logo ChoPhien.com
Chia sẻ - đăng link này lên: icon Facebook Facebook icon Google Google + icon Twitter Twitter icon Digg Digg icon LinkedIn LinkedIn

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường nguyễn thị tú 1.800m2(30x60) giá 1

Đăng ngày 18-02-2023 và có 44 lượt xem

kho xưởng(160m-200m-300m)đường 18b,lô tư,chiến lược

Đăng ngày 18-02-2023 và có 49 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Trần Văn Giàu 1500m(30x50) giá 97tr

Đăng ngày 18-02-2023 và có 50 lượt xem

(160m-200m-300m)Trương Phước Phan,Liên Khu10-11,Tân Hòa Đông

Đăng ngày 18-02-2023 và có 39 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Nguyễn Cửu Phú 1200m (20 x60 ) giá

Đăng ngày 18-02-2023 và có 53 lượt xem

(160m-200m-300m)phạm đăng giảng,lê trọng tấn, đường số 5,7,8

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Cho thuê kho_xưởng đường hương lộ 2 quận bình tân 800m (20x4

Đăng ngày 18-02-2023 và có 50 lượt xem

(160m-200m-300m)đường tân kỳ tân quí,kênh 19/5, 26/3

Đăng ngày 18-02-2023 và có 38 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng đường 18b quận Bình Tân 750m giá 58tr

Đăng ngày 18-02-2023 và có 50 lượt xem

(160m-200m-300m)đường 2,4,6,8,10,14,18A,21,miếu bình đông.

Đăng ngày 18-02-2023 và có 35 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng 700m( 24x30) đường Mã Lò quận Bình Tân

Đăng ngày 18-02-2023 và có 50 lượt xem

(160m-200m-300m)đường gò xoài, miếu gò xoài ,lô tư

Đăng ngày 18-02-2023 và có 39 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng mặt tiền đường Tây Lân quận Bình Tân 22m

Đăng ngày 18-02-2023 và có 55 lượt xem

xưởng (160m-200m-300m)đường tân hòa đông, trương phước phan

Đăng ngày 18-02-2023 và có 48 lượt xem

cho thuê kho xưởng đường Liên Khu 4_5 quận Bình Tân 600m42t

Đăng ngày 18-02-2023 và có 46 lượt xem

(160m-200m-300m)phan anh,bình long,đình nghi xuân,liên khu

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng đường số 6 (Bên kia quốc lộ )quận Bình T

Đăng ngày 18-02-2023 và có 44 lượt xem

(160m-200m-300m)đường chiến lược,lê đình cẩn,bình trị đông

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

Nhà xưởng đường Gò Xoài quận Bình Tân 500m giá 38tr

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

(160m-200m-300m)đường ấp chiến lược, 18B, lê văn quới

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Nguyễn Cửu Phú 18x28 (500m)giá 25t

Đăng ngày 18-02-2023 và có 48 lượt xem

hương lộ 2 mã Lò,ao đôi cho thuê (160m-200m-300m)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường Hương lộ2 450m(15x30) giá

Đăng ngày 18-02-2023 và có 49 lượt xem

Tây Lân, Bến Lội,Liên Ấp 1-2-3,Cây Cám(160m-200m-300m)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Cây Cám quận Bình Tân 450m gias 28

Đăng ngày 18-02-2023 và có 45 lượt xem

kho xưởng cho thuê:(160m-200m-300m)Đường liên khu 5-6,4-5

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng đường Hương Lộ 2 quận Bình Tân 400m giá

Đăng ngày 18-02-2023 và có 45 lượt xem

Kênh Trung Ương kho xưởng cho thuê:1.200m2;1.400m2,1.600m2

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

Cho thuê kho xưởng 360m giá 27tr đường Ao Đôi quận Bình Tân

Đăng ngày 18-02-2023 và có 46 lượt xem

cho thuê xưởng(1.200m2;1.600m2;2.000m2)Vỉnh Lộc, Võ Văn Vân

Đăng ngày 18-02-2023 và có 45 lượt xem

cho thuê gấp kho xưởng 300m mt đường Quốc Lộ 1A quận Bình T

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Nguyển Cửu Phú,Trần Văn Giàu cho thuê 1.000m2;1.200m2,1.600m

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

cho thuê kho xưởng đường Võ Hữu Lợi thuộc huyện Bình Chánh

Đăng ngày 18-02-2023 và có 47 lượt xem

cho thuê:(1.000m2;1.600m2; 2.000m2)Tỉnh Lộ 10,Trần Đại Nghĩa

Đăng ngày 18-02-2023 và có 51 lượt xem

Cho thuê kho xưởng mới xây đường Hương Lộ 2 quận Bình Tân 1

Đăng ngày 14-02-2023 và có 46 lượt xem

Mai Bá Hương;Vườn Thơm Xưởng cho thuê 160m2;200m2,300m

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng đường Bình Long quận Bình Tân 250m giá 22

Đăng ngày 14-02-2023 và có 46 lượt xem

Xưởng (160m2;200m2,300m2;500m2)Võ Hữu Lợi;Lê Đình Chi,Kinh A

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Ao đôi Quận Bình Tân 10x25(250m) g

Đăng ngày 14-02-2023 và có 42 lượt xem

Trần Văn Giàu cho thuê gấp 4 kho xưởng 160m2;200m2,300m2;500

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

Cho thuê kho xưởng dường gò xoài quận bình tân 12x20 (đỗ lữn

Đăng ngày 14-02-2023 và có 44 lượt xem

cho thuê (160m2;200m2,300m2;500m2.)Tỉnh Lộ 10,Láng Le Bàu Cò

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

Cho thuê 2 nhà xưởng thuộc khu vực đường tân hòa đông quận

Đăng ngày 14-02-2023 và có 45 lượt xem

(500m2;800m2,1.000m2)Phan Anh,Liên Khu10-11,Đình Nghi Xuân

Đăng ngày 18-02-2023 và có 46 lượt xem

Cho thuê kho nhà xưởng thuộc khu vực đường 18B quận Bình Tâ

Đăng ngày 14-02-2023 và có 54 lượt xem

đường 18b,lô tư,chiến lược (500m2;600m2;800m2,1.000m2;1500m2

Đăng ngày 18-02-2023 và có 55 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Mã Lò quận Bình Tân 200m giá 17tr_

Đăng ngày 14-02-2023 và có 48 lượt xem

xưởng(500m2;800m2,1.000m2)Trương Phước Phan,Liên Khu 10-11

Đăng ngày 18-02-2023 và có 43 lượt xem

Kho xưởng đường Gò Xoài quận Bình Tân cần cho thuê 180m giá

Đăng ngày 14-02-2023 và có 51 lượt xem

xưởng(500m2;600m2;800m2,1.000m2)Phạm Đăng Giảng,Lê Trọng Tấn

Đăng ngày 18-02-2023 và có 45 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Đất Mới quận Bình Tân 9mx21m giá 1

Đăng ngày 14-02-2023 và có 50 lượt xem

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

Cho thuê nhà xưởng đường Lê Văn Quới quận Bình Tân 8mx20m g

Đăng ngày 14-02-2023 và có 48 lượt xem

Đăng ngày 18-02-2023 và có 43 lượt xem

Nhà xưởng mới xây cần cho thuê ở đường Bình Thành quận Bình

Đăng ngày 14-02-2023 và có 56 lượt xem

Gò Xoài,Miếu Gò Xoài,LôTư(500m2;600m2;800m2,1.000m2;1500m2)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 39 lượt xem

cho thuê xưởng 1.000m2_50tr đường Nguyễn Cữu Phú Bình Chánh

Đăng ngày 14-02-2023 và có 494 lượt xem

Tân Hòa Đông,Trương Phước Phan,Liên Khu 10-11(500m;1.000m2)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 41 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 1800m giá 75tr/th

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,621 lượt xem

Phan Anh,Bình Long,Liên Khu 2-5(500m2;600m;1.000m2;1500m2)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 43 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 10x20 giá 18 tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,778 lượt xem

Chiến Lược,Lê Đìng Cẩn,Bình Trị Đông 500m2;600m2;800m2,1.000

Đăng ngày 18-02-2023 và có 46 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 300m giá 22tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,728 lượt xem

(500m2;600m2;800m2,1.000m2)Đường Lê Đình Cẩn,18B, Lê VănQuới

Đăng ngày 18-02-2023 và có 43 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 11x50 giá 40 tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,361 lượt xem

Hương lộ 2 Mã Lò,Ao Đôi cho thuê  500m2;600m2;800m2,1.000m2

Đăng ngày 18-02-2023 và có 43 lượt xem

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,261 lượt xem

Tây Lân,Bến Lội,Liên Ấp 1-2-3,Cây Cám 500m2;800m2,1.000m

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,271 lượt xem

liên khu 5-6,4-5 cho thuê  500m2;600m2;800m2,1.000m2;1500m2

Đăng ngày 18-02-2023 và có 49 lượt xem

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,215 lượt xem

Kênh Trung Ương cho thuê:(1.000m2;2.000m2;3.000m2:5.000m2)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 53 lượt xem

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,297 lượt xem

cho thuê:(1.000m2;2.000m2;3.000m2)Vỉnh Lộc, Võ Văn Vân

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

cho thuê 2 nhà xưởng quận tân phú 8x20 giá 16 tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,999 lượt xem

xưởngLáng Le Bàu Cò,Kênh C (1.000m2;2.000m2,3.000m2:5.000m2)

Đăng ngày 18-02-2023 và có 49 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 8x18 (đỗ lững )giá 18

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,671 lượt xem

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,595 lượt xem

Trần Văn Gìau,Tỉnh Lộ10 xưởng(1.000m2;2.000m2,3.000m2:5.000m

Đăng ngày 18-02-2023 và có 45 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 10x14 giá 12tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,599 lượt xem

xưởng(1.000m2;2.000m2,3.000m2)Trần Đại Nghĩa,Nguyển Cửu Phú

Đăng ngày 18-02-2023 và có 42 lượt xem

cho thuê kho xưởng quốc lộ 1 A 1000M  giá 65tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,700 lượt xem

BĐS ĐIỀNTHỊNH PHÁTChuyên bán kho-xưởng(giá rẻ)Bình Chánh

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

cho thuê nhà xưởng 1000m giá 65tr quận bình tân

Đăng ngày 14-02-2023 và có 4,253 lượt xem

BĐS ĐIỀNTHỊNH PHÁTChuyên Cho thuê&kho xưởng(giá siêu)BìnhTân

Đăng ngày 18-02-2023 và có 47 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 300m giá 20tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,632 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Võ Hữu Lợi 3.500 m(50mx70m)_227 tr

Đăng ngày 18-02-2023 và có 45 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân 600m giá 42 tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,413 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Lại Hùng Cường 3200m(40mx80m)208tr

Đăng ngày 18-02-2023 và có 43 lượt xem

Cho thuê kho xưởng quận tân phú 8x20 giá 16tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,781 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường Quách Điêu 3000m_195tr/tháng

Đăng ngày 18-02-2023 và có 48 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận tân phú 12x20 ,2 lầu giá 32tr

Đăng ngày 14-02-2023 và có 3,515 lượt xem

Kho xưởng cho thuê Lê Đình Chi 2.500m(50mx50m)_162triệu

Đăng ngày 18-02-2023 và có 40 lượt xem

cho thuê kho xưởng quận bình tân(11x18) đổ lửng 22tr/th

Đăng ngày 14-02-2023 và có 18,811 lượt xem

Kho xưởng mặt tiền đường võ văn vân 2.200m(40mx55m)_143triệ

Đăng ngày 18-02-2023 và có 39 lượt xem

cho thuê kho xưởng( giá rẻ) quận  bình tân 250m giá 19tr/th

Đăng ngày 14-02-2023 và có 1,210 lượt xem

Cho thuê kho xưởng đường nguyễn văn cự 2000m (40mx50m)130tr

Đăng ngày 18-02-2023 và có 39 lượt xem

cần bán gấp kho xưởng( giá rẻ) quận tân phú& bình tân. bc

Đăng ngày 14-02-2023 và có 1,275 lượt xem
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Quảng cáo TextLink, banner LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử OVEM
Giấy phép ĐKKD: 0104002632 - Ngày cấp: 30/01/2008
Địa chỉ: Số 194 Tổ 18, Ngõ 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội