Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: johnbui - Tham gia: 11/08/2013
Điện thoại: 0938976508
Ngày đăng: 11.08.2013  Lượt xem: 498

Môi trường vi sinh

Đơn giá:0 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
 Danh mục môi trường vi sinh Key Diagnostic Viet nam:

ALKALINE PEPTONE WATER - 500gm DM521D

AMIES TRANSPORT MEDIUM - 500gm DM030D

AMIES TRANSPORT MEDIUM - 5Kg DM030E

ANAEROBE AGAR - 500gm DM630D

ANAEROBE ISOLATION AGAR - 5Kg DM630E

ANAEROBE ISOLATION BROTH - 500gm DM631D

B.CEREUS AGAR (PEMBA) - 500gm DM481D

B.CEREUS AGAR (PEMBA) - 5Kg DM481E

B.CEREUS AGAR BASE-PREP - 500gm DM320D

B.CEREUS AGAR BASE-PREP - 5Kg DM320E

BAIRD PARKER MEDIUM - 500gm DM095D

BAIRD PARKER MEDIUM - 5Kg DM095E

BAIRD PARKER MEDIUM - 25Kg DM095J

BILE AESCULIN AGAR - 500gm DM485D

BISMUTH SULPHITE AGAR BASE - 500gm DM103D

BISMUTH SULPHITE AGAR S'MENT - 10x1litre DM103SC

BLOOD AGAR BASE - 500g DM100D

BLOOD AGAR BASE - 5Kg DM100E

BLOOD AGAR BASE SPECIAL - 500gm DM101D

BLOOD AGAR BASE SPECIAL - 5Kg DM101E

BRAIN HEART INFUSION AGAR - 500gm DM104D

BRAIN HEART INFUSION BROTH - 500gm DM106D

BRAIN HEART INFUSION BROTH - 5Kg DM106E

BRILLIANT GREEN AGAR ORGINAL - 5Kg DM105-1E

BRILLIANT GREEN AGAR ORIGINAL - 500gm DM105-1D

BRILLIANT GREEN AGAR[MODIFIED] - 500gm DM105-2D

BRILLIANT GREEN BILE(2%)BROTH - 500gm DM259D

BRUCELLA MEDIUM - 500gm DM107D

BRUCELLA MEDIUM - 5Kg DM107E

BUFFERED PEPTONE WATER - 5Kg DM300E

BUFFERED PEPTONE WATER - 500gm DM494D

BUFFERED PEPTONE WATER - 5Kg DM494E

BURKHOLDERIA CEPACIA AGAR BASE - 500gm DM253D

BURKHOLDERIA CEPACIA MEDIUM - 5Kg DM253E

C.E.M.O AGAR - 500gm DM470D

C.E.M.O AGAR - 5Kg DM470E

C.L.E.D. WITH ANDRADES - 10x1litre DM111C

C.L.E.D. WITH ANDRADES - 500gm DM111D

C.L.E.D. WITH ANDRADES - 5Kg DM111E

CCEY BRAZIERS AGAR - 500 GMS DM373D

CHARCOAL AGAR - 500gm DM109D

CHARCOAL AGAR - 5Kg DM109E

CITRATE URINARY AGAR - 5Kg DM212E

CL.DIFFICILE MEDIUM - 500gm DM254D

CLED- 5Kg DM110E

CLED MEDIUM - 500gm DM110D

COLUMBIA AGAR - 500gm DM115D

COLUMBIA AGAR - 5Kg DM115E

COOKED MEAT GRANULES - 250gm DM119D

COOKED MEAT GRANULES - 2.5Kg DM119E

COOKED MEAT MEDIUM - 500gm DM120D

COOKED MEAT MEDIUM - 5Kg DM120E

Ca Suppl. ISTA - 500gm DM624D

D.C.A. LEIFSONS - 5Kg DM131E

D.C.A.[HYNES] - 5Kg DM130E

DCLS AGAR - 500gm DM129D

DCLS AGAR - 5Kg DM129E

DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR [HYNES] - 500gm DM130D

DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR[LEIFSON] - 500gm DM131D 

LACTOSE PEPTONE BROTH - 500gm DM616D

DNASE AGAR - 500gm DM132D

DNASE AGAR - 5Kg DM132E

DST AGAR [SULPHONAMIDE ANTAGONIST FREE] - 10x500ml DM215B

DST AGAR [SULPHONAMIDE ANTAGONIST FREE] - 500gm DM215D

DST AGAR [SULPHONAMIDE ANTAGONIST FREE] - 5Kg DM215E

EC BROTH - 500gm DM519D

EC MUG MEDIUM - 500gm DM520D

EMB AGAR - 25Kg DM133J

ENDO AGAR BASE - 500gm DM135D

ENDO AGAR BASE - 5Kg DM135E

ENDO AGAR LES - 500gm DM522D

EOSIN METHYLENE BLUE AGAR - 25kg DM133-25KG

EOSIN METHYLENE BLUE AGAR - 500gm DM133D

EOSIN METHYLENE BLUE AGAR - 5Kg DM133E

FRASER BROTH BASE - 500gm DM460D

FRASER BROTH BASE - 5Kg DM460E

G.C. AGAR BASE - 500gm DM136D

HEDLEY WRIGHT BROTH - 500gm DM290D

HEKTOEN AGAR - 500gm DM134D

HEKTOEN AGAR - 5Kg DM134E

INHIBITOR TEST AGAR pH6.0 - 500gm DM276D

INHIBITOR TEST AGAR pH8.0 - 500gm DM308D

INHIBITOR TEST AGAR - 500gm DM298D

ISLAMS AGAR - 500gm DM255D

ISLAMS AGAR - 5Kg DM255E

ISOTONIC SENSITIVITY TEST AGAR - 500gm DM604D

ISOTONIC SENSITIVITY TEST AGAR - 5Kg DM604E

ISOTONIC SENSITIVITY TEST AGAR - 25Kg DM604J

KANAMYCIN AESCULIN AGAR - 500gm DM882D

KIMMIG AGAR - 500gm DM146D

KIMMIG AGAR - 5Kg DM146E

KLIGLERS IRON AGAR - 500gm DM137D

KLIGLERS IRON AGAR - 5Kg DM137E

KOHNS NO1 MEDIUM - 500gm DM138-1D

KOHNS NO1 MEDIUM - 5Kg DM138-1E

KOHNS NO2 MEDIUM - 100g DM138-2D

KOSER CITRATE MEDIUM - 500gm DM139D

KOSER CITRATE MEDIUM - 5Kg DM139E

LACTOSE BROTH - 500gm DM628D

LACTOSE GELATIN BROTH - 500gm DM271D

LAURYL TRYPTOSE BROTH - 500gm DM619D

LEGIONELLA AGAR BASE (BCYE) - 500gm DM258D

LEGIONELLA AGAR BASE (BCYE) - 5Kg DM258E

LISTERIA ENRICHMENT BROTH - 500gm DM257D

LISTERIA SELECTATIVE AGAR BASE (OXFORD) - 5Kg DM256E

LISTERIA SELECTIVE AGAR BASE (OXFORD) - 500gm DM256D

MACCONKEY AGAR NO 2 - 500gm DM142D

MACCONKEY AGAR NO. 3 - 5Kg DM143E

MACCONKEY AGAR NO.3 - 500gm DM143D

MACCONKEY AGAR No.2 - 5Kg DM142E

MACCONKEY AGAR WITH SALT - 500gm DM141D

MACCONKEY AGAR WITH SALT - 5Kg DM141E

MACCONKEY AGAR(WITHOUT SALT) - 500gm DM140D

MACCONKEY AGAR(WITHOUT SALT) - 5Kg DM140E

MACCONKEY BROTH - 500gm DM150D

MACCONKEY BROTH - 5Kg DM150E

MANNITOL SALT AGAR - 500gm DM160D

MANNITOL SALT AGAR - 5Kg DM160E

MASTGROW MEDIUM - 500gm DM500D

MAXIMUM RECOVERY DILUENT - 500gm DM635D

MAXIMUM RECOVERY DILUENT - 5Kg DM635E

MEMBRANE LAURYL SULPHATE BROTH - 500gm DM495D

MILK PLATE COUNT AGAR - 500gm DM475D

MODIFIED TRYPTONE SOY BROTH - 500gm DM622D

MODIFIED TRYPTONE SOY BROTH - 5Kg DM622E

MOTILITY NITRATE MEDIUM - 500gm DM270D

MOTILITY NITRATE MEDIUM - 5Kg DM270E

MRS AGAR - 500gm DM613D

MRVP MEDIUM - 500gm DM165D

MSRV MEDIUM REDUCED AGAR - 500gm DM441D

MSRV(SALMONELLA) MEDIUM - 500gm DM440D

MSRV(SALMONELLA) MEDIUM - 5Kg DM440E

MUELLER HINTON - 5Kg DM170E

MUELLER HINTON AGAR - 2.5Kg DM170J

MUELLER HINTON AGAR - 500gm DM170D

MUELLER HINTON BROTH - 500gm DM171D

MUELLER HINTON BROTH - 5Kg DM171E

MUELLER HINTON BROTH - 20Kg DM171N

MUELLER HINTON II AGAR (CATION ADJUSTED) - 500gm DM372D

MUELLER HINTON II AGAR (CATION ADJUSTED) - 5KG DM372E

MYCOLOGICAL MEDIUM - 500gm DM175D

NUTRIENT AGAR - 500gm DM179D

NUTRIENT AGAR - 5Kg DM179E

NUTRIENT BROTH - 500gm DM180D

NUTRIENT BROTH - 5Kg DM180E

NUTRIENT BROTH [MODIFIED] - 500gm DM633D

OGYE AGAR BASE - 500gm DM487D

OGYE AGAR BASE - 5kg DM487E

PARK SANDERS MEDIUM - 500gm DM703D

PARK SANDERS MEDIUM - 5Kg DM703E

PEPTONE AGAR - 500gm DM184D

PEPTONE AGAR - 5Kg DM184E

PEPTONE WATER - 500gm DM185D

PL AGAR - 500gm DM701D

PLATE COUNT AGAR - 500gm DM195D

PLATE COUNT AGAR - 5Kg DM195E

PRESTON CAMPYLOBACTER A.BASE - 500gm DM251D

PRESTON CAMPYLOBATER A.BASE - 5Kg DM251E

PSEUDOMONAS AGAR BASE [KING'S B] - 500gm DM484D

PSEUDOMONAS AGAR BASE [KINGS A] - 500gm DM482D

PSEUDOMONAS AGAR BASE [KINGS A] - 5Kg DM482E

PSEUDOMONAS AGAR BASE [KINGS B] - 5Kg DM484E

RAKA RAY AGAR BASE - 500gm DM603D

RAKA RAY AGAR BASE - 5Kg DM603E

RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH - 500gm DM269D

RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH - 5Kg DM269E

REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM - 500gm DM618D

REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM - 5Kg DM618E

ROGOSA AGAR MODIFIED WITH ARABINOSE - 5Kg DM634E 

ROSE BENGAL AGAR - 500gm DM492D

ROSE BENGAL AGAR - 5Kg DM492E

SS AGAR - 500gm DM205D

S.S. AGAR - 5Kg DM205E

SABOURAUD DEXTROSE AGAR - 500gm DM200D

SABOURAUD DEXTROSE AGAR - 5Kg DM200E

SABOURAUD LIQUID MEDIUM - 500gm DM201D

SABOURAUD LIQUID MEDIUM - 5Kg DM201E

SIMMONS CITRATE AGAR - 500gm DM211D

SIMMONS CITRATE AGAR - 5Kg DM211E

SORBITOL MACCONKEY AGAR - 500gm DM491D

SORBITOL MACCONKEY AGAR - 5kgm DM491E

SS AGAR - 25Kg DM205J

T.C.B.S. CHOLERA MEDIUM - 500gm DM401D

TCBS CHOLERA MEDIUM - 500gm DM218D

TETRATHIONATE BROTH BASE - 460gm DM219S

THIOGLYCOLLATE BROTH - 500gm DM220D

THIOGLYCOLLATE BROTH - 5Kg DM220E

THIOGLYCOLLATE BROTH USP - 500gm DM221D

THIOGLYCOLLATE BROTH USP - 5kg DM221E

TODD HEWITT BROTH - 500gm DM623D

TRIPLE SUGAR IRON AGAR - 500gm DM224D

TRIPLE SUGAR IRON AGAR - 5Kg DM224E

TRYPTONE BILE AGAR - 500gm DM483D

TRYPTONE BILE AGAR - 5Kg DM483E

TRYPTONE SOY AGAR - 500gm DM225D

TRYPTONE SOY AGAR - 5Kg DM225E

TRYPTONE SOY BROTH - 500gm DM226D

TRYPTONE SOY BROTH - 5Kg DM226E

TRYPTONE WATER - 500gm DM227D

UREA AGAR BASE - 500gm DM228D

UREA AGAR BASE - 5Kg DM228E

UREA BROTH BASE - 25Kg DM510J

UREA SUPPLEMENT - 10 x10ml DM228S

VIOLET RED BILE AGAR - 500gm DM480D

VIOLET RED BILE AGAR - 5Kg DM480E

VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR - 500gm DM493D

VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR - 5Kgm DM493E

WILKINS-CHALGREN AGAR - 500gm DM235D

XLD AGAR - 500gm DM230D

XLD AGAR - 5Kg DM230E

YEAST EXTRACT AGAR - 500gm DM496D

YEAST EXTRACT AGAR - 5Kg DM496E

YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR - 500gm DM702D

YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR - 5kg DM702E

YERSINIA AGAR BASE - 500gm DM252D

YERSINIA AGAR BASE - 5Kg DM252E

Các sản phẩm khác của thành viên
Môi trường vi sinh
 
https://beach-villas.vn/malibu-hoi-an/
Dự án nghỉ dưỡng Resort Villas Malibu Hội An view biển được sở hữu sổ đỏ lâu dài cam kết chia sẻ Lợi nhuận Cao 90 10,Hỗ Trợ Vay 70%
https://vimhomes.vn/vinhomes-ocean-park/
Thành phố đại dương Vinhomes Ocean Park tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi namphongthailan
88,000 VNĐ

Đăng bởi nhuacongnghiep
2,000,000 USD

Đăng bởi baoholaodongmaiduong
0 USD

Đăng bởi thungraccongcong
0 USD

Đăng bởi viethungkhacdau
290,000 VNĐ

Đăng bởi hoaphat
668,000 VNĐ

Đăng bởi thethaohanoi
0 USD

Đăng bởi techmoduleviet
385,000 USD

Đăng bởi nguyentoanauto
0 USD

Đăng bởi bomvimex
0 USD

Đăng bởi baocaosudanang.net
1,350,000 USD

Đăng bởi toyotahadong
1,093 VNĐ

Đăng bởi internetfptonline
250,000 VNĐ

Đăng bởi hyundaianlac.com
580,000,000 VNĐ
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent