Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: thienquang127 - Tham gia: 28/02/2009
Điện thoại: 0982 77 63 64
Ngày đăng: 14.11.2009  Lượt xem: 4,542

MÁY PHUN CÁT CHUYÊN DỤNG PHUN KÍNH, TẠO HOA VĂN TRÊN KÍNH

Đơn giá:0 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:12 tháng
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm

www.mayphuncat.com
Ñaëc tính:

  • Maùy ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua vi maïch ñieän töû
  • Ñöôïc trang bò heä thoáng thu vaø huùt buïi töï ñoäng traùnh gaây oâ nhieãm
  • Deã laép ñaët vaø vaän chuyeån, ñoä an toaøn cao, chi phí baûo trì thaáp, tieát kieäm ñöôïc ñieän naêng döôùi söï kieåm soaùt cuûa vi maïch ñieän töû.

ÖÙng duïng:

  • Phuø hôïp cho vieäc maøi môø hay chaïm khaéc treân maët kính, maët ñaù granite, beà maët acrylic...
Các sản phẩm khác của thành viên
Máy phun cát - www.mayphuncat.com
Máy phun cát mặt kính - www.mayphuncat.com
MÁY PHUN BI CHUYÊN DỤNG PHUN THÉP HÌNH, TẤM
MÁY PHUN BI CHUYÊN DỤNG PHUN VỎ BÌNH GAS
MÁY PHUN CÁT DẠNG BĂNG TẢI - www.mayphuncat.com
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi global
0 USD

Đăng bởi phuonglinh99
0 USD

Đăng bởi mayphatdienvogia
0 USD

Đăng bởi maytoandacsouth
0 USD

Đăng bởi ctyhuydo
0 USD

Đăng bởi toantamphat
1,350,000 VNĐ

Đăng bởi vanchuyenhangquocte
65,000 VNĐ

Đăng bởi ctyhuydo
0 USD

Đăng bởi bossphucuong
3,830,000 VNĐ

Đăng bởi xenanghungviet
0 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent