6 tr    ====    0988 607 233    :::    850
098.838.15.96    :::    2,5 tr    ====    0988 6080 62    :::    850
098.838.16.27    :::    1,2 tr    ====    0988 608 622    :::    850
098.838.1632    :::    1,2 tr    ====    0988 608892    :::    850
0988.38.16.35    :::    1,2 tr    ====    0988 947 363    :::    850
098.838.16.37    :::    1,2 tr    ====    0988 951 755    :::    850
098.838.1660    :::    1,5 tr    ====    0988 400905    :::    850
098.838.1722    :::    1,2 tr    ====    0988 401578    :::    850
098.838.1732    :::    1,2 tr    ====    09889 34079    :::    850
098.838.1790    :::    1,5 tr    ====    0988 169 303    :::    850
0988.38.18.03    :::    1,2 tr    ====    0988 173775    :::    850
098.838.1914    :::    1,2 tr    ====    0988 174 170    :::    850
0988.38.1997    :::    2.2tr    ====    0988 175515    :::    850
098.85.95.777    :::    5,5 tr    ====    0988 940439    :::    850
0988 46 1993    :::    3,2 tr    ====    09889 40424    :::    850
0988 46 1994    :::    2,6 tr    ====    09889 40046    :::    850
0988 32 8998    :::    3,2 tr    ====    09889 41446    :::    850
0988 93 1998    :::    2 tr    ====    09889 41449    :::    850
0988 93 2001    :::    1,7 tr    ====    0988 942742    :::    850
0988 93 2005    :::    1,7 tr    ====    0988 94 2767    :::    850
0988 93 2006    :::    1,7 tr    ====    0988 94 2822    :::    850
0988.37.43.42    :::     1,2 tr    ====    0988 94 2881    :::    850
098889.88.00    :::    2,5 tr    ====    0988 94 28 94    :::    850
0988.32.88.34    :::    1.9 trieu    ====    0988 374 929    :::    850
0988.32.88.77    :::    1.8 trieu    ====    0988 375 101    :::    850
0988.32.88.31    :::    1.7 trieu    ====    0988 37 5159    :::    850
0988.32.88.55    :::    2.2 trieu    ====    0988 402 949    :::    850
0988.23.63.73    :::    1.7 trieu    ====    0988 40 2993    :::    850
0988.46.1967    :::    1.7 trieu    ====    0988 4055 16    :::    850
0988.46.1969    :::    1.7 trieu    ====    0988 406 156    :::    850
0988.03.10.78    :::    1.5 trieu    ====    09889 52219    :::    850
0988.03.06.92    :::    1.5 trieu    ====    09886 239 57    :::    850
0988.03.04.90    :::    1.5 trieu    ====    09886 29008    :::    850
0988.03.04.91    :::    1.5 trieu    ====    09889 46001    :::    850
0988.03.01.89    :::    1.5 trieu    ====    0988 616 319    :::    850
0988.03.04.87    :::    1.5 trieu    ====    0988 611 483    :::    850
0988.03.01.80    :::    1.5 trieu    ====    0988 980074    :::    850
0988.03.05.83    :::    1.5 trieu    ====    09886 05062    :::    850
0988.03.06.85    :::    1.5 trieu    ====    09886 05083    :::    850
0988.03.10.83    :::    1.5 trieu    ====    09886 05206    :::    850
0988.03.10.81    :::    1.5 trieu    ====    0988 605 626    :::    850
0988.03.12.82    :::    1.5 trieu    ====    0988 60 5759    :::    850
0988.03.12.80    :::    1.5 trieu    ====    0988 1699 76    :::    850
0988.03.06.84    :::    1.5 trieu    ====    0988 169 855    :::    850
09888.525.74    :::    1.4 trieu    ====    0988 169 773    :::    850
09888.122.86    :::    900    ====    0988 169 783    :::    850
09888.999.44    :::    6,5 tr    ====    0988 1696 38    :::    850
098889.88.11    :::    2,5 tr    ====    0988 55 7372    :::    850
0988.32.88.35    :::    1.9 trieu    ====    0988 56 2527    :::    850
0988.24.88.54    :::    1.8 trieu    ====    0988 563630    :::    850
0988.32.88.22    :::    1.8 trieu    ====    098 898 0267    :::    850
0988.32.88.44    :::    1.7 trieu    ====    0988 46 5855    :::    850
0988.32.88.30    :::    1.7 trieu    ====    0988 46 5856    :::    850
0988 24.8880    :::    1.7 trieu    ====    0988 467 125    :::    850
0988 32 8887    :::    2.2 trieu    ====    0988 467 445    :::    850
0988.46.1966    :::    1.7 trieu    ====    0988 4677 36    :::    850
0988.03.06.90    :::    1.5 trieu    ====    0988 468 036    :::    850
0988.03.06.91    :::    1.5 trieu    ====    0988 468 100    :::    850
0988.03.04.92    :::    1.5 trieu    ====    0988 468 303    :::    850
0988.03.02.89    :::    1.5 trieu    ====    0988 468 406    :::    850
0988.03.02.91    :::    1.5 trieu    ====    0988 468 519    :::    850
0988.03.05.84    :::    1.5 trieu    ====    0988 4686 01    :::    850
0988.03.01.87    :::    1.7 trieu    ====    0988 469 211    :::    850
0988.03.02.87    :::    1.7 trieu    ====    0988 47 0737    :::    850
0988.03.06.81    :::    1.7 trieu    ====    0988 465 448    :::    850
0988.03.10.87    :::    1.7 trieu    ====    0988 460 116    :::    850
0988.03.12.83    :::    1.7 trieu    ====    0988 459 227    :::    850
0988.03.12.81    :::    1.7 trieu    ====    0988 458 628    :::    850
0988.03.06.83    :::    1.7 trieu    ====    0988 458 517    :::    850
098.838.08.97    :::    1,2 tr    ====    0988 353 107    :::    850
0988.37.99.46    :::      1,2 tr    ====    0988 65 3848    :::    850
0988.37.97.94    :::    1,5 tr    ====    0988 652 048    :::    850
0988.34.94.93    :::    1,5 tr    ====    0988 65 2021    :::    850
0988.37.6329    :::    1,2 tr    ====    0988 65 0616    :::    850
0988.37.64.52    :::    1,2 tr    ====    0988 648 225    :::    850
0988.34.9486    :::    1,7 tr    ====    0988 648 007    :::    850
0988.34.98.79    :::    1,7 tr    ====    0988 353 114    :::    850
0988.37.24.39    :::    1,5 tr    ====    0988 302 822    :::    850
0988.37.58.65    :::    1,2 tr    ====    0988 28 1124    :::    850
0988.34.9940    :::    1,2 tr    ====    0988 28 1359    :::    850
0988.37.08.77    :::    1,5 tr    ====    0988 202 860    :::    850
0988.37.2235    :::    1,5 tr    ====    0988 206 709    :::    850
0988.37.39.11    :::    1,5 tr    ====    0988 202 512    :::    850
0988.35.79.79    :::    12,6 tr    ====    0988 658 404    :::    850
0988.35.77.88    :::    31,6 tr    ====    0988 6577 05    :::    850
0988.35.76.76    :::    3,6 tr    ====    0988 657 606    :::    850
0988.35.73.73    :::    2,9 tr    ====    0988 6575 09    :::    850
0988.35.7778    :::    2,2 tr    ====    0988 657262    :::    850
0988 040503    :::    800    ====    0988 654 667    :::    850
0988 09 9497    :::    800    ====    0988 6545 04    :::    850
098800 7276    :::    800    ====    0988 644 759    :::    850
098800 8785    :::    800    ====    0988 644 737    :::    850
0988 0262 77    :::    800    ====    0988 6446 25    :::    850
0988 1838 91    :::    800    ====    0988 459 133    :::    850
0988 02 12 67    :::    800    ====    0988 644 056    :::    850
0988 07 05 73    :::    800    ====    0988 643 998    :::    850
098866 1950    :::    800    ====    0988 348 316    :::    850
0988 21 08 96    :::    950    ====    0988 34 8252    :::    850
0988 21 09 71    :::    950    ====    0988 348 225    :::    850
0988 21 03 84    :::    950    ====    0988 34 6949    :::    850
0988 17 02 67    :::    950    ====    0988 2772 50    :::    850
0988 19 09 72    :::    950    ====    0988 345 331    :::    850
0988 07 05 72    :::    950    ====    0988 552 612    :::    850
0988 07 6664    :::    950    ====    0988 349 115    :::    850
0988 01 04 95    :::    950    ====    0988 339 861    :::    850
0988 01 05 70    :::    950    ====    0988 339 845    :::    850
0988 006 882    :::    950    ====    0988 339 427    :::    850
0988 0717 83    :::    950    ====    0988 339 418    :::    850
0988 07 12 78    :::    800    ====    0988 3393 12    :::    850
0988 005 181    :::    800    ====    0988 337 050    :::    850
0988 07 01 75    :::    800    ====    098833 6867    :::    850
0988 07 06 64    :::    800    ====    0988 3354 25    :::    850
0988 47 1957    :::    950    ====    0988 335 249    :::    850
0988 27 1955    :::    950    ====    0988 335 197    :::    850
0988 21 1952    :::    950    ====    0988 334 056    :::    850
0988 20 1952    :::    950    ====    0988 3313 51    :::    850
0988 30 05 97    :::    1,2 tr    ====    0988 343 575    :::    850
0988 30 05 82    :::    1,2 tr    ====    0988 266 056    :::    850
0988 30 04 67    :::    1,2 tr    ====    0988 33 1095    :::    850
0988 30 03 97    :::    1,2 tr    ====    0988 3373 26    :::    850
0988 67 1937    :::    1,2 tr    ====    0988 344 927    :::    850
0988 20 11 90    :::    1,2 tr    ====    0988 3445 38    :::    850
0988 20 07 62    :::    1,2 tr    ====    0988 693 159    :::    850
0988 31 05 81    :::    1,2 tr    ====    0988 6929 58    :::    850
0988 28 05 93    :::    1,2 tr    ====    0988 6929 38    :::    850
0988 28 04 95    :::    1,2 tr    ====    0988 6929 36    :::    850
0988 36 1946    :::    1,2 tr    ====    0988 6878 55    :::    850
0988 36 1963    :::    1,2 tr    ====    0988 692 665    :::    850
0988 30 1994    :::    1,2 tr    ====    0988 677 056    :::    850
0988 28 1950    :::    1,2 tr    ====    0988 677 037    :::    850
0988 63 1957    :::    1,2 tr    ====    0988 674 828    :::    850
0988 64 1984    :::    1,2 tr    ====    0988 277 206    :::    850
0988 60 2008    :::    1,2 tr    ====    0988 673 929    :::    850
0988 60 2003    :::    1,2 tr    ====    0988 69 4846    :::    850
0988 56 1936    :::    1,2 tr    ====    0988 694 836    :::    850
09884 6 08 84    :::    900    ====    0988 694 755    :::    850
09883 8 12 85    :::    1,2 tr    ====    0988 69 3932    :::    850
09883 8 05 75    :::    1,2 tr    ====    0988 6939 22    :::    850
0988 202267    :::    990    ====    0988 6939 03    :::    850
0988 6565 53    :::    990    ====    0988 6938 62    :::    850
0988 648 993    :::    990    ====    0988 69 3533    :::    850
0988 210080    :::    990    ====    0988 603 509    :::    850
0988 603 116    :::    990    ====    0988 603 360    :::    850
0988 5959 73    :::    990    ====    0988 6033 16    :::    850
0988 6262 15    :::    990    ====    0988 602 906    :::    850
0988 258 252    :::    990    ====    0988 602 904    :::    850
0988 267 455    :::    990    ====    0988 602 630    :::    850
0988 268 113    :::    990    ====    0988 602 515    :::    850
0988 258861    :::    990    ====    0988 602 477    :::    850
0988 260 779    :::    990    ====    0988 602 447    :::    850
0988 257785    :::    990    ====    0988 6020 55    :::    850
0988 217 662    :::    990    ====    0988 60 16 60    :::    850
0988 172 116    :::    990    ====    0988 601 644    :::    850
0988 168 133    :::    990    ====    0988 60 1258    :::    850
0988 166605    :::    990    ====    0988 60 1231    :::    850
0988 2333 97    :::    990    ====    0988 60 1230    :::    850
0988 232 237    :::    990    ====    0988 60 1022    :::    850
0988 9494 38    :::    990    ====    0988 601 006    :::    850
0988 166367    :::    990    ====    0988 600 506    :::    850
0988 220 855    :::    990    ====    0988 600 427    :::    850
0988 222 105    :::    990    ====    0988 600 405    :::    850
0988 222 457    :::    990    ====    0988 569 171    :::    850
0988 2226 82    :::    990    ====    0988 568 314    :::    850
09884 90090    :::    990    ====    0988 568 130    :::    850
0988 474147    :::    990    ====    0988 568 017    :::    850
0988 50 91 50    :::    990    ====    0988 563 877    :::    850
0988 568 131    :::    990    ====    0988 5636 59    :::    850
0988 979 373    :::    990    ====    0988 56 2852    :::    850
0988 625062    :::    990    ====    0988 562 362    :::    850
0988 441644    :::    990    ====    0988 386 433    :::    850
0988 636 077    :::    990    ====    0988 386 422    :::    850
0988  94 6606    :::    990    ====    0988 386 134    :::    850
0988 9797 46    :::    990    ====    0988 386 085    :::    850
0988 979694    :::    990    ====    0988 386 084    :::    850
0988 9796 75    :::    990    ====    0988 386 011    :::    850
0988 979 552    :::    990    ====    0988 385 822    :::    850
0988 979 442    :::    990    ====    098 8385 606    :::    850
0988 979 011    :::    990    ====    098 8384 991    :::    850
0988 979 004    :::    990    ====    098 8384 775    :::    850
09889 555 17    :::    990    ====    098 8384 465    :::    850
0988 93 29 93    :::    990    ====    098 8383 459    :::    850
0988 9393 42    :::    990    ====    098 8383 206    :::    850
0988 9393 62    :::    990    ====    0988 39 1138    :::    850
0988 9393 75    :::    990    ====    0988 390 489    :::    850
0988 171 033    :::    990    ====    0988 39 0138    :::    850
0988 170 559    :::    990    ====    0988 39 0059    :::    850
0988 169 445    :::    990    ====    098838 9935    :::    850
0988 229 212    :::    990    ====    09883898 22    :::    850
0988 9797 63    :::    990    ====    0988 389 575    :::    850
0988 9799 72    :::    990    ====    0988 389 355    :::    850
0988 9799 57    :::    990    ====    0988 389 344    :::    850
0988 422260    :::    990    ====    0988 389 004    :::    850
0988 9494 74    :::    990    ====    0988388 918    :::    850
0988 952 199    :::    990    ====    0988388 903    :::    850
0988 95 2227    :::    990    ====    0988388 793    :::    850
0988 626 022    :::    990    ====    098 8387 907    :::    850
098 898 0005    :::    990    ====    098 8387 646    :::    850
098 898 0025    :::    990    ====    098 8387 097    :::    850
09889 80083    :::    990    ====    0988 339 163    :::    850
0988 979973    :::    990    ====    0988 339 062    :::    850
0988 190 557    :::    990    ====    0988 338 917    :::    850
0988 468 229    :::    990    ====    0988 338 792    :::    850
0988 468 336    :::    990    ====    0988 338 617    :::    850
0988 468 662    :::    990    ====    0988 338 462    :::    850
0988 377795    :::    990    ====    0988 3383 12    :::    850
0988 39 1551    :::    990    ====    0988 338 273    :::    850
0988 95 1228    :::    990    ====    0988 338 131    :::    850
0988 168 336    :::    1,5 tr    ====    0988 693359    :::    850
0988 168 224    :::    1,5 tr    ====    0988 693 267    :::    850
0988 168 117    :::    990    ====    0988 693 229    :::    850
0988 9797 75    :::    900    ====    0988 693 167    :::    850
0988 9797 62    :::    900    ====    0988 339 265    :::    850
098 898 1117    :::    900    ====    0988 342 707    :::    850
0988 229 551    :::    900    ====    0988 34 1098    :::    850
0988 232 032    :::    900    ====    0988 621 855    :::    850
0988 232 055    :::    900    ====    0988 62 1006    :::    850
0988 233 224    :::    900    ====    0988 627 959    :::    850
0988 166 202    :::    900    ====    0988 627 919    :::    850
0988 166 212    :::    900    ====    09886 234 96    :::    850
0988 166 256    :::    900    ====    0988 62 30 62    :::    850
0988 166 303    :::    900    ====    0988 623 044    :::    850
0988 166 515    :::    900    ====    0988 622 925    :::    850
0988 166 646    :::    900    ====    0988 622 134    :::    850
0988 168 515    :::    900    ====    0988 622 097    :::    850
0988 168 661    :::    900    ====    0988 628 029    :::    850
0988 168 665    :::    900    ====    0988 206605    :::    850
0988 1686 77    :::    900    ====    0988 206 559    :::    850
0988 399 522    :::    900    ====    0988 205603    :::    850
0988 399 060    :::    900    ====    0988 654 236    :::    850
0988 166004    :::    900    ====    0988 28 0306    :::    850
0988 1696 22    :::    900    ====    0988 28 0040    :::    850
0988 949 272    :::    900    ====    0988 27 6956    :::    850
0988.12.03.03    :::    1,2 tr    ====    0988 3656 33    :::    850
0988.13.34.34    :::    1,2 tr    ====    0988 3656 01    :::    850
0988.67.05.05    :::    1,2 tr    ====    0988 36 5343    :::    850
0988 2424 81    :::    850    ====    0988 365 026    :::    850
098868 4577    :::    850    ====    0988 364 996    :::    850
098868 1255    :::    850    ====    0988 36 4617    :::    850
0988 6776 93    :::    850    ====    0988 36 4500    :::    850
0988 615 884    :::    850    ====    0988 36 44 65    :::    850
0988 600058    :::    850    ====    0988 3139 25    :::    850
0988 659 448    :::    850    ====    0988 314 159    :::    850
0988 944 110    :::    850    ====    0988 314 328    :::    850
0988 9444 05    :::    850    ====    0988 314 337    :::    850
09889 444 61    :::    850    ====    0988 316 994    :::    850
09889 444 67    :::    850    ====    0988 317 010    :::    850
0988 26 5595    :::    850    ====    0988 317 115    :::    850
0988 135552    :::    850    ====    0988 317 125    :::    850
0988 136671    :::    850    ====    0988 313 859    :::    850
0988 137882    :::    850    ====    0988 313 759    :::    850
0988 151 664    :::    850    ====    0988 313 107    :::    850
0988 151 022    :::    850    ====    0988 313 097    :::    850
0988 151 033    :::    850    ====    0988 311 938    :::    850
0988 163 992    :::    850    ====    0988 311 625    :::    850
0988 222 475    :::    850    ====    0988 3113 52    :::    850
0988 227 811    :::    850    ====    0988 311 078    :::    850
0988 611656    :::    850    ====    0988 311 023    :::    850
0988 202 665    :::    850    ====    0988 628 618    :::    850
0988 20 1227    :::    850    ====    0988 628 538    :::    850
0988 223 772    :::    850    ====    0988 628 396    :::    850
09889 444 81    :::    850    ====    0988 628 232    :::    850
0988 944 525    :::    850    ====    0988 628 108    :::    850
0988 373 102    :::    850    ====    0988 368 931    :::    850
0988 373 121    :::    850    ====    0988 368 732    :::    850
09889 37770    :::    850    ====    0988 3686 17    :::    850
0988 193 177    :::    850    ====    0988 368 428    :::    850
0988 191 884    :::    850    ====    0988 368 317    :::    850
0988 191 774    :::    850    ====    0988 368 029    :::    850
0988 23 1198    :::    850    ====    0988 367 906    :::    850
098848 6229    :::    850    ====    0988 355 804    :::    850
098848 6626    :::    850    ====    0988 366 950    :::    850
0988 456 050    :::    850    ====    0988 366 943    :::    850
0988 169 003    :::    850    ====    0988 366 423    :::    850
0988 557 330    :::    850    ====    0988 366 035    :::    850
0988 470700    :::    850    ====    0988 266 802    :::    850
0988 411229    :::    850    ====    0988 266 425    :::    850
0988 411232    :::    850    ====    0988 266 416    :::    850
0988 411147    :::    850    ====    0988 266 103    :::    850
0988 46 57 46    :::    850    ====    0988 35 25 15    :::    850
0988 466640    :::    850    ====    0988 3525 07    :::    850
0988 466647    :::    850    ====    0988 35 1228    :::    850
0988 47 1118    :::    850    ====    0988 35 1156    :::    850
0988 45 96 45    :::    850    ====    0988 35 0206    :::    850
0988 464 122    :::    850    ====    0988 35 0017    :::    850
0988 4646 05    :::    850    ====    0988 34 99 36    :::    850
0988 4646 10    :::    850    ====    0988 349 833    :::    850
0988 4646 29    :::    850    ====    0988 32 9747    :::    850
0988 4646 61    :::    850    ====    0988 327 122    :::    850
0988 505 441    :::    850    ====    0988 327 115    :::    850
0988 272 533    :::    850    ====    0988 326 755    :::    850
0988 266 344    :::    850    ====    0988 326645    :::    850
0988 35 2221    :::    850    ====    0988 326628    :::    850
0988 323 006    :::    850    ====    0988 323 018    :::    850
0988 36 7770    :::    850    ====    0988 322 736    :::    850
0988 366 545    :::    850    ====    0988 31 86 33    :::    850
0988 366 505    :::    850    ====    0988 318 516    :::    850
0988 366 232    :::    850    ====    0988 317 929    :::    850
0988 211 606    :::    850    ====    0988 366 410    :::    850
0988 2111 04    :::    850    ====    0988 216 224    :::    850
0988 664 733    :::    850    ====    0988 216 212    :::    850
09886616 70    :::    850    ====    0988 215 007    :::    850
09886616 23    :::    850    ====    0988 276 026    :::    850
098866 1558    :::    1,2 tr    ====    0988 2757 11    :::    850
098866 11 84    :::    850    ====    0988 274 155    :::    850
0988 670709    :::    850    ====    0988 273 818    :::    850
0988668 300    :::    1,2 tr    ====    0988 273700    :::    850
09886677 43    :::    850    ====    0988 273 633    :::    850
0988 667 220    :::    850    ====    0988 273 446    :::    850
0988 667 133    :::    850    ====    0988 369 046    :::    850
0988 200 755    :::    850    ====    0988 366 053    :::    850
0988 355 661    :::    850    ====    0988 2688 01    :::    850
0988 35 36 35    :::    850    ====    0988 268 711    :::    850
0988 35 9993    :::    850    ====    0988 268 443    :::    850
0988 20 5551    :::    850    ====    0988 457 855    :::    850
0988 655 112    :::    850    ====    0988 456 551    :::    850
0988 2777 54    :::    850    ====    0988 272 035    :::    850
0988 300 020    :::    850    ====    0988 270 237    :::    850
0988 28 5554    :::    850    ====    0988 272 215    :::    850
0988 633 994    :::    850    ====    0988 270 112    :::    850
0988 3444 97    :::    850    ====    0988 272 037    :::    850
0988 3444 75    :::    850    ====    0988 268 321    :::    850
0988 3444 27    :::    850    ====    0988 268 214    :::    850
0988 677 115    :::    850    ====    0988 268 013    :::    850
0988 555 143    :::    850    ====    0988 267 937    :::    850
0988 38 4449    :::    850    ====    0988 267 916    :::    850
0988 388 133    :::    1,2 tr    ====    0988 267 801    :::    850
0988 337370    :::    850    ====    0988 267 252    :::    850
0988 3399 32    :::    850    ====    0988 2668 52    :::    850
0988 3373 11    :::    850    ====    0988 2668 34    :::    850
09886 222 82    :::    850    ====    0988 2668 14    :::    850
09886 222 50    :::    850    ====    0988 5070 45    :::    850
0988 61 7775    :::    850    ====    0988 4595 26    :::    850
0988 475 286    :::    750    ====    0988 4559 46    :::    850
0988 3054 39    :::    900    ====    0988 47 3356    :::    850
0988 303 569    :::    900    ====    0988 47 3959    :::    850
0988 302 879    :::    900    ====    0988 4744 59    :::    850
0988 469 039    :::    900    ====    0988 476 158    :::    850
0988 9378 39    :::    850    ====    0988 477 323    :::    850
0988 387 339    :::    850    ====    0988 477 949    :::    850
0988 94 7939    :::    850    ====    0988 480 337    :::    850
0988 937 139    :::    850    ====    0988 480 455    :::    850
0988 4161 39    :::    850    ====    0988 485 909    :::    850
0988 158 139    :::    850    ====    0988 486 202    :::    850
0988 1686 39    :::    850    ====    0988  486618    :::    850
0988 166 139    :::    850    ====    0988 486 558    :::    850
0988 19 3739    :::    850    ====    0988 503 009    :::    850
0988 4828 39    :::    850    ====    0988 503 005    :::    850
0988 167 339    :::    850    ====    0988 502 856    :::    850
0988  9380 39    :::    850    ====    0988 502 750    :::    850
0988 47 1689    :::    850    ====    0988 501106    :::    850
0988 4606 79    :::    850    ====    0988 492928    :::    850
0988 486 786    :::    2,2 tr    ====    0988 5445 16    :::    850
0988 327 186    :::    850    ====    0988 544 365    :::    850
0988 034 269    :::    850    ====    0988 526 545    :::    850
0988 1373 66    :::    750    ====    0988 269 359    :::    850
0988 137 269    :::    750    ====    0988 26 93 26    :::    850
0988 17 3039    :::    1,2 tr    ====    0988 269 233    :::    850
0988 323 069    :::    1,2 tr    ====    0988 269 057    :::    850
0988 31 9939    :::    1,2 tr    ====    0988 212 852    :::    850
0988 317 286    :::    1,2 tr    ====    0988 212 759    :::    850
0988 275 368    :::    1,2 tr    ====    0988 212423    :::    850
0988 365 766    :::    1,2 tr    ====    0988 2121 48    :::    850
0988 070 169    :::    1,2 tr    ====    0988 211 827    :::    850
0988 67 1066    :::    800    ====    0988 211 610    :::    850
0988 299 279    :::    1,5 tr    ====    0988 211 600    :::    850
0988 369 118    :::    900    ====    0988 2114 36    :::    850
0988 63 2239    :::    900    ====    0988 311 435    :::    850
0988 630 739    :::    900    ====    0988 210017    :::    850
0988 640 968    :::    900    ====    0988 210016    :::    850
0988 038 269    :::    900    ====    0988 209 702    :::    850
0988 043 166    :::    900    ====    0988 208 997    :::    850
0988 645 366    :::    900    ====    0988 2088 63    :::    850
0988 420 166    :::    900    ====    0988 208 459    :::    850
0988 937 466    :::    900    ====    0988 306 457    :::    850
0988 378 566    :::    900    ====    0988 306 448    :::    850
0988 9404 66    :::    900    ====    0988 306 406    :::    850
0988 5047 66    :::    900    ====    0988 306 355    :::    850
0988 376 369    :::    900    ====    0988 306 236    :::    850
0988 17 6269    :::    900    ====    0988 3060 23    :::    850
0988 407 369    :::    900    ====    0988 3060 15    :::    850
0988 3445 39    :::    900    ====    0988 305 706    :::    850
0988 69 3968    :::    1,5 tr    ====    0988 359 348    :::    850
0988 60 2969    :::    900    ====    0988 360 557    :::    850
0988 602 968    :::    900    ====    0988 360 559    :::    850
0988 204 669    :::    900    ====    0988 36 1105    :::    850
0988 23 7769    :::    900    ====    0988 36 1128    :::    850
0988 179499    :::    900    ====    0988 36 1148    :::    850
0988 1557 39    :::    900    ====    0988 36 2328    :::    850
0988 940 586    :::    900    ====    0988 362 361    :::    850
0988 9350 86    :::    900    ====    0988 358 626    :::    850
0988 3914 86    :::    900    ====    0988 3585 36    :::    850
0988 504 986    :::    900    ====    0988 358 121    :::    850
09886 024 39    :::    900    ====    0988 35 78 35    :::    850
0988 6020 69    :::    900    ====    0988 357 833    :::    850
0988 600 866    :::    1,2 tr    ====    0988 357 825    :::    850
0988 600 279    :::    900    ====    0988 357 629    :::    850
0988 386 369    :::    1,5 tr    ====    0988 357 306    :::    850
0988 1507 66    :::    900    ====    0988 357 126    :::    850
0988 14 8786    :::    900    ====    0988 356 505    :::    850
0988 385 739    :::    900    ====    0988 3566 57    :::    850
0988 390 799    :::    900    ====    0988 356 325    :::    850
0988 458 269    :::    900    ====    0988 356 233    :::    850
0988 455 869    :::    900    ====    0988 356 155    :::    850
0988 46 2068    :::    900    ====    0988 355 846    :::    850
0988 1700 79    :::    950    ====    0988 308 226    :::    850
0988 2334 79    :::    950    ====    0988 308 224    :::    850
0988 61 7479    :::    950    ====    0988 307 334    :::    850
0988 632 579    :::    950    ====    0988 307 318    :::    850
0988 942 679    :::    950    ====    098866 1329    :::    850
0988 949 169    :::    950    ====    098866 1328    :::    850
0988 6420 79    :::    950    ====    098866 0908    :::    850
0988 39 1679    :::    950    ====    098866 0902    :::    850
0988 605 379    :::    950    ====    098866 0835    :::    850
0988 373 169    :::    950    ====    098866 07 65    :::    850
0988 458 369    :::    950    ====    0988 6585 19    :::    850
0988 464 586    :::    990    ====    0988 67 2069    :::    850
0988 472 568    :::    990    ====    0988 67 2016    :::    850
0988 47 2469    :::    990    ====    0988 67 1557    :::    850
0988 47 2289    :::    990    ====    0988 67 1151    :::    850
0988 47 2689    :::    990    ====    0988 670 949    :::    850
0988 474 079    :::    1,2 tr    ====    0988 665 129    :::    850
0988 480 389    :::    1,2 tr    ====    098866 2018    :::    850
0988 544 366    :::    1,2 tr    ====    098866 1729    :::    850
098 8283 788    :::    900    ====    09886 707 52    :::    850
098 8283 568    :::    1,5 tr    ====    09886 707 16    :::    850
0988 63 8486    :::    900    ====    0988668 738    :::    850
0988 637 688    :::    1,5 tr    ====    0988668 107    :::    850
0988 34 6686    :::    2,8 tr    ====    0988 667 905    :::    850
0988 30 6686    :::    2,8 tr    ====    0988 3066 25    :::    850
0988 390 479    :::    850    ====    0988 265 016    :::    850
098 8389 466    :::    850    ====    0988 265 003    :::    850
0988 337379    :::    850    ====    0988 2011 25    :::    850
0988 344 039    :::    850    ====    0988 2010 45    :::    850
0988 337 186    :::    990    ====    0988 20 1016    :::    850
0988 337 099    :::    990    ====    0988 194 009    :::    850
0988 335 479    :::    990    ====    0988 1939 27    :::    850
0988 305 939    :::    990    ====    0988 19 3837    :::    850
0988 330 966    :::    990    ====    0988 19 3735    :::    850
0988 309 866    :::    990    ====    0988 193 658    :::    850
0988 308 499    :::    990    ====    0988 193 255    :::    850
0988 308 269    :::    990    ====    0988 193 229    :::    850
0988 314 839    :::    990    ====    0988 1929 16    :::    850
0988 314 869    :::    990    ====    0988 1929 01    :::    850
0988 314 986    :::    990    ====    0988 207 159    :::    850
0988 315 139    :::    990    ====    0988 207 136    :::    850
0988 31 5979    :::    990    ====    0988 207 109    :::    850
0988 316 939    :::    990    ====    0988 348 538    :::    850
0988 317 068    :::    990    ====    0988 3556 24    :::    850
09883 123 79    :::    990    ====    0988 3553 01    :::    850
0988 3116 39    :::    990    ====    0988 355 218    :::    850
0988 3108 39    :::    990    ====    0988 353 905    :::    850
0988 31 07 86    :::    990    ====    0988 353 617    :::    850
0988 6254 99    :::    990    ====    0988 307 047    :::    850
0988 625 366    :::    990    ====    0988 35 2622    :::    850
0988 622 839    :::    990    ====    0988 305 616    :::    850
0988 622 539    :::    990    ====    0988 3055 28    :::    850
0988 62 1779    :::    990    ====    0988 305 208    :::    850
0988 61 8786    :::    990    ====    0988 304 129    :::    850
0988 6063 86    :::    990    ====    0988 30 39 38    :::    850
0988 606 369    :::    990    ====    0988 3032 04    :::    850
0988 605 986    :::    990    ====    0988 302 919    :::    850
0988 61 7988    :::    990    ====    0988 302 906    :::    850
0988 6175 39    :::    990    ====    0988 302 903    :::    850
0988 617 088    :::    990    ====    0988 310 122    :::    850
0988 60 7179    :::    990    ====    0988 31 0104    :::    850
0988 270 199    :::    990    ====    0988 3099 75    :::    850
0988 35 1139    :::    990    ====    0988 309 607    :::    850
0988 318 799    :::    990    ====    0988 309 061    :::    850
0988 31 7939    :::    1,5 tr    ====    0988 308 772    :::    850
0988 274 299    :::    990    ====    0988 308 771    :::    850
0988 27 3899    :::    990    ====    0988 308 267    :::    850
0988 3689 66    :::    1,5 tr    ====    0988 302 378    :::    850
0988 368 466    :::    990    ====    0988 301 557    :::    850
0988 367 066    :::    990    ====    0988 301 446    :::    850
0988 214 679    :::    990    ====    0988 30 07 95    :::    850
0988 310 199    :::    990    ====    0988 3006 37    :::    850
0988 3100 79    :::    990    ====    0988 2866 92    :::    850
0988 286 479    :::    990    ====    0988 2866 59    :::    850
098 828 6466    :::    990    ====    0988 2866 10    :::    850
0988 214 368    :::    990    ====    0988 286 598    :::    850
0988 208 769    :::    990    ====    0988 2858 12    :::    850
0988 67 2186    :::    990    ====    098828 5800    :::    850
0988 67 0986    :::    990    ====    098 8284 995    :::    850
0988 670 939    :::    990    ====    098 8284 707    :::    850
0988 307 839    :::    990    ====    098 8284 558    :::    850
0988 30 6989    :::    990    ====    098 8283 774    :::    850
0988 365 388    :::    1,6 tr    ====    098 8283 578    :::    850
0988 1939 68    :::    1,5 tr    ====    098 8282 735    :::    850
0988 3537 86    :::    990    ====    098 8282 452    :::    850
0988 3590 68    :::    990    ====    098 8282 037    :::    850
0988 359 088    :::    990    ====    098 828 1921    :::    850
0988 359 186    :::    990    ====    09886 38 424    :::    850
0988 36 1179    :::    990    ====    0988 637 556    :::    850
0988 36 2279    :::    990    ====    0988 637 525    :::    850
0988 356 499    :::    990    ====    0988 635 435    :::    850
0988 203 568    :::    990    ====    0988 63 1932    :::    850
0988 20 3139    :::    990    ====    0988 63 1925    :::    850
0988 2030 86    :::    990    ====    0988 63 1125    :::    850
0988 2027 69    :::    990    ====    0988 630 850    :::    850
0988 657 399    :::    990    ====    0988 640 649    :::    850
0988 654 366    :::    990    ====    0988 352 795    :::    850
0988 654 279    :::    990    ====    0988 352 638    :::    850
0988 654 268    :::    990    ====    0988 620 627    :::    850
0988 64 8639    :::    990    ====    0988 620064    :::    850
0988 64 8288    :::    990    ====    0988 619 775    :::    850
0988 28 1788    :::    990    ====    0988 619 416    :::    850
0988 208 399    :::    990    ====    0988 619 313    :::    850
0988 277 486    :::    990    ====    0988 606 527    :::    850
0988 277 039    :::    990    ====    0988 606 449    :::    850
0988 3656 89    :::    990    ====    0988 605 778    :::    850
0988 365 579    :::    990    ====    0988 605 709    :::    850
0988 364 279    :::    990    ====    0988 605 625    :::    850
0988 36 2589    :::    990    ====    0988 60 5598    :::    850
0988 35 2989    :::    990    ====    0988 605 502    :::    850
0988 285 966    :::    990    ====    0988 605 446    :::    850
098 8285 589    :::    990    ====    0988 605 117    :::    850
098 8285 266    :::    990    ====    0988 60 4496    :::    850
0988 67.94.90    :::    950    ====    0988 60 4457    :::    850
0988 66.0120    :::    950    ====    0988 604 409    :::    850
0988 61.71.75    :::    950    ====    0988 60 4049    :::    850
0988 15 8081    :::    800    ====    0988 618 117    :::    850
0988 373238    :::    800    ====    0988 617 855    :::    850
0988  95 1878    :::    800    ====    0988 608 207    :::    850
0988 95 1676    :::    800    ====    0988 608 113    :::    850
0988 619197    :::    800    ====    0988 6080 71    :::    850
0988 618 357    :::    800    ====    0988 6080 65    :::    850
0988 61 7578    :::    800    ====    0988 608 005    :::    850
0988 379 455    :::    800    ====    0988 60 7896    :::    850
0988 37 8292    :::    800    ====    0988 204 706    :::    850
0988 46 8285    :::    800    ====    0988 203 607    :::    850
0988 468 136    :::    800    ====    0988 279 858    :::    850
0988 45 5159    :::    800    ====    0988 2797 58    :::    850
0988 45 3489    :::    800    ====    0988 279 515    :::    850
0988 94 5055    :::    800    ====    0988 278 711    :::    850
0988 60 2545    :::    800    ====    0988 278 663    :::    850
09886 03358    :::    800    ====    0988 277 946    :::    850
09886 03558    :::    800    ====    0988 363 067    :::    850
0988 16 9295    :::    800    ====    0988 3626 18    :::    850
0988 169 136    :::    800    ====    0988 36 26 16    :::    850
0988 172797    :::    800    ====    0988 362 556    :::    850
0988 939 267    :::    800    ====    0988 3644 28    :::    850
0988 939 237    :::    800    ====    0988 36 4245    :::    850
0988 939 156    :::    800    ====    0988 363 906    :::    850
0988 931363    :::    800    ====    0988 3638 59    :::    850
0988 93 1696    :::    800    ====    0988 3637 06    :::    850
0988 93 2858    :::    800    ====    0988 3634 06    :::    850
0988 943 246    :::    800    ====    0988 363 310    :::    850
0988 93 4898    :::    800    ====    0988 018 919    :::    850
0988 93 5258    :::    800    ====    0988 353 095    :::    850
0988 93 7595    :::    800    ====    0988 353 072    :::    850
0988 42 3090    :::    800    ====    0988 35 2892    :::    850
0988  63 7898    :::    800    ====    0988 35 2890    :::    850
0988 63 8090    :::    800    ====    0988 305 587    :::    850
0988 63 8595    :::    800    ====    0988 305 580    :::    850
0988 63 8797    :::    800    ====    0988 304 785    :::    850
0988 63 9498    :::    800    ====    0988 3039 70    :::    850
0988 64 8393    :::    800    ====    0988 3038 95    :::    850
0988 944 585    :::    800    ====    0988 3036 73    :::    850
0988  61 7374    :::    800    ====    0988 3035 92    :::    850
0988 94 8487    :::    800    ====    0988 3032 71    :::    850
0988 94 7080    :::    800    ====    0988 30 2975    :::    850
0988 95 2325    :::    800    ====    0988 309 385    :::    850
0988 95 2426    :::    800    ====    0988 30 2584    :::    850
0988 95 2455    :::    800    ====    0988 286 580    :::    850
0988 95 2535    :::    800    ====    0988 286 187    :::    850
09886 23446    :::    800    ====    0988 286 185    :::    850
0988 62 7475    :::    800    ====    0988 284 191    :::    850
0988 945464    :::    800    ====    0988 283 975    :::    850
0988 94 6264    :::    800    ====    0988 283 167    :::    850
0988 946484    :::    800    ====    0988 2826 93    :::    850
098 898 0103    :::    800    ====    0988 2822 97    :::    850
0988 97 8485    :::    800    ====    0988 2821 64    :::    850
0988 23 0646    :::    800    ====    0988 63 8267    :::    850
0988 23 1319    :::    800    ====    0988 63 8197    :::    850
0988 233 012    :::    800    ====    0988 63 7765    :::    850
0988 233 024    :::    800    ====    0988 63 10 77    :::    850
0988 233 090    :::    800    ====    09886 3 09 78    :::    850
0988 23 3437    :::    800    ====    0988 6446 94    :::    850
0988 233 585    :::    800    ====    0988 6446 82    :::    850
0988 166 356    :::    800    ====    0988 346 993    :::    850
0988 58 2030    :::    800    ====    0988 28 3077    :::    850
0988 56 2383    :::    800    ====    0988 64 6983    :::    850
0988 54 1090    :::    800    ====    0988 34 6376    :::    850
0988 50 4469    :::    800    ====    0988 344 892    :::    850
0988 48 6267    :::    800    ====    0988 344 891    :::    850
0988 48 6165    :::    800    ====    0988 674 682    :::    850
0988 478 012    :::    800    ====    0988 694 693    :::    850
0988 40 7576    :::    800    ====    0988 694 198    :::    850
0988 40 7173    :::    800    ====    0988 6939 91    :::    850
0988 40 3136    :::    800    ====    0988 693 682    :::    850
0988  474145    :::    800    ====    0988 60 2697    :::    850
0988 47 2022    :::    800    ====    0988 60 1896    :::    850
0988 47 1233    :::    800    ====    0988 4654 85    :::    850
0988 40 2349    :::    800    ====    0988 466 270    :::    850
0988 8386 75    :::    800    ====    0988 4664 65    :::    850
098883 9093    :::    800    ====    0988 4664 90    :::    850
0988 67.57.63    :::    950    ====    0988 4665 92    :::    850
0988 67.23.28    :::    950    ====    0988 4669 82    :::    850
0988 67.00.98    :::    950    ====    0988 46 7089    :::    850
0988 66.17.15    :::    950    ====    0988 46 7284    :::    850
0988 61.31.98    :::    950    ====    0988 46 7382    :::    850
0988 61.00.36    :::    950    ====    0988 46 8074    :::    850
0988 18 9095    :::    800    ====    0988 46 8193    :::    850
0988 191318    :::    800    ====    0988 46 8364    :::    850
0988 19 2656    :::    800    ====    0988 46 8387    :::    850
0988 22 9497    :::    800    ====    0988 46 8574    :::    850
0988 39 8184    :::    800    ====    0988 46 8671    :::    850
0988 16 7292    :::    800    ====    0988 46 9085    :::    850
0988 166 128    :::    800    ====    0988 46 9278    :::    850
0988 67 7072    :::    850    ====    0988 46 9387    :::    850
0988 69 4246    :::    850    ====    0988 46 9483    :::    850
0988 69 4045    :::    850    ====    0988 66 10 65    :::    850
0988 693 778    :::    850    ====    098866 07 83    :::    850
0988 69 3757    :::    850    ====    0988 65 8473    :::    850
0988 69 3455    :::    850    ====    09886 7 18 96    :::    850
0988 60 3538    :::    850    ====    09886 7 11 93    :::    850
0988 60 2454    :::    850    ====    09886 7 11 85    :::    850
0988 60 1525    :::    850    ====    09886 7 0983    :::    850
0988 568 024    :::    850    ====    09886 7 09 81    :::    850
0988 56 2529    :::    850    ====    09886 7 05 73    :::    850
0988 56 2129    :::    850    ====    09886 7 04 95    :::    850
0988 55 7376    :::    850    ====    098866 7984    :::    850
0988 34 9097    :::    850    ====    0988 465 398    :::    850
098838 6484    :::    850    ====    0988 465 385    :::    850
098 838 6164    :::    850    ====    0988 4648 94    :::    850
098 8384 787    :::    850    ====    0988 4648 76    :::    850
098 8383 357    :::    850    ====    0988 46 15 82    :::    850
0988 39 1131    :::    850    ====    0988 460 998    :::    850
0988 39 1017    :::    850    ====    0988 46 0883    :::    850
0988 39 0878    :::    850    ====    0988 45 7881    :::    850
0988 389 125    :::    850    ====    0988 45 7785    :::    850
0988 387 687    :::    850    ====    0988 45 6964    :::    850
098 8387 123    :::    850    ====    0988 45 6895    :::    850
0988 33 9193    :::    850    ====    0988 45 6275    :::    850
0988 343 249    :::    850    ====    0988 455 863    :::    850
0988 34 1181    :::    850    ====    0988 46 2183    :::    850
0988 33 5258    :::    850    ====    0988 46 2283    :::    850
0988 353 346    :::    850    ====    0988 463 384    :::    850
0988 314142    :::    850    ====    0988 463 483    :::    850
0988 314145    :::    850    ====    0988 463 667    :::    850
0988 314147    :::    850    ====    0988 463 681    :::    850
0988 31 4252    :::    850    ====    0988 464 195    :::    850
0988 31 5070    :::    850    ====    0988 47 2198    :::    850
0988 317 024    :::    850    ====    09884 7 2284    :::    850
0988 31 2526    :::    850    ====    0988 4737 84    :::    850
09883 123 89    :::    850    ====    0988 4737 95    :::    850
0988 311 257    :::    850    ====    0988 477 360    :::    850
0988 62 4345    :::    850    ====    09884 8 07 90    :::    850
0988 62 1619    :::    850    ====    0988 48 08 67    :::    850
0988 619 245    :::    850    ====    0988 665 085    :::    850
0988 61 7377    :::    850    ====    0988 664 895    :::    850
0988 61 7375    :::    850    ====    0988 664 872    :::    850
0988 61 7275    :::    850    ====    0988 66 20 64    :::    850
0988 61 7273    :::    850    ====    0988 66 1893    :::    850
0988 69 3060    :::    850    ====    0988 66 1478    :::    850
0988 470797    :::    850    ====    0988 66 1473    :::    850
0988 458 236    :::    850    ====    0988 66 1376    :::    850
0988 266 359    :::    850    ====    0988 66 12 73    :::    850
0988 30 2426    :::    850    ====    0988 66 11 72    :::    850
0988 64 7678    :::    850    ====    0988 665 275    :::    850
0988 640 858    :::    850    ====    0988 264 997    :::    850
0988 345 249    :::    850    ====    0988 264 872    :::    850
0988 345 089    :::    850    ====    0988 264 795    :::    850
0988 47 1575    :::    850    ====    0988 20 1574    :::    850
0988 46 5070    :::    850    ====    0988 20 1476    :::    850
0988 457 256    :::    850    ====    0988 1939 64    :::    850
0988 457 236    :::    850    ====    0988 193 796    :::    850
0988 456 256    :::    850    ====    0988 193 583    :::    850
0988 456 148    :::    850    ====    0988 193 372    :::    850
0988 67 1262    :::    850    ====    0988 193 296    :::    850
0988 67 1232    :::    850    ====    0988 193 091    :::    850
0988 667 128    :::    850    ====    0988 1929 94    :::    850
0988 26 4575    :::    850    ====    0988 20 7398    :::    850
0988 26 4546    :::    850    ====    0988 20 6964    :::    850
0988 19 3438    :::    850    ====    0988 3554 87    :::    850
0988 20 7277    :::    850    ====    0988 355 180    :::    850
0988 20 7278    :::    850    ====    0988 354 776    :::    850
0988 35 4676    :::    850    ====    0988 20 6883    :::    850
0988 35 4090    :::    850    ====    0988 20 6684    :::    850
0988 357 245    :::    850    ====    0988 205 482    :::    850
0988 35 7072    :::    850    ====    0988 655 387    :::    850
0988 35 6162    :::    850    ====    0988 69 2877    :::    850
0988 35 6063    :::    850    ====    0988 69 2676    :::    850
0988 20 3363    :::    850    ====    0988 68 2774    :::    850
0988 2022 56    :::    850    ====    0988 6939 73    :::    850
0988 202 146    :::    850    ====    0988 693 894    :::    850
0988 65 4797    :::    850    ====    0988 693 877    :::    850
0988 65 4045    :::    850    ====    0988 693 892    :::    850
0988 27 9495    :::    850    ====    0988 603 390    :::    850
0988 363 367    :::    850    ====    0988 60 1872    :::    850
0988 36 4147    :::    850    ====    0988 60 1698    :::    850
0988 3636 94    :::    850    ====    0988 60 1485    :::    850
0988 3636 57    :::    850    ====    0988 60 10 97    :::    850
0988 30 5157    :::    850    ====    0988 60 05 93    :::    850
0988 30 4248    :::    850    ====    0988 60 05 73    :::    850
0988 30 8797    :::    850    ====    0988 56 9180    :::    850
0988 28 6484    :::    850    ====    0988 56 8075    :::    850
0988 286 357    :::    850    ====    0988 5565 87    :::    850
0988 286 135    :::    850    ====    098838 9084    :::    850
0988 28 6080    :::    850    ====    0988 38 8285    :::    850
098 8284 676    :::    850    ====    0988 3383 71    :::    850
0988 838 292    :::    850    ====    0988 33 8084    :::    850
0988 63 1545    :::    850    ====    0988 33 9180    :::    850
0988 63 1060    :::    850    ====    0988 3433 80    :::    850
0988 210102    :::    850    ====    0988 33 6582    :::    850
0988 20 7494    :::    850    ====    0988 3313 92    :::    850
0988 66 5058    :::    850    ====    0988 33 05 80    :::    850
0988 212023    :::    850    ====    0988 3161 85    :::    850
0988 456 144    :::    850    ====    0988 3135 94    :::    850
0988 456 127    :::    850    ====    0988 31 2980    :::    850
0988 45 6061    :::    850    ====    0988 312 385    :::    850
0988 46 2191    :::    850    ====    0988 311 892    :::    850
0988 46 3181    :::    850    ====    09883 11580    :::    850
0988 46 3262    :::    850    ====    0988 3113 75    :::    850
0988 47 2234    :::    850    ====    09886 279 84    :::    850
0988 47 3080    :::    850    ====    09886 252 73    :::    850
0988 47 3039    :::    850    ====    09886 242 95    :::    850
0988 47 3036    :::    850    ====    09886 24 2 81    :::    850
0988 480 345    :::    850    ====    09886 23 3 81    :::    850
098 8484047    :::    850    ====    0988 6226 80    :::    850
098 848 5059    :::    850    ====    09886 22 4 73    :::    850
098 848 6181    :::    850    ====    09886 21 6 83    :::    850
098 8486 246    :::    850    ====    09886 20 6 75    :::    850
0988 48 6364    :::    850    ====    0988 61 8981    :::    850
0988 50 4696    :::    850    ====    0988 606 270    :::    850
0988 504 604    :::    850    ====    0988 606 180    :::    850
0988 503 012    :::    850    ====    0988 6050 85    :::    850
0988 50 2747    :::    850    ====    0988 6181 92    :::    850
0988 50 2728    :::    850    ====    0988 618185    :::    850
0988 50 2629    :::    850    ====    0988 60 8180    :::    850
0988 544 348    :::    850    ====    0988 60 8894    :::    850
0988 540 356    :::    850    ====    0988 6169 81    :::    850
0988 54 1012    :::    850    ====    0988 606 893    :::    850
0988 50 7071    :::    850    ====    0988 606 582    :::    850
0988 27 1585    :::    850    ====    0988 35 6171    :::    850
0988 269 257    :::    850    ====    0988 205 583    :::    850
0988 26 9195    :::    850    ====    0988 65 8192    :::    850
0988 268 045    :::    850    ====    0988 65 7991    :::    850
0988 267 024    :::    850    ====    0988 65 7791    :::    850
0988 349 267    :::    850    ====    0988 65 40 65    :::    850
0988 329 529    :::    850    ====    0988 653 781    :::    850
0988 32 7475    :::    850    ====    0988 65 1662    :::    850
0988 32 5157    :::    850    ====    0988 65 1485    :::    850
0988 32 3031    :::    850    ====    0988 65 1473    :::    850
0988 31 9195    :::    850    ====    0988 65 11 75    :::    850
0988 276 676    :::    850    ====    0988 64 8675    :::    850
0988 27 4575    :::    850    ====    0988 64 8663    :::    850
0988 368 256    :::    850    ====    0988 6484 76    :::    850
0988 215 246    :::    850    ====    0988 64 8087    :::    850
0988 212 757    :::    850    ====    0988 64 79 64    :::    850
0988 21 0248    :::    850    ====    0988 3531 93    :::    850
098866 1454    :::    850    ====    0988 3531 70    :::    850
0988 68.4009    :::    850    ====    0988 28 1778    :::    850
0988 68.12.96    :::    850    ====    0988 28 13 67    :::    850
0988 67.76.08    :::    850    ====    0988 28 16 81    :::    850
0988 67.02.95    :::    850    ====    0988 27 9987    :::    850
0988 66.08.65    :::    850    ====    0988 27 9981    :::    850
0988 65.20.27    :::    850    ====    0988 27 8780    :::    850
0988 65.11.85    :::    850    ====    0988 27 8277    :::    850
0988 65.04.09    :::    850    ====    0988 27 7682    :::    850
0988 65.00.94    :::    850    ====    0988 365 076    :::    850
0988 65.00.67    :::    850    ====    0988 3632 84    :::    850
0988 64.55.39    :::    850    ====    0988 35 7377    :::    850
0988 64.52.55    :::    850    ====    0988 35 7371    :::    850
0988 63.24.28    :::    850    ====    0988 35 6773    :::    850
0988 63.10.20    :::    850    ====    0988 35 6591    :::    850
0988 62.80.96    :::    850    ====    0988 26 7662    :::    850
0988 62.77.82    :::    850    ====    0988 35 21 85    :::    850
0988 61.99.67    :::    850    ====    0988 35 1881    :::    850
0988 61.99.10    :::    850    ====    0988 35 10 84    :::    850
0988 61.94.93    :::    850    ====    0988 35 10 76    :::    850
0988 61.25.28    :::    850    ====    0988 35 08 91    :::    850
0988 60.44.79    :::    850    ====    0988 33 05 73    :::    850
0988 60.44.54    :::    850    ====    0988 353 175    :::    850
0988 60.20.21    :::    850    ====    0988 504 484    :::    850
0988 60.1267    :::    850    ====    09885 444 91    :::    850
0988 609 101    :::    850    ====    0988 54 0198    :::    850
0988 66 2165    :::    850    ====    0988 5355 87    :::    850
0988 2838 02    :::    850    ====    0988 2729 71    :::    850
0988 59 4060    :::    850    ====    0988 2726 93    :::    850
0988 59 3436    :::    850    ====    0988 2725 87    :::    850
0988 2696 71    :::    850    ====    0988 27 17 92    :::    850
098866 4161    :::    850    ====    0988 27 17 91    :::    850
098828 0797    :::    850    ====    0988 27 11 78    :::    850
0988 2797 81    :::    850    ====    0988 27 11 74    :::    850
0988 59 3365    :::    850    ====    0988 27 10 72    :::    850
0988 215 145    :::    850    ====    0988 27 08 97    :::    850
0988 211017    :::    850    ====    0988 27 07 72    :::    850
0988 21 1671    :::    850    ====    0988 2700 83    :::    850
0988 21 20 27    :::    850    ====    0988 2700 82    :::    850
0988 212 015    :::    850    ====    0988 26 9880    :::    850
0988 659945    :::    850    ====    0988 26 9587    :::    850
098866 1353    :::    850    ====    0988 3534 95    :::    850
0988 2151 67    :::    850    ====    0988 3060 87    :::    850
0988 21 6674    :::    850    ====    0988 35 8767    :::    850
0988 169 108    :::    850    ====    0988 35 8771    :::    850
0988 168 149    :::    850    ====    0988 35 9592    :::    850
0988 6568 12    :::    850    ====    0988 35 9792    :::    850
0988 15 56 15    :::    850    ====    0988 36 03 82    :::    850
0988 26 0129    :::    850    ====    0988 36 04 76    :::    850
0988 2789 71    :::    850    ====    0988 36 04 87    :::    850
0988 283618    :::    850    ====    0988 36 07 71    :::    850
0988 6556 03    :::    850    ====    0988 36 08 95    :::    850
0988 655 407    :::    850    ====    09883 6 12 81    :::    850
0988 655 715    :::    850    ====    0988 36 14 91    :::    850
0988 656 490    :::    850    ====    0988 36 15 84    :::    850
0988 21 8070    :::    850    ====    0988 36 15 96    :::    850
0988 202 850    :::    850    ====    0988 36 17 74    :::    850
0988 22 1343    :::    850    ====    0988 35 7784    :::    850
0988 2008 25    :::    850    ====    0988 35 7596    :::    850
0988 2002 51    :::    850    ====    0988 36 2897    :::    850
098868 2217    :::    850    ====    0988 32 7572    :::    850
0988 679 319    :::    850    ====    0988 3250 84    :::    850
0988 677 526    :::    850    ====    0988 32 29 65    :::    850
0988 191 657    :::    850    ====    0988 31 9692    :::    850
0988 246 057    :::    850    ====    0988 31 9676    :::    850
0988 620076    :::    850    ====    0988 3191 74    :::    850
0988 620 136    :::    850    ====    0988 3191 60    :::    850
0988 2060 73    :::    850    ====    0988 31 8575    :::    850
0988 218 048    :::    850    ====    0988 31 8084    :::    850
098866 5192    :::    850    ====    0988 31 7498    :::    850
098866 5418    :::    850    ====    0988 317 267    :::    850
098866 1475    :::    850    ====    0988 27 6872    :::    850
0988 1878 23    :::    850    ====    0988 275 198    :::    850
0988 630 459    :::    850    ====    0988 2747 93    :::    850
0988 65 1934    :::    850    ====    0988 2739 85    :::    850
0988 649 227    :::    850    ====    0988 2739 82    :::    850
0988 600 450    :::    850    ====    0988 2739 72    :::    850
0988 62.36.37    :::        ====    0988 2738 75    :::    850
0988 59.2242    :::        ====    0988 2736 87    :::    850
0988838 026    :::    1,2 tr    ====    0988 36 9082    :::    850
0988838 476    :::    1,2 tr    ====    0988 368 760    :::    850
0988 94 75 94    :::    850    ====    0988 3686 91    :::    850
0988 470 568    :::    850    ====    0988 368 296    :::    850
0988 94 3698    :::    850    ====    0988 368 206    :::    850
0988 59 1953    :::    850    ====    0988 368 101    :::    850
0988 68.3995    :::        ====    0988 36 7975    :::    850
0988 68.3660    :::        ====    0988 36 7151    :::    850
0988 68.3500    :::        ====    0988 3668 73    :::    850
0988 68.33.76    :::        ====    0988 3668 72    :::    850
0988 68.3100    :::        ====    0988 366 081    :::    850
0988 68.30.22    :::        ====    0988 3659 83    :::    850
0988 68.29.60    :::        ====    0988 2161 97    :::    850
0988 68.12.83    :::        ====    0988 215 661    :::    850
0988 68.09.92    :::        ====    0988 215 078    :::    850
0988 68.03.92    :::        ====    0988 214 881    :::    850
0988 68.03.90    :::        ====    0988 21 30 87    :::    850
0988 68.0359    :::        ====    0988 21 30 85    :::    850
0988 68.0346    :::        ====    0988 2122 98    :::    850
0988 68.01.95    :::        ====    0988 6747 22    :::    850
0988 67.55.45    :::        ====    0988 67 4489    :::    850
0988 67.54.55    :::        ====    098 8387 011    :::    850
0988 67.45.46    :::        ====    0988 3866 20    :::    850
0988 66.36.27    :::        ====    098 8338 206    :::    850
0988 66.35.29    :::        ====    098 8338 134    :::    850
0988 66.02.96    :::        ====    0988 31 6056    :::    850
0988 64.3303    :::        ====    0988 316 173    :::    850
0988 282 584    :::    850    ====    0988 35 1127    :::    850
0988 63.77.85    :::        ====    0988 35 0949    :::    850
0988 264 236    :::    850    ====    0988 2729 35    :::    850
0988 63.64.08    :::        ====    0988 272621    :::    850
0988 133 146    :::    850    ====    0988 2133 58    :::    850
0988 143439    :::    850    ====    0988 213 229    :::    850
0988 62.90.91    :::        ====    0988 357 609    :::    850
0988 14 2565    :::    850    ====    0988 357 312    :::    850
0988 61.62.83    :::        ====    0988 200 737    :::    850
0988 61.4448    :::        ====    0988 200 701    :::    850
0988 61.31.51    :::        ====    0988 302 257    :::    850
0988 60.11.58    :::        ====    0988 3020 45    :::    850
0988 168 125    :::    850    ====    0988 606 130    :::    850
0988 168 262    :::    850    ====    0988 606 102    :::    850
0988 1676 87    :::    850    ====    0988 69 3087    :::    850
0988 16 5080    :::    850    ====    0988 69 2598    :::    850
0988 2326 37    :::    850    ====    0988 677 084    :::    850
0988 62.72.32    :::        ====    0988 676 980    :::    850
0988 22 7671    :::    850    ====    098866 7982    :::    850
0988 227 458    :::    850    ====    0988 66 7264    :::    850
0988228 306    :::    850    ====    0988 66 7183    :::    850
0988 23 0515    :::    850    ====    0988 665 385    :::    850
0988 225 729    :::    850    ====    0988 665 382    :::    850
0988 224 353    :::    850    ====    0988 30 7684    :::    850
0988 222 647    :::    850    ====    0988 30 7296    :::    850
0988 202 607    :::    850    ====    0988 3070 95    :::    850
0988 20 7893    :::    990    ====    0988 30 6796    :::    850
0988 235 474    :::    990    ====    0988 265 596    :::    850
0988 219 335    :::    990    ====    0988 54 9893    :::    850
0988 22 0727    :::    990    ====    0988 386 391    :::    850
0988 2234 97    :::    990    ====    098 8386 182    :::    850
0988 674 377    :::    990    ====    0988 39 11 73    :::    850
0988 193380    :::    990    ====    0988 3898 72    :::    850
098818 7170    :::    990    ====    0988 204 576    :::    850
0988 20 1141    :::    990    ====    0988 65 8296    :::    850
0988 65 2959    :::    850    ====    09886 2 05 82    :::    850
0988 669 058    :::    850    ====    0988 504 993    :::    850
098866 7034    :::    850    ====    0988 504 977    :::    850
0988667 218    :::    850    ====    0988 32 9895    :::    850
0988668 597    :::    850    ====    0988 32 9587    :::    850
0988668 702    :::    850    ====    0988 32 8870    :::    850
0988 240 355    :::    850    ====    0988 32 8583    :::    850
0988 23 9790    :::    850    ====    0988 32 7762    :::    850
0988 172248    :::    850    ====    0988 35 3097    :::    850
0988 1727 80    :::    850    ====    0988 664 398    :::    850
0988 17 2363    :::    850    ====    0988 663 872    :::    850
0988 17 3070    :::    850    ====    098 8483 281    :::    850
0988 236 196    :::    850    ====    0988 5053 78    :::    850
0988 170050    :::    850    ====    0988 2120 63    :::    850
0988 65 9908    :::    850    ====    0988 21 01 64    :::    850
0988 168 769    :::    850    ====    0988 20 9971    :::    850
0988 189 046    :::    850    ====    0988 20 9681    :::    850
0988 595 793    :::    850    ====    0988 040 340    :::    850
0988 59 2236    :::    850    ====    0988 0307 55    :::    850
098866 2958    :::    850    ====    0988188 047    :::    850
0988 64 3637    :::    850    ====    0988 186 212    :::    850
0988 64 3055    :::    850    ====    0988 186 454    :::    850
0988 66 0297    :::    850    ====    0988 189 545    :::    850
0988 242 059    :::    850    ====    0988 005 323    :::    850
0988 242295    :::    850    ====    0988 055 202    :::    850
0988 24 1769    :::    850    ====    0988 005 822    :::    850
0988 600 184    :::    850    ====    0988 077 433    :::    850
098818 7075    :::    850    ====    0988 072 372    :::    850
0988 246 349    :::    850    ====    0988 077 661    :::    850
0988188 902    :::    850    ====    0988 077 606    :::    850
0988 19 0858    :::    850    ====    0988 056560    :::    850
0988 636762    :::    850    ====    0988 037303    :::    850
0988 633 245    :::    850    ====    0988.66.9892    :::    3 tr
0988 6393 65    :::    850    ====    0988.66.9891    :::    3 tr
0988 63 9796    :::    850    ====    0988.66.9893    :::    3 tr
0988 656 092    :::    850    ====    0988.66.9890    :::    3 tr
0988 659 151    :::    850    ====    0988.39.7887    :::    3 tr
0988 6575 92    :::    850    ====    0988.66.9878    :::    3 tr
0988 594 655    :::    850    ====    0988.65.3339    :::    2,6 tr
0988 59 4070    :::    850    ====    0988.65.3336    :::    2,5 tr
0988 655 381    :::    850    ====    0988.66.99.26    :::    3.500.000
0988 186 581    :::    850    ====    0988.66.99.28    :::    3.500.000
0988 616 058    :::    850    ====    0988.66.99.46    :::    3.500.000
0988 61 5070    :::    850    ====    0988.66.99.56    :::    3.500.000
0988 191128    :::    850    ====    0988.66.99.80    :::    3.500.000
0988 173380    :::    850    ====    0988.66.99.03    :::    3.000.000
0988 173385    :::    850    ====    0988.66.99.04    :::    3.000.000
0988 17 3545    :::    850    ====    0988.66.99.05    :::    3.000.000
0988 1737 56    :::    850    ====    0988.66.99.10    :::    3.000.000
0988 1737 85    :::    850    ====    0988.66.99.12    :::    3.000.000
0988 17 4676    :::    850    ====    0988.66.99.13    :::    3.000.000
0988 17 5494    :::    850    ====    0988.66.99.14    :::    3.000.000
0988 256605    :::    850    ====    0988.66.99.15    :::    3.000.000
0988 258 356    :::    850    ====    0988.66.99.17    :::    3.000.000
0988 1797 83    :::    850    ====    0988.66.99.21    :::    3.000.000
098818 3070    :::    850    ====    0988.66.99.23    :::    3.000.000
0988 181 348    :::    850    ====    0988.66.99.24    :::    3.000.000
0988 68.10.90    :::        ====    0988.66.99.25    :::    3.000.000
0988 250096    :::    850    ====    0988.66.99.27    :::    3.000.000
0988 25 1217    :::    850    ====    0988.66.99.32    :::    3.000.000
0988 266 074    :::    850    ====    0988.66.99.34    :::    3.000.000
0988 159 223    :::    850    ====    0988.66.99.35    :::    3.000.000
0988 67.0006    :::        ====    0988.66.99.37    :::    3.000.000
0988 1909 37    :::    850    ====    0988.66.99.40    :::    3.000.000
0988 191 684    :::    850    ====    0988.66.99.41    :::    3.000.000
0988 63.91.96    :::        ====    0988.66.99.42    :::    3.000.000
0988 192 459    :::    850    ====    0988.66.99.43    :::    3.000.000
0988 933 785    :::    850    ====    0988.66.99.47    :::    3.000.000
0988 63.37.38    :::        ====    0988.66.99.50    :::    3.000.000
0988 933 806    :::    850    ====    0988.66.99.51    :::    3.000.000
0988 1585 72    :::    850    ====    0988.66.99.52    :::    3.000.000
0988 63.1946    :::        ====    0988.66.99.53    :::    3.000.000
0988 16 3505    :::    850    ====    0988.66.99.54    :::    3.000.000
0988 63.0169    :::        ====    0988.66.99.57    :::    3.000.000
0988 60.68.39    :::        ====    0988.66.99.70    :::    3.000.000
0988 45 8381    :::    850    ====    0988.66.99.71    :::    3.000.000
0988 63.61.59    :::        ====    0988.66.99.72    :::    3.000.000
0988 63.30.36    :::        ====    0988.66.99.73    :::    3.000.000
0988 62.1116    :::        ====    0988.66.99.74    :::    3.000.000
0988 60.81.82    :::        ====    0988.66.99.76    :::    3.000.000
0988 68.29.26    :::        ====    0988.66.99.49    :::    4.000.000
0988 63.19.36    :::        ====    0988.66.99.61    :::    3.500.000
0988 60.60.52    :::        ====    0988.66.99.62    :::    3.500.000
0988 377 952    :::    850    ====    0988.66.99.64    :::    3.500.000
0988 377 914    :::    850    ====    0988.66.99.65    :::    3.500.000
0988 377 836    :::    850    ====    0988.66.99.67    :::    3.500.000
0988 377 819    :::    850    ====    0988.66.99.78    :::    3.500.000
0988 377742    :::    850    ====    0988.66.99.06    :::    3.500.000
098 8384 776    :::    850    ====    0988.66.99.08    :::    3.500.000
098 8385 592    :::    850    ====    0988 311 000    :::    1,9 tr
098 8385 711    :::    850    ====    0988.26.3337    :::    1,5 tr
0988 3734 23    :::    850    ====    0988 45 1987    :::    2,6 tr
098 8385 682    :::    850    ====    0988 435 437    :::    2,5 tr
09889 38 012    :::    850    ====    0988 443 543    :::    1,6 tr
0988 938 070    :::    850    ====    0988 44 2368    :::    1,6 tr
0988 938 332    :::    850    ====    0988 44 2220    :::    1,5 tr
0988 938493    :::    850    ====    0988 443 116    :::    1,5 tr
09889 386 95    :::    850    ====    0988 44 2236    :::    1,5 tr
09889 38 727    :::    850    ====    0988 45 2009    :::    1,5 tr
09889 389 45    :::    850    ====    0988 44 1962    :::    1,5 tr
0988 1688 73    :::    850    ====    0988 444 975    :::    1,2 tr
0988 67.09.68    :::        ====    0988 444 981    :::    1,2 tr
0988 65.65.54    :::        ====    0988 442 066    :::    1,2 tr
0988 65.65.12    :::        ====    0988 43 6664    :::    1,2 tr
0988 65.24.88    :::        ====    0988 44 9096    :::    1,2 tr
098 86.459.68    :::        ====    0988 44 8680    :::    1,2 tr
0988 63.61.69    :::        ====    0988 441 033    :::    1,2 tr
0988 63.10.68    :::        ====    0988 44 7191    :::    1,2 tr
0988 62.77.86    :::        ====    0988 446 252    :::    1,2 tr
0988 61.91.92    :::        ====    0988 44 5853    :::    1,2 tr
0988 61.80.86    :::        ====    0988 45 1912    :::    990
0988 60.60.18    :::        ====    0988 45 1921    :::    990
0988 60.60.05    :::        ====    0988 44 3532    :::    990
0988 62 1747    :::    850    ====    0988 44 9791    :::    990
0988 622 364    :::    850    ====    0988 446 129    :::    990
0988 622 406    :::    850    ====    0988 445 808    :::    990
====    0988 451 253    :::    990

—————
SIM SỐ ĐẸP TỨ QUÝ: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=7&CatCode=tuquy
SIM SỐ ĐẸP LỘC PHÁT: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=8&CatCode=locphat
SIM SỐ ĐẸP THẦN TÀI: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=9&CatCode=thantai
SIM SỐ ĐẸP TAXI: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=10&CatCode=taxi
SIM SỐ TIẾN – SỐ TIẾN SẢNH: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=11&CatCode=sotien
SIM SỐ ĐẸP TAM HOA: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=12&CatCode=tamhoa
SIM SỐ ĐẸP NĂM SINH: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=13&CatCode=namsinh
SIM SỐ KÉP – LẶP – GÁNH – ĐẢO: http://sodepvietnam.com/Default.aspx?TabID=14&CatCode=sokep
Các sản phẩm khác của thành viên
Sim Số đẹp 0903 giá rẻ, phong thuỷ tốt
Sim Số đẹp 0909 đẹp quyến rũ
Sim số đẹp Viettel 0988
Sim số đẹp Vinaphone đầu cổ
Sim đẹp Viettel Giá Rẻ 0988
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent