Lượt xem: 4870
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHOPHIEN.COM 
 
Chophien.com là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, mua bán trực tuyến bao gồm: Đăng tin rao bán sản phẩm/dịch vụ, mở gian hàng bán sản phẩm/dịch vụ, đặt baner quảng cáo. 

Chophien.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau hoặc có nhu cầu mua sắm hàng hoá trực tuyến. 
 
Sứ  mệnh  mà Chophien.com hướng  tới  là  sẽ  trở  thành  Sàn thương  mại  điện  tử  tin  cậy trong  thị  trường  Thương  mại  điện  tử,  là  cầu  nối  thương  mại  giữa  người  bán  và  người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. 
 
I.  Nguyên tắc chung
Sàn  giao  dịch  điện  tử  Chophien.com  do  Công   ty  TNHH  MTV   Phần   mềm   và Thương mại Điện tử  O.V.E.M (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên  trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại  hợp pháp được  Chophien.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Chophien.com và các bên liên quan cung cấp. 
 
Nguyên tắc này áp  dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Chophien.com. 
 
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại  điện tử Chophien.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật. 
 
Thông  tin  về  thương  nhân,  tổ  chức,  cá  nhân  tham  gia  là  thành  viên  trên Chophien.com phải minh bạch và chính xác. 
 
Sản  phẩm,  dịch  vụ  tham  gia  giao  dịch  trên  Sàn  giao  dịch  thương  mại  điện  tử  Chophien.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. 
 
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Chophien.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. 
 
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện  hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam  và  cam  kết  thực  hiện  đúng  những  nội  dung  trong  Quy  chế  của  Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com. 
 
II.  Quy định chung 
-Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:  Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com do Công TNHH MTV Phần mềm và Thương  mại Điện tử O.V.E.M phát triển với tên miền Sàn giao dịch là:  Chophien.com (sau đây  gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com”).  
 
Định nghĩa chung:  
Người   bán: là  thương  nhân,  tổ  chức,  cá   nhân  có   nhu   cầu  sử  dụng   dịch   vụ  của Chophien.com bao gồm: đăng tin rao vặt trực tuyến, đăng tin  giới thiệu  sản phẩm, tạo gian hàng trực tuyến. 

Người mua (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Chophien.com của người bán. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký. 
 
Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua. 
 
- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Chophien.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website. 
- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban  quản  lý  sàn TMĐT  Chophien.com chính  thức  công  nhận  và  được  phép  sử  dụng  dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT. 
- Khi bạn đăng ký là thành viên của Chophien.com, thành viên hiểu rằng: 
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng. 
+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng  cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn. 

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam.  
Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com phải tự tìm hiểu trách  nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện  đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Chophien.com. 
 
III.   Quy trình giao dịch 
Quy trình dành cho ngƣời mua hàng: 
Khi có nhu cầu mua hàng trên Chophien.com người mua nên thực hiện theo các  bước sau đây: 
  - Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua  đang quan tâm; 
  - Tham  khảo  thông  tin  giá  và  chính  sách  hỗ  trợ  của  bên  bán  sản  phẩm,  dịch  vụ mà người mua đang có nhu cầu mua. (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người  bán khác trên website Chophien.com (để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó); 
  - Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua liên hệ  với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về  thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp  để xem và mua sản phẩm, dịch vụ; 
  - Sau khi đã trao đổi được với người bán, người mua có thể quyết định đặt hàng; 
  - Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tuy vào thỏa thuận của người mua và người  bán) 
  - Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ. 
  - Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có) 
 
Quy trình dành cho ngƣời bán hàng:
1.   Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh: 
- Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng  chữ và hình ảnh. 
- Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo  văn bản ( MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10. 
- Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif. 

Để đưa Tin thường lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau: 
Bƣớc 1: Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại Chophien.com; 
Bƣớc 2: Chọn mục “ Đăng tin rao vặt” trong trong phần quản lý rao vặt để đăng tin rao  vặt hoặc chọn mục  “ thêm mới sản phẩm” để đăng bán sản phẩm trong gian hàng của  mình 
Bƣớc 3: Nhập thông tin vào các ô trống,  ở đây người bán sẽ viết bài liên quan đến sản  phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, các chính sách liên quan như bảo hành, đổi trả,  vận chuyển và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng “Loại tin”, “Chuyên mục”… mà người bán muốn đăng; 
Bƣớc 4: Sau khi tạo tin rao vặt xong người bán sẽ click “Ghi nhận”. Ban quản trị website sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được up lên. Tất cả những bài  vi phạm sẽ bị xóa. Nếu thành viên tái  phạm nhiều lần ban quản trị sẽ khóa  tài khoản. 
Chophien.com sẽ gửi cho thành viên một mã số để đại diện cho tin đăng đó. 
 
Chính sách giao nhận vận chuyển 
 
Người mua toàn quyền thỏa thuận với  người bán về phương thức giao hàng với  món hàng mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ  ba   chuyển   phát   tùy  thuộc   vào   2   bên thỏa   thuận   với   nhau   về   việc   giao   nhận. Chophien.com sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua hoặc người bán khi  có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẩn xảy ra sau khi giao  hàng. 

Chophien.com yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy  đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.  

Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi tin  rao vặt. Chophien.com khuyến cáo người mua đọc phần “thông tin phản hồi” ở dưới mỗi  chủ đề để biết được mức độ tin cậy của người bán. 
 
Chính sách bảo trì, bảo hành 
 
Khi tiến hành giao dịch người mua cần trao đổi về chính sách bảo hành hàng hóa của người bán (nếu có). Đồng thời yêu cầu người bán cung cấp giấy bảo hành hàng hóa (nếu có) 

Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ  cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm. 

Người mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà. 

Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành. 

Chophien.com khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. Chophien.com sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Chophien.com chỉ hỗ trợ trong khả năng cho  phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán. 
 
Chính sách đổi trả hàng 
Chophien.com không phải là người sản phẩm, dịch vụ nên việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ sẽ được thược hiện theo chính sách của từng người bán . 

Chophien.com yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy  đủ thông tin về chính sách đổi trả hàng. 

Chophien.com khuyến  cáo  người   mua   phải  đọc  kĩ  thông  tin,  hoặc   gọi  điện   trực tiếp cho người mua tìm hiểu về việc đổi trả hàng như thế nào trước khi quyết định mua hàng. 

Chophien.com sẽ hỗ trợ người mua trong khả năng cho phép về việc đổi trả hàng hóa 
 
 
Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh:
- Chophien.com và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Chophien.com. 
- Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Chophien.com và thực hiện theo các bước sau: 
      Bước 1:Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: support@chophien.net , Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị. 
      Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chophien.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì  bên Chophien.com sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. 
      Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Chophien.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật 
 
Ngưởi mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :  
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử O.V.E.M 
Địa chỉ: Số  194 tổ  18 ngõ 624/16 đường Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng,Tp.  Hà Nội 
Điện thoại: +84.(0)4.36462147 
Email: support@chophien.net 
 
Quy định khiếu nại, cảnh báo, tranh chấp 
    1. Tất cả các bài đăng không đủ các điều kiện dưới đây sẽ bị khóa 
     Đối tượng bị phản ánh là thành viên của Sàn giao dịch TMĐT chophien.com 
      Sự việc phải liên quan đến bài viết của thành viên đó trên  Sàn giao dịch TMĐT  chophien.com 
     Phải có bằng chứng cụ thể 
     Không có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa 
 
    2. Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có: 
      Tài khoản của người khiếu nại 
     Link dẫn chứng liên quan 
 
Chophien.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng  tin rao vặt sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 
 
Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. 
 
Đối với Chophien.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. 
 
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Chophien.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Chophien.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc  chuyển  cho  cơ  quan  pháp  luật  có  thẩm  quyền  tùy  theo  mức  độ  của  sai  phạm. 

Chophien.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Chophien.com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng. 
 
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn  phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng. 
 
IV.Quy trình thanh toán 
Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp: 
Cách 1: Thanh toán trực tiếp:
- Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; 
- Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng 
- Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng; 
 
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi. Cách này được ban quản trị Chophien.com khuyến khích): 
- Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; 
- Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email); 
- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua; 
- Bước 4: Người bán chuyển hàng; 
- Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán. 

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản  
- Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; 
- Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email); 
- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua; 
- Bước 4: Ngưởi mua thanh toán; 
- Bước 5: Người bán chuyển hàng; 
- Bước 6: Người mua nhận hàng. 
 
V.  Đảm bảo an toàn giao dịch 
- Ban quản trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung tin rao vặt  bán hàng trên Chophien.com. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn  chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. 
- Ngưởi bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên  mỗi tin rao vặt. 
- Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng  email hoặc hình thức liên lạc khác, Chophien.com không chịu trách nhiệm về những thiệt  hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua  viên qua Internet hoặc email. 
- Không nên trả tiền trước cho người bán mà ngưởi mua chưa giao dịch lần nào. 
- Người bán tham khảo thông tin về người bán, chất lượng hàng hóa bằng cách liên hệ trước với người bán. 
- Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật. 
- Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu. 
 
VI.Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1.  Mục đích và phạm vi thu thập 
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com bao gồm:  email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên).  Đây là các thông tin mà Chophien.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Chophien.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.  
- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi  hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên  có  trách  nhiệm  thông  báo  kịp  thời  cho  Sàn   giao   dịch  TMĐT Chophien.com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.  

2.  Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 
- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên; 
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com; 
- Ngăn  ngừa  các  hoạt  động  phá  hủy  tài  khoản  người  dùng  của  thành   viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên; 
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Chophien.com. 
- Trong  trường  hợp  có  yêu  cầu  của  pháp  luật:  Sàn giao  dịch  TMĐT Chophien.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

3.  Thời gian lưu trữ thông tin 
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ  hoặc  tự  thành  viên  đăng  nhập  và  thực  hiện  hủy  bỏ.  Còn  lại  trong  mọi  trường  hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chophien.com. 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử O.V.E.M 
Trụ sở chính: Số  194 tổ  18 ngõ 624/16 đường Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng,Tp. Hà Nội 
Email: support@chophien.net 

5. Phương  tiện  và  công  cụ  để  người  dùng  tiếp  cận  và  chỉnh  sửa  dữ  liệu  cá  nhân của mình. 
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Chophien.com thực hiện việc này. 
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3  đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương  mại điện  tử  Chophien.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chophien.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email : support@chophien.net 

6.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 
- Thông tin cá nhân của thành viên trên  Chophien.com được Chophien.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Chophien.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Chophien.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Chophien.com. 
- Ban   quản   lý  Chophien.com yêu   cầu  các  cá  nhân  khi  đăng  ký/mua  hàng  là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ….,  và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Chophien.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 
 
VII. Bảo vệ quyền lợi của ngƣời tiêu dùng  
- Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Chophien.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 
 
- Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố. 
 
- Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com  luôn  đảm  bảo  làm  trọng  tài  yêu  cầu  bồi thường cho người mua từ người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi  hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua. 
 
VII.   Quản lý thông tin xấu 
1.  Quy định thành viên: 
- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng  dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 
 
- Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm, dịch vụ sai chuyên mục Ban quản trị Chophien.com sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó. 

- Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. 
 
- Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung  cấp  và  tạo  những  công  cụ  tương  tự  của  dịch  vụ  do  Sàn  giao  dịch  TMĐT Chophien.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com trong bản Quy chế này. 
 
- Thành  viên  không  được  hành  động  gây  mất  uy  tín  của  Sàn  giao  dịch  MTĐT Chophien.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách  sử  dụng  tên  đăng  ký  thứ  hai,  thông  qua  một  bên  thứ  ba  hoặc  tuyên  truyền,  phổ  biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
2.   Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Chophien.com. 
2.1  Danh sách sản phẩm cấm giao dịch: 
 - Rượu từ 15o trở lên; 
 - Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; 
 - Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; 
 - Các chất ma túy; 
 - Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào; 
 - Đèn trời; 
 - Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương  tiện chuyên dùng quân sự,  công an, quân trang; 
 - Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc  tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử); 
 - Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục  thẩm mỹ, nhân cách 
 - Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh,  thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 
 - Hóa chất độc; Tiền chất; 
 - Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu. 
 - Thực vật, động vật hoang dã; 
 - Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng  chất độc hại vượt  quá giới hạn cho  phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người; 
 - Các loại thuốc chữa bệnh cho người,  các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa  chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam; 
 - Các loại trang thiết bị y tế chưa được  phép sử dụng tại Việt Nam 
 - Các loại  mỹ phẩm  y tế  chưa  được  công bố  với  cơ  quan có thẩm quyền; 
 - Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có  bên thứ 3 chứng giấy tờ) 
 -  Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...) 
2.2   Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện: 
 - Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao. 
 - Đối  với  các  mặt  hàng  giới  tính  như    bao  cao  su  có  thể    bán  như    nhà  thuốc,  riêng  sextoy, kích dụng không được  bán. 
 - Đối với  các mặt  hàng phần  mềm  như  account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được  bán mặt hàng này. 
 
Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Chophien.com 
-  Quảng  cáo  thiếu  thẩm  mỹ,  trái  với  truyền  thống  lịch  sử,  văn  hóa,  đạo  đức,  thuần phong mỹ tục Việt Nam. 
-  Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. 
-  Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 
-  Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa,  dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ,  chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã  đăng ký hoặc đã được công bố. 
-  Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng,  hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả  sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác. 
-  Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. 
-  Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
 
Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website: 
 
Sau khi khách hàng đăng bán sản phẩm, sản phẩm sẽ được hiển thị ngay. Nhưng  các thông tin  sản phẩm này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Chophien.com kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày. 

Chophien.com sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán của khách hàng nếu như  tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Chophien.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. 
 
Chophien.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.  
 
VIII.   Trách nhiệm trong trƣờng hợp phát sinh lỗi kỹ thuật 
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của   toàn   bộ  hệ  thống   kỹ  thuật.  Tuy  nhiên,  trong  trường   hợp   xảy   ra   sự  cố  do   lỗi   của Chophien.com, Chophien.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng. 

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. 

Ban quản lý Sàn giao dịch Chophien.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt  nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các  lỗi khách quan khác  dẫn đến Thành  viên không  thể tham  gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email:  support@chophien.net chúng  tôi  sẽ  khắc  phục  lỗi  trong  thời  gian  sớm  nhất,  tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra. 
 
IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Chophien.com 
1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com 

Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com nêu ra. 
 
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm  pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.  

Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu  Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho  Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com, hoạt động vi phạm pháp  luật  hiện  hành  của  Việt  Nam.  Trong  trường  hợp  chấm  dứt  quyền  thành  viên  và  quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.  
 
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.  
 
2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com 
Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế  kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch  thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. 
 
Ban   quản   lý   sàn   sẽ nỗ  lực   tối  đa  và  nghiêm  túc  loại   bỏ những   thông   tin   không trung thực hoặc hàng hóa giả như sau: 
-   Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
-   Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
-   Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. 
-   Ban   quản  lý  có  nghĩa  vụ  tiếp   nhận   những   phản   ánh   từ  phía  người   dùng,   khách hàng mua, khách hàng bán 
 
-   Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao  gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và  phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động  Sàn giao dịch  TMĐT  Chophien.com  trong  điều  kiện  và  phạm  vi  cho  phép.  Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ  thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
-   Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng  thông  tin  đó.  Tùy  theo  mức  độ  sai  phạm  Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com  sẽ  có  phướng án giải quyết yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán. 
 
-   Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống  các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn  bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
-   Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát  triển  thị  trường  nước  ngoài  của  các  thành  viên  tham  gia   Sàn  giao  dịch  TMĐT Chophien.com. 
 
-   Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi  và  điều  kiện  có  thể  để  duy  trì  hoạt  động  bình  thường  của  Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ  thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết  định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố  trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì  Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com không phải chịu trách  nhiệm liên đới.  

X.  Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com 
1.  Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com 
-   Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong  việc  quản  lý  những  giao  dịch  tại  Chophien.com  thông   qua   trang  Chophien.com 
hoặc đăng tin rao vặt, đăng tin sản phẩm, đăng tin khuyến mại của mình trên  Sàn giao 
dịch TMĐT Chophien.com. 
 
-   Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com hướng dẫn  sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao  vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
-   Thành viên có quyền  đóng góp ý kiến cho  Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến  cho Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
-   Thành viên được quyền bình luận đúng sự thật về sản phẩm, dịch vụ của người  bán 
 
2.  Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com 
-   Thành  viên  sẽ  tự  chịu  trách  nhiệm  về  bảo  mật  và  lưu  giữ  và  mọi  hoạt  động  sử  dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.  

-   Thành    viên  có  trách  nhiệm  thông  báo  kịp  thời  cho   Sàn  giao  dịch  TMĐT Chophien.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ  tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.  

-   Thành  viên  cam  kết  những  thông  tin  cung  cấp  cho   Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com và  những  thông  tin  đang  tải  lên  Sàn  giao  dịch TMĐT Chophien.com là chính xác. 

-   Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp  và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 

-   Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch,  hàng  hóa  hộ  trợ  Sàn  giao  dịch TMĐT  Chophien.com trong  việc  giải  quyết  tranh  chấp  phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn. 

-   Thành  viên  người  bán  có  trách  nhiệm  bồi  thường  thiệt  hại  cho  người  mua  nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán. 

-   Thành  viên  cam  kết,  đồng  ý  không  sử  dụng  dịch  vụ  của  Sàn  giao  dịch  TMĐT Chophien.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò  thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu  hình, truyền tải thông tin của  Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com hay sử dụng dịch vụ  của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì  thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.  

-   Thành  viên  cam  kết  không  được  thay  đổi,  chỉnh  sửa,  sao  chép,  truyền  bá,   phân phối,  cung  cấp  và  tạo  những  công  cụ  tương  tự  của  dịch  vụ  do  Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch  TMĐT Chophien.com trong Quy định này.  

-   Thành  viên  không  được  hành  động  gây  mất  uy  tín  của  Sàn  giao  dịch  TMĐT  Chophien.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử  dụng  tên  đăng  ký  thứ  hai,  thông  qua  một  bên  thứ  ba  hoặc  tuyên  truyền,  phổ  biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Chophien.com. 
 
XI. Điều khoản áp dụng
-   Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Chophien.com chính thức có hiệu lực thi hành kể  từ  ngày  ký  Quyết  định  ban  hành  kèm  theo  Quy  chế  này.  Sàn  giao  dịch  điện  tử  Chophien.com có quyền và có thể thay  đổi  Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Chophien.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. 

-   Quy chế hoạt động sẽ được Chophien.com cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia  Chophien.com có trách nhiệm tuân theo quy chế  hiện hành khi giao dịch trên website. 
 
XII. Điều khoản cam kết 
-   Mọi  thành  viên  và  đối  tác/người  bán  hàng  khi  sử  dụng  Chophien.com  làm  giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. 
-   Mọi  thắc  mắc  của  khách hàng xin vui lòng liên hệ  với  Chophien.com theo thông tin dưới  đây để  được giải đáp: 
 
Hỗ trợ khách hàng 
Sàn giao dịch thương mại điện tử Chophien.com 
Địa chỉ: Số  194 tổ  18 ngõ 624/16 đường Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng,Tp.  Hà Nội 
E-mail: support@chophien.net 
 
info
Quảng cáo TextLink, banner LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử OVEM
Giấy phép ĐKKD: 0104002632 - Ngày cấp: 30/01/2008
Địa chỉ: Số 194 Tổ 18, Ngõ 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội