Đăng nhập 
Thống kê
Đang xem:   143
Lượt truy cập: 873

 
    
 
may hut chan khong
Kho: 2 - Bảo hành: 1 năm
Giá bán: 22,500,000 VNĐ
Thông tin sản phẩm

Model

DZ400

Kích thöôùc maùy 

540 X 490 X 900 mm

Chiều cao buồng hút

75mm

chiều dài thanh hàn

400 mm

Một chu kỳ làm việc của máy

2 - 15 giây

Công xuất bơm chân không

20 m3/h

Khối lượng sản phẩm

20kg

Khối lượng máy

50 kg

Nguồn điện cho máy

220V – 1pha - 0.9 KW

Maùy môùi 100% ñöôïc laép raùp hoaøn chænh

Thuøng maùy kín baèng inox

 

Thôøi gian baûo haønh maùy : 1 naêm

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
may han mieng bao pp,pe,pa...
Kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
may han bao pp,pe,pa..
Thông tin liên hệ
Website sử dụng gian hàng Chợ Phiên. Được thiết kế & phát triển bởi Ovem!Software.