Đăng nhập 
Thống kê
Đang xem:   71
Lượt truy cập: 637

 
    
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
 
Head office: No 8, Ngo 71/14/3 Hoang Van Thai, Thanh Xuan, Ha Noi.
Tel: 0904 758 707         , Fax: 0973 758 484     
Email : info@hoanghagroup.com  

Copyright © 2009 HOANG HA GROUP All Rights Reserved
Mobile: 0904. 758 707 Xưởng cơ khí sản xuất
Address: No 36, Ngo 76, An Duong, Tay Ho, Ha Noi.
Tel: (+84-4) 85877 295, Fax: (+84-4) 35667 997
E-mail: info.thanhhai@gmail.com
Website sử dụng gian hàng Chợ Phiên. Được thiết kế & phát triển bởi Ovem!Software.