logo ChoPhien.com
Chia sẻ - đăng link này lên: icon Facebook Facebook icon Google Google + icon Twitter Twitter icon Digg Digg icon LinkedIn LinkedIn

bao đựng  gạo 5kg,10kg,25kg,50kg in flexo, in ống đồng

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,562 lượt xem

bao PP dệt đựng bột mì, bột cá, bao đựng bột 25kg,40kg,50kg

Đăng ngày 14-05-2020 và có 430 lượt xem

bao bì đựng phân bón in flexo, in ống đồng,lồng túi PE

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,359 lượt xem

bao đựng lúa giống giá rẻ, bao PP dệt đựng lúa giống.

Đăng ngày 14-05-2020 và có 750 lượt xem

bao đựng nông sản cà phê, mì lát, điều,

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,150 lượt xem

bao đựng lúa giá rẻ, bao pp dệt đựng lúa

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,108 lượt xem

bao pp dệt đựng gạo, đựng phân bón

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,483 lượt xem

Bao PP dệt đựng cà phê, mì lát, hồ tiêu, bao in hồng chúng

Đăng ngày 14-05-2020 và có 619 lượt xem

cung cấp  bao đựng cà phê, mì lát, bao đỏ  hồng chúng

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,577 lượt xem

cung cấp bao jumbo mới 500kg,1 tấn

Đăng ngày 14-05-2020 và có 1,136 lượt xem

bao pp dệt đựng phân trùn quế, đựng đất sạch,bao bì phân bón

Đăng ngày 14-05-2020 và có 799 lượt xem

bao đựng gạo trắng không in giá rẻ

Đăng ngày 08-05-2020 và có 1,182 lượt xem