logo ChoPhien.com
Đăng nhập  |  Đăng ký  

KST - Bảng giá Dây thít nhựa

Ngày đăng: 09.02.2020  Lượt xem: 36 - Đăng bởi: dayrutnhuakst
Liên hệ: 0901424205
Chia sẻ - đăng tin này lên: icon Facebook Facebook icon Google Google + icon Twitter Twitter icon Digg Digg icon LinkedIn LinkedIn
KST - Bảng giá Dây thít  nhựa
https://kstvietnam.com/bang-gia/bang-gia-day-rut/ STT TÊN SẢN PHẨM MÃ HÀNG GÓI/CÁI ĐƠN GIÁ MỚI 1 Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 trắng/đen K-80M 100 16,500 Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 màu K-80M màu 100 17,000 Dây rút bằng nhựa loại 90 x 2.5 trắng/đen K-90M 100 17,500 Dây rút bằng nhựa loại 90 x 2.5 màu K-90M màu 100 19,000 1 Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 trắng/đen K-100M 100 18,000 2 Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 (7 màu) K-100M màu 100 19,000 Dây rút bằng nhựa loại 120 x 2.5 trắng/đen K-120M 100 21,000 Dây rút bằng nhựa loại 120 x 2.5 (7 màu) K-120M MÀU 100 22,000 3 Dây rút bằng nhựa loại 120 x 4.6 đen K-120S-B 100 35,000 4 Dây rút bằng nhựa loại 140 x 2.5 trắng K-140M 100 21,000 5 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 2.5 trắng K-200M 100 26,000 6 Dây rút bằng nhựa loại 150 x 3.6 trắng/đen K-150I 100 32,000 7 Dây rút bằng nhựa loại 150 x 3.6 (7 màu) K-150I màu 100 34,000 8 Dây rút bằng nhựa loại 150 x 7.6 K-150H 100 65,000 9 Dây rút bằng nhựa loại 160 x 4.6 đen K-160S-B 100 40,000 10 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 trắng/đen K-200I 100 38,000 11 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 (7 màu) K-200I màu 100 42,000 12 Dây rút bằng nhựa loại 190 x 4.6 trắng/đen K-190S 100 46,000 13 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 4.6 trắng/đen K-200S 100 47,000 14 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 4.8 trắng K-200SD 100 48,000 15 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 7.6 trắng K-200H 100 86,000 16 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 3.6 trắng/đen K-250I 100 46,000 17 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.6 trắng/đen K-250S 100 56,000 18 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.6 (7 màu) K-250S màu 100 62,000 19 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.8 K-250SD 100 57,000 20 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 7.6 K-250H 100 99,000 21 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 3.6 trắng/đen K-300I 100 52,000 22 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 trắng/đen K-300S 100 66,000 23 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 (7 màu) K-300S màu 100 74,000 24 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.8 trắng K-300SD 100 69,000 25 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 7.6 trắng/đen K-300H 100 211,000 26 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 7.6 (7 màu) K-300H màu 100 223,000 27 Dây rút bằng nhựa loại 370 x 3.6 trắng K-370I 100 62,000 28 Dây rút bằng nhựa loại 370 x 4.8 trắng K-370SD 100 84,000 29 Dây rút bằng nhựa loại 370 x 7.6 trắng/đen K-370H 100 234,000 30 Dây rút bằng nhựa loại 385 x 3.6 đen K-385S-B 100 89,000 31 Dây rút bằng nhựa loại 430 x 4.6 K- 430S 100 96,000 32 Dây rút bằng nhựa loại 430 x 4.8 K-430SD 100 98,000 33 Dây rút bằng nhựa loại 430 x 9.0 đen K-430L-B 100 288,000 34 Dây rút bằng nhựa loại 450 x 7.6 đen K-450H-B 100 237,000 35 Dây rút bằng nhựa loại 450 x 9.0 đen K- 450L-B 100 294,000 36 Dây rút bằng nhựa loại 500 x 7.6 trắng K-500H 100 295,000 37 Dây rút bằng nhựa loại 550 x 9.0 trắng K-550L 100 359,000 38 Dây rút bằng nhựa loại 610 x 9.0 trắng K-610L 100 406,000 39 Dây rút bằng nhựa loại 750 x 9.0 trắng K-780L 100 492,000 40 Dây rút bằng nhựa loại 810 x 9.0 trắng K-810L 100 536,000 41 Dây rút bằng nhựa loại 920 x 9.0 trắng K-920L 100 587,000 42 Dây rút bằng nhựa loại 1020 x 9.0 trắng K-1020L 100 660,000 43 Dây rút bằng nhựa loại 1220 x 9.0 trắng K-1220L 100 825,000 DÂY RÚT NHỰA CHỊU NHIỆT (nhiệt độ cao) #VALUE! 1 Dây rút nhựa chịu nhiệt 100 x 2.5 K-100MRH-B 100 20,000 2 Dây rút nhựa chịu nhiệt 200 x 3.6 K-200IRH 100 47,000 3 Dây rút nhựa chịu nhiệt 300 x 4.8 K-300SDRH 100 85,000 DÂY RÚT NHỰA CHỐNG UV 10,000 1 Dây rút nhựa chống UV 200 x 2.5 đen K-200MU 100 29,000 2 Dây rút nhựa chống UV 150 x 3.6 đen K-150IU 100 34,000 3 Dây rút nhựa chống UV 200 x 4.6 đen K-200SU 100 51,000 4 Dây rút nhựa chống UV 200 x 7.6 đen K-200HU 100 96,000 5 Dây rút nhựa chống UV 250 x 4.6 đen K-250SU 100 62,000 6 Dây rút nhựa chống UV 250 x 4.8 đen K-250SDU 100 63,000 7 Dây rút nhựa chống UV 250 x 7.6 đen K-250HU 100 202,000 8 Dây rút nhựa chống UV 280 x 4.6 đen K-280SU 100 68,000 9 Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.6 đen K-300SU 100 74,000 9 Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.8 đen K-300SDU 100 79,000 10 Dây rút nhựa chống UV 300 x 7.6 đen K-300HU 100 226,000 11 Dây rút nhựa chống UV 370 x 4.8 đen K-370SDU 100 94,000 11 Dây rút nhựa chống UV 370 x 7.6 đen K-370HU 100 254,000 12 Dây rút nhựa chống UV 380 x 7.6 đen K-380HU 100 257,000 13 Dây rút nhựa chống UV 450 x 7.6 đen K-450HU 100 260,000 14 Dây rút nhựa chống UV 550 x 7.6 đen K-500HU 100 333,000 15 Dây rút nhựa chống UV 430 x 9.0 đen K-430LU 100 332,000 16 Dây rút nhựa chống UV 450 x 9.0 đen K-450LU 100 345,000 17 Dây rút nhựa chống UV 550 x 9.0 đen K-550LU 100 393,000 18 Dây rút nhựa chống UV 920 x 9.0 K-920LU 100 687,000 19 Dây rút nhựa chống UV 1220 x 9.0 K-1220LU 100 960,000 DÂY RÚT NHỰA THÁO ĐƯỢC #VALUE! 1 Dây rút tháo được loại 125 x 7.6 đen KR-125H-B 100 69,000 2 Dây rút tháo được loại 150 x 7.6 trắng KR-150H 100 77,000 3 Dây rút tháo được loại 200 x 7.6 trắng/đen KR-200H 100 86,000 4 Dây rút tháo được loại 250 x 7.6 đen KR-250H-B 100 100,000 5 Dây rút tháo được loại 300 x 7.6 trắng KR-300H 100 217,000 6 Dây rút tháo được loại 370 x 7.6 trắng KR-370H 100 269,000 7 Dây rút tháo được loại 200 x 4.8 đen KRPA-200S 100 67,000 8 Dây rút tháo được loại 300 x 4.8 đen KRPA-300S 100 97,000 DÂY RÚT INOX LOẠI 316 #VALUE! 1 Dây rút inox (316) 125 x 4.5 STB-125S 100 427,000 2 Dây rút inox (316) 152 x 4.5 STB-152S 100 429,000 3 Dây rút inox (316) 200 x 4.5 STB-200S 100 466,000 4 Dây rút inox (316) 250 x 4.5 STB-250S 100 508,000 5 Dây rút inox (316) 300 x 4.5 STB-300S 100 547,000 6 Dây rút inox (316) 500 x 4.5 STB-500S 100 742,000 7 Dây rút inox (316) 152 x 8.0 STB-152M 50 362,000 8 Dây rút inox (316) 200 x 8.0 STB-200M 50 390,000 9 Dây rút inox (316) 250 x 8.0 STB-250M 50 396,000 10 Dây rút inox (316) 300 x 8.0 STB-300M 50 431,000 11 Dây rút inox (316) 360 x 8.0 STB-360M 50 500,000 12 Dây rút inox (316) 520 x 8.0 STB-520M 50 617,000 13 Dây rút inox (316) 680 x 8.0 STB-680M 25 805,000 14 Dây rút inox (316) 840 x 8.0 STB-840M 25 935,000 15 Dây rút inox (316) 1050 x 8.0 STB-1050M 10 614,000 16 Dây rút inox (316) 430 x 12 STB-430L 25 349,000 17 Dây rút inox (316) 600 x 12 STB-600L 25 751,000 18 Dây rút inox (316) 680 x 12 STB-680L 25 807,000 19 Dây rút inox (316) 750 x 12 STB-750L 25 864,000 20 Dây rút inox (316) 840 x 12 STB-840L 25 928,000 21 Dây rút inox (316) 910 x 12 STB-910L 25 979,000 23 Dây rút inox (316) 750 x 16 #VALUE! 24 Dây rút inox (316) 255 x 7.0 STL-255S 100 659,000 30 #VALUE! 31 Dây rút inox (316) màu đen 300 x 4.5 STBCE-300S 100 1,340,000 32 Dây rút inox (316) màu đen 335 x 8.0 STBCE-300M 50 960,000 33 Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 4.5 STBCE-1050S 25 1,070,000 34 Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 8.0 STBCE-1050M 25 1,240,000 35 Dây rút inox (316) màu đen 1000 x 12.0 STBCE-1000L 10 738,000 36 Dây rút chú thích KI-100M 100 45,000 37 Dây rút chú giải KIH-110M 100 50,000 38 Dây rút ghi chú KIH-210M 100 56,000 39 Dây rút cáp cố định 1 lỗ KM4-150I 100 55,000 40 Dây rút cáp nhất định 1 lỗ KM5-300S 100 204,000 41 Dây rút cáp nhất mực 1 lỗ KM5-300H 100 289,000 42 Dây rút cáp nhất quyết soắn ốc KMCL-170-B 100 269,000
tags từ khóa tin rao vặt
tienich.bambu.vn
 Chia sẻ mạng xã hội:
Soạn tin:
CP UP 2480150003
gửi 8185
Chi phí 1.000 đồng.
Soạn tin:
CP VIP 2480150003
gửi 8785
Chi phí 15.000 đồng.
Lưu ý:
Bạn cũng có thể nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào MobiFone, chuyển khoản,... rồi sau đó đăng nhập vào quản trị để mua tin VIP.
Tin của bạn sẽ được UP tin lên đầu trang.
Tin của bạn sẽ trở thành tin VIP trong 2 ngày. Tin VIP luôn luôn ở đầu trang.
Lựa chọn hình thức nạp tiền vào tài khoản để mua tin VIP sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
Liên hệ với người đăng tin 
DayRutNhuaKST
Điện thoại: 0901424205
Địa chỉ: QuocLo1A , TP. HCM
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
Avatar chophien.com
Đăng bởi: dayrutnhuakst
Tham gia: 07/02/2020
Email đã chứng thực
Mã an toàn:
 
Các tin mới nhất của thành viên này 
https://www.vinhomeshouse.com/berriver-jadin-c267.html
Chỉ 500 triệu Sở hữu căn hộ đẳng cấp gần Cầu Chương Dương, gần Phố Cổ, View Sông Hồng. Sổ đỏ lâu dài
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
thuexedulichgiare.com

Nạp Mực In Phú Mỹ Hưng QUận 7
Nạp Mực In Phú Mỹ Hưng QUận 7 dang tin vip
915 lượt xem
đăng bởi sangthaicomputer
Bơm Mực Máy In, Nạp Mực In Phú Xuân Nhà Bè, Quận 7.
Bơm Mực Máy In, Nạp Mực In Phú Xuân Nhà Bè, Quận 7. dang tin vip
531 lượt xem
đăng bởi sangthaicomputer
Nạp Mực Máy In Đường Lê Văn Lương Quận 7, Phú mỹ Hưng
Nạp Mực Máy In Đường Lê Văn Lương Quận 7, Phú mỹ Hưng dang tin vip
690 lượt xem
đăng bởi sangthaicomputer
Nạp Mực Máy In, Bơm Mực In Tận Nơi Quận 7, Quận 8...
Nạp Mực Máy In, Bơm Mực In Tận Nơi Quận 7, Quận 8... dang tin vip
1163 lượt xem
đăng bởi sangthaicomputer
Thùng rác 2 ngăn đạp chân - thùng rác để văn phòng rẻ.
Rao vặt mới nhất
Bán nhà Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Kinh doanh lợi nhuận
Cho thuê nguyên biệt thự hiện đại ngay quận 2 khu làng
Nhà đẹp (33m2*4T*4PN) sát KĐT Thanh Hà Cienco5 HN, ô tô 10m
Nhà đẹp (33m2*4T*4PN) sát KĐT Thanh Hà Cienco5 HN, ô tô 10m
1 lượt xem
đăng bởi nguyenquochung2131985
Bán Nhà Đẹp Hẻm Xe Tải 1/ Hoàng Văn Thụ P8 Q.Phú Nhuận
Nhà vị trí đắc địa _ kinh doanh buôn bán  _ Mở văn phòng
Quảng cáo TextLink, banner LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử OVEM
Giấy phép ĐKKD: 0104002632 - Ngày cấp: 30/01/2008
Địa chỉ: Số 194 Tổ 18, Ngõ 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội