Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: thienquang127 - Tham gia: 28/02/2009
Điện thoại: 0982 77 63 64
Ngày đăng: 14.11.2009  Lượt xem: 1,663

Máy phun cát mặt kính - www.mayphuncat.com

Đơn giá:0 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:12 tháng
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm

Ñaëc tính:

• Maùy ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua vi maïch ñieän töû
• Toái ña15 chöông trình phun caùt töï ñoäng
• Kích thöôùc vaø vò trí vaät phaåm caàn phun caùt coù theå löïa choïn
• Kieåm soaùt vò trí phun caùt baèng maõ hoùa
• Heä thoáng phaùt hieän löôïng caùt ñaày ñuû ñöôïc hieån thò treân maøn hình LED.
• Maùy coù heä thoáng baûo veä caùc thieát bò ñieän choáng hö haïi, choáng soác ñieän hoaëc chaäp maïch .
• Caøi ñaët töï ñoäng taét heä thoáng khi maùy khoâng ñöôïc söû duïng
• Kieåm soaùt vieäc phun caùt theo 02 höôùng (X, Y) thoâng qua vi maïch ñieän töû.
• Ñöôïc trang bò heä thoáng thu vaø huùt buïi töï ñoäng traùnh gaây oâ nhieãm

 

ÖÙng duïng:

• Phuø hôïp cho vieäc laøm môø hay chaïm khaéc treân maët kính, maët ñaù granite, nhöïa hay nhöõng beà maët trôn nhaün. Giaûm nhaân löïc laøm vieäc.

 

Các sản phẩm khác của thành viên
Máy phun cát - www.mayphuncat.com
Máy phun cát mặt kính - www.mayphuncat.com
MÁY PHUN BI CHUYÊN DỤNG PHUN THÉP HÌNH, TẤM
MÁY PHUN BI CHUYÊN DỤNG PHUN VỎ BÌNH GAS
MÁY PHUN CÁT DẠNG BĂNG TẢI - www.mayphuncat.com
 
https://beach-villas.vn/malibu-hoi-an/
Dự án nghỉ dưỡng Resort Villas Malibu Hội An view biển được sở hữu sổ đỏ lâu dài cam kết chia sẻ Lợi nhuận Cao 90 10,Hỗ Trợ Vay 70%
https://vimhomes.vn/vinhomes-ocean-park/
Thành phố đại dương Vinhomes Ocean Park tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi thietbidoluong
0 USD

Đăng bởi caosuviet.vn
0 VNĐ

Đăng bởi caosuviet.vn
0 USD

Đăng bởi vhcorp
0 VNĐ

Đăng bởi maytoandacsouth
100 USD

Đăng bởi xenanghangtphcm
9,800,000 VNĐ

Đăng bởi vankitznhatban
99 USD

Đăng bởi xenanghungviet
0 USD

Đăng bởi kechuahangnava
0 USD

Đăng bởi mayxaydungvnchina
0 VNĐ

Đăng bởi vietnhatcorp
14,000 VNĐ

Đăng bởi phutungxenang
0 USD

Đăng bởi dienmaysp
15,930,000 VNĐ

Đăng bởi thongdiensupermarket
0 VNĐ

Đăng bởi xennanggiare
4,950,000 VNĐ

Đăng bởi vhcorp
0 VNĐ
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent