Đăng nhập 
MENU DỌC
Thống kê
Đang xem:   401
Lượt truy cập: 134

 
    
 
Phần mềm quản lý kế toán quản trị
Kho: 100 - Bảo hành:
Giá bán: 0 USD
Thông tin sản phẩm

 

Các nghiệp vụ kế toán được tối ưu hóa trong việc quản lý theo các chức năng trên ứng dụng Moola-Pro:

Kế toán tiền

 • Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến tiền: thu tiền bán hàng, chi tạm ứng, nhận tiền từ nhà đầu tư, lãi gửi tiết kiệm, chi tiền mua hàng, thanh toán các khoản nợ, nộp thuế….
 • Cho phép theo dõi và in sổ chi tiết tiền mặt theo từng tài khoản ngân hàng, từng nhân viên tại quầy, tại quỹ.
 • Tự động hạch toán giao dịch tiền vào báo cáo tài chính.

Kế toán bán hàng

 • Cập nhật kịp thời các khoản chiết khấu và doanh thu bán hàng ngay tại thời điểm bán hàng.
 • Quản lý danh sách các khoản nợ phải thu của khách hàng và thực hiện trả nợ.
 • Quản lý danh sách khách hàng đã thực hiện dịch vụ.
 • Tự động ghi nhận nghiệp vụ bán hàng vào báo cáo tài chính.

Kế toán mua hàng

 • Quản lý các khoản nợ phải trả các nhà cung cấp và thực hiện thanh toán nợ.
 • Quản lý danh sách nhà cung cấp và các thông tin liên quan như nợ, hóa đơn, khoản trả trước,…
 • Tự động ghi nhận nghiệp vụ mua hàng vào báo cáo tài chính.

Kế toán kho

 • Quản lý tình hình xuất nhập tồn hàng hóa liên tục, thực hiện kiểm kê hàng hóa theo mã QR của sản phẩm.
 • Tiếp nhận dữ liệu nhập kho từ phần đơn đặt hàng giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót.
 • Xuất báo cáo tồn kho.

Kế toán tài sản

 • Quản lý danh sách tài sản theo QR code và theo dõi các thông tin về tài sản: ngày mua, nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại, nhân viên phụ trách….
 • Tự động ghi nhận các nghiệp vụ tăng giảm tài sản vào báo cáo tài chính.
 • Tính khấu hao theo 2 phương pháp chuẩn là phương pháp đường thẳng và phương pháp số dư giảm dần hoặc không khấu hao.
 • Thực hiện kiểm kê theo mã QR.
 • Xuất file tài sản và in báo cáo tài sản khi cần.

Kế toán lương nhân viên

 • Lập bảng chấm công theo tuần, tháng.
 • Thực hiện đăng ký nghỉ phép, chế độ thông qua ứng dụng.
 • Tính lương theo mức lương thỏa thuận; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm, khoản phụ cấp và khấu trừ
 • Tính lương hoa hồng theo % của từng nhân viên.
 • Thanh toán tạm ứng cho nhân viên.
 • Tự động ghi nhận chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN vào báo cáo tài chính.
 • Xuất báo cáo tổng hợp và chi tiết lương nhân viên.

Ứng dụng Moola-Pro cũng cung cấp cho các nghiệp vụ khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC như quản lý khoản vay, khoản đầu tư….

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Liên hệ: 0989 975 175 hoặc 0981 288 802 để được tư vấn trực tiếp
--------------------------------------------------
Moola Software Company Limited
Website: https://moolapp.com
Fanpage: https://facebook.com/moolapp
Website sử dụng gian hàng Chợ Phiên. Được thiết kế & phát triển bởi Ovem!Software.