logo ChoPhien.com
Chia sẻ - đăng link này lên: icon Facebook Facebook icon Google Google + icon Twitter Twitter icon Digg Digg icon LinkedIn LinkedIn

Bán perchloroethylene, PCE, C2CL4,Tetrachloroethyl,perklon D

Đăng ngày 24-06-2019 và có 2,283 lượt xem

Bán Epoxy DER 331, epoxy DER 669E, DER 671 X75, keo epoxy

Đăng ngày 10-06-2019 và có 120 lượt xem

Bán trichloroethylene, TCE, C2HCl3, dung môi tẩy rửa dầu mỡ

Đăng ngày 24-06-2019 và có 1,863 lượt xem

Bán monoethanolamine, MEA, C2H7NO

Đăng ngày 09-06-2019 và có 975 lượt xem

Bán Glycerine, Glycerol, C3H8O3

Đăng ngày 23-06-2019 và có 1,063 lượt xem

Bán methanol, methyl alcohol, CH4O

Đăng ngày 08-06-2019 và có 1,095 lượt xem

Bán Ethyl Acetate, C4H8O2

Đăng ngày 22-06-2019 và có 537 lượt xem

Bán diethanolamine, DEA, C4H11NO2

Đăng ngày 07-06-2019 và có 967 lượt xem

Bán methyl acetate, MEAC, C3H6O2

Đăng ngày 21-06-2019 và có 897 lượt xem

Bán nhựa petroleum, petroleum resin sk120

Đăng ngày 06-06-2019 và có 1,389 lượt xem

Bán methyl ethyl ketone, MEK cung cấp hóa chất dung môi

Đăng ngày 20-06-2019 và có 893 lượt xem

Bán triethanolamine, TEA, C6H15NO3

Đăng ngày 05-06-2019 và có 974 lượt xem

dioctyl phthalate, DOP, DIOCTYLPHTHALATE, chất hóa dẻo

Đăng ngày 19-06-2019 và có 95 lượt xem

Bán propylene glycol, pg USP

Đăng ngày 04-06-2019 và có 553 lượt xem

Bán nitrocellulose (NC) ; Ngành Sơn - Mực In

Đăng ngày 18-06-2019 và có 821 lượt xem

Bán n-hexane, C6H14

Đăng ngày 03-06-2019 và có 914 lượt xem

Bán nmp, n-methylpyrrolidone, n-methyl-2-pyrrolidone

Đăng ngày 17-06-2019 và có 566 lượt xem

Bán iso-butanol, isobutanol, C4H10O

Đăng ngày 02-06-2019 và có 1,453 lượt xem

Bán sec-butyl acetate, s-Butyl Acetate

Đăng ngày 16-06-2019 và có 938 lượt xem

Bán n-butanol, nbutanol, C4H10O

Đăng ngày 01-06-2019 và có 1,141 lượt xem

Bán Butyl Acetate, NBAC, dầu chuối, C6H12O2

Đăng ngày 15-06-2019 và có 4,184 lượt xem

Bán isophorone, dung môi A783, vestasol ip

Đăng ngày 31-05-2019 và có 943 lượt xem

Bán solvent 100, R100 hàng phuy/xá

Đăng ngày 14-06-2019 và có 3,875 lượt xem

Bán isopropyl alcohol, IPA, C3H8O hàng phuy/xá

Đăng ngày 30-05-2019 và có 4,401 lượt xem

Bán diethylene glycol, DEG, C4H10O3

Đăng ngày 13-06-2019 và có 4,155 lượt xem

Bán Xylene, xylol, C8H10, mix xylene, mixed aromatics

Đăng ngày 29-05-2019 và có 3,766 lượt xem

Bán nhựa maleic 1305

Đăng ngày 12-06-2019 và có 818 lượt xem

Bán Toluene, toluol, C7H8

Đăng ngày 28-05-2019 và có 3,784 lượt xem

Bán n-propyl acetate, NPAC, C5H10O2

Đăng ngày 11-06-2019 và có 1,086 lượt xem

Bán Toluene diisocyanate, T80, TDI, BASF, DOW

Đăng ngày 27-05-2019 và có 3,893 lượt xem
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Quảng cáo TextLink, banner LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử OVEM
Giấy phép ĐKKD: 0104002632 - Ngày cấp: 30/01/2008
Địa chỉ: Số 194 Tổ 18, Ngõ 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội